New International Reader's Version

Isaiah 8

Isaiah and His Children Are Signs

1The Lord said to me, “Get a large sheet of paper. Write ‘Maher-Shalal-Hash-Baz’ on it with a pen.” So I sent for Zechariah and Uriah the priest. Zechariah is the son of Jeberekiah. Zechariah and Uriah were witnesses for me whom I could trust. Then I went and slept with my wife, who was a prophet. She became pregnant and had a baby boy. The Lord said to me, “Name him Maher-Shalal-Hash-Baz. The king of Assyria will carry off the wealth of Damascus. He will also carry away the goods that were taken from Samaria. That will happen before the boy knows how to say ‘My father’ or ‘My mother.’ ”

The Lord continued,

“I am like the gently flowing stream of Siloam.
    But the people of Judah have turned their backs on me.
They are filled with joy because of the fall of Rezin
    and the son of Remaliah.
So I am about to bring against these people
    the king of Assyria and his whole army.
The Assyrians will be like the mighty Euphrates River
    when it is flooding.
    They will run over everything in their path.
They will sweep on into Judah like a flood.
    They will pass through Judah and reach all the way to Jerusalem.
Immanuel, they will attack your land like an eagle.
    Their wings will spread out and cover it.”

Sound the battle cry, you nations!
    But you will be torn apart.
    Listen, all you lands far away!
Prepare for battle! But you will be torn apart.
    Prepare for battle! But you will be torn apart.
10 Make your battle plans! But you won’t succeed.
    Give your orders! But they won’t be carried out.
    That’s because God is with us.

11 The Lord speaks to me while his powerful hand is on me. He is warning me not to live the way these people live. He says,

12 “People of Judah, do not agree with those who say
    Isaiah is guilty of treason.
Do not fear what they fear.
    Do not be afraid.
13 The Lord rules over all.
    So you must think about him as holy.
You must have respect for him.
    You must fear him.
14 Then the Lord will be a holy place of safety for you.
    But that’s not true for many people in Israel and Judah.
    He will be a stone that causes them to trip.
    He will be a rock that makes them fall.
And for the people of Jerusalem
    he will be a trap and a snare.
15 Many of them will trip.
    They will fall and be broken.
    They will be trapped and captured.”

16 Tie up and seal this warning that the Lord said to you through me.
    Preserve among my followers what he taught you through me.
17 I will wait for the Lord.
    He is turning his face away from Jacob’s people.
    I will put my trust in him.

18 Here I am. Here are the children the Lord has given me. We are signs and reminders to Israel from the Lord who rules over all. He lives on Mount Zion.

The Darkness Turns to Light

19 There are people who get messages from those who have died. But these people only whisper words that are barely heard. Suppose someone tells you to ask for advice from these people. Shouldn’t you ask for advice from your God instead? Why should you get advice from dead people to help those who are alive? 20 Follow what the Lord taught you and said to you through me. People who don’t speak in keeping with these words will have no hope in the morning. 21 They will suffer and be hungry. They’ll wander through the land. When they are very hungry, they will become angry. They’ll look up toward heaven. They’ll ask for bad things to happen to their king and their God. 22 Then they will look at the earth. They’ll see nothing but suffering and darkness. They’ll see terrible sadness. They’ll be driven into total darkness.

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 8

Fremtidige assyriske angreb

1Derpå sagde Herren til mig: „Tag en stor tavle og skriv med tydelig skrift navnet: Maher-Shalal Hash-Baz.[a] Gør det med to pålidelige mænd som vidner: Urija, som er præst, og Zekarja, Jeberekjas søn.”

Derefter gik jeg ind til min hustru, og hun blev gravid og fødte en søn. Da sagde Herren til mig: „Kald ham Maher-Shalal Hash-Baz, for endnu inden drengen har lært at sige ‚mor’ eller ‚far’, vil assyrerkongen plyndre Damaskusʼ rigdomme og røve Samarias skatte.”

Herren talte igen til mig: „Fordi mit folk har forkastet Shiloas friske vand[b] og foretrækker Arams kong Retzin og Israels kong Peka, vil jeg sende en mægtig oversvømmelse fra Eufratfloden imod dem: Assyrerkongen og hans mægtige hære vil oversvømme landet. Floden vil gå over sine bredder, skylle ind over Judas land og nå helt frem til hovedstaden. Hele ‚Immanuel’s land vil bliver angrebet af fjenden.”

Gør blot klar til krig, I folkeslag, men I kan ikke stå jer imod Herren! Hør efter, I fjerne lande. Gør bare alt, hvad I kan. I vil dog blive slået engang. 10 Hold blot krigsråd og indgå alliancer. Det nytter intet, for Gud er med os.

Om at have tillid til Gud

11 Herren opfordrede mig kraftigt til at stå fast og ikke følge flertallet. Henvendt til os, der fulgte ham, sagde han: 12 „I skal ikke kalde noget for en sammensværgelse, bare fordi andre gør det. Bliv ikke grebet af panik som flertallet. 13 Det er mig, I skal respektere, frygte og ære, for jeg er Herren, den Almægtige. 14 Jeg er som en helligdom og et tilflugtssted, men også som en anstødssten, som både Israel og Juda vil snuble over, en fælde, som Jerusalems indbyggere vil blive fanget i. 15 Mange vil snuble og falde over den. 16 Skriv det ned, som jeg har sagt, og sæt segl på bogrullen, så de, der følger mig, kan holde fast ved mit ord.”

17 Jeg har forventning til, at Herren griber ind, selv når han vender ryggen til Israels folk. Jeg sætter al min lid til ham. 18 Her er jeg sammen med de børn, som Herren gav mig. Vi er som tegn[c] for Israels folk fra Herren, den Almægtige, som bor på Zions bjerg.

19 Måske vil nogle sige til jer: „Prøv at spørge de clairvoyante til råds, dem der mumler og hvisker. Skal man ikke søge råd hos sine guder og adspørge de døde angående de levende, 20 så man kan få vejledning og hjælp?” Men de, der siger sådan, famler i mørket. 21 De kommer til at vandre modløse og sultne gennem landet. Hungersnøden vil gøre dem bitre, så de forbander både kongen og Gud. 22 Hvad enten de spejder mod det høje eller ser sig omkring på jorden, er der kun modgang og håbløst mørke omkring dem.

Messiashåbet

23 Men mørket skal ikke ruge for altid
    over det land, som tynges af trængsler.
Herren har ydmyget Zebulon
    og bragt skam over Naftalis land.
Men engang vil vejen til havet igen få ære,
    og landet øst for Jordanfloden,
        de fremmede folkeslags Galilæa.

Notas al pie

  1. 8,1 Navnet betyder: „Hurtigt bytte, hastigt rov.”
  2. 8,6 En berømt dam i Jerusalem, der fik vand fra Gihonkilden, her symbol på Guds hjælp. Navnet betyder „udsendelse”, og henviser nok til, at Gud gerne vil sende hjælp, men folket vil ikke tage imod hjælpen. Jf. Joh. 9,7.11.
  3. 8,18 Esajas betyder „Jahve frelser”. Se noterne til 7,3.14 og 8,1.