New International Reader's Version

Isaiah 1

1Here is the vision about Judah and Jerusalem that Isaiah saw. It came to him when Uzziah, Jotham, Ahaz and Hezekiah were ruling. They were kings of Judah. Isaiah was the son of Amoz.

The Nation Refuses to Obey the Lord

Listen to me, you heavens! Pay attention to me, earth!
    The Lord has said,
“I raised children. I brought them up.
    But they have refused to obey me.
The ox knows its master.
    The donkey knows where its owner feeds it.
But Israel does not know me.
    My people do not understand me.”

How terrible it will be for this sinful nation!
    They are loaded down with guilt.
They are people who do nothing but evil.
    They are children who are always sinning.
They have deserted the Lord.
    They have turned against the Holy One of Israel.
    They have turned their backs on him.

Israel, why do you want to be beaten all the time?
    Why do you always refuse to obey the Lord?
Your head is covered with wounds.
    Your whole heart is weak.
There isn’t a healthy spot on your body.
    You are not healthy from the bottom of your feet to the top of your head.
You have nothing but wounds, cuts
    and open sores.
They haven’t been cleaned up or bandaged
    or treated with olive oil.

Your country has been deserted.
    Your cities have been burned down.
The food from your fields is being eaten up by outsiders.
    They are doing it right in front of you.
Your land has been completely destroyed.
    It looks as if strangers have taken it over.
The city of Zion is left like a shed
    where someone stands guard in a vineyard.
It is left like a hut in a cucumber field.
    It’s like a city being attacked.
The Lord who rules over all
    has let some people live through that time of trouble.
If he hadn’t, we would have become like Sodom.
    We would have been like Gomorrah.

10 Rulers of Sodom,
    hear the Lord’s message.
People of Gomorrah,
    listen to the instruction of our God.
11 “Do you think I need any more of your sacrifices?”
    asks the Lord.
“I have more than enough of your burnt offerings.
    I have more than enough of rams
    and the fat of your fattest animals.
I do not find any pleasure
    in the blood of your bulls, lambs and goats.
12 Who asked you to bring all these animals
    when you come to worship me?
Who asked you and your animals
    to walk all over my courtyards?
13 Stop bringing offerings that do not mean anything to me!
    I hate your incense.
I can’t stand your worthless gatherings.
    I can’t stand the way you celebrate your New Moon feasts,
    Sabbath days and special services.
14 Your New Moon feasts and your other appointed feasts
    I hate with my whole being.
They have become a heavy load to me.
    I am tired of carrying it.
15 You might spread out your hands toward me when you pray.
    But I do not look at you.
You might even offer many prayers.
    But I am not listening to them.
Your hands are covered with the blood of the people you have murdered.
16     So wash and make yourselves clean.
Get your evil actions out of my sight!
    Stop doing what is wrong!
17     Learn to do what is right!
Treat people fairly.
    Help those who are treated badly.
Stand up in court for children whose fathers have died.
    And do the same thing for widows.

18 “Come. Let us settle this matter,”
    says the Lord.
“Even though your sins are bright red,
    they will be as white as snow.
Even though they are deep red,
    they will be white like wool.
19 But you have to be willing to change and obey me.
    If you are, you will eat the good things that grow on the land.
20 But if you are not willing to obey me,
    you will be killed by swords.”
The Lord has spoken.

21 See how the faithful city of Jerusalem
    has become like a prostitute!
Once it was full of people who treated others fairly.
    Those who did what was right used to live in it.
    But now murderers live there!
22 Jerusalem, your silver isn’t pure anymore.
    Your best wine has been made weak with water.
23 Your rulers refuse to obey the Lord.
    They join forces with robbers.
All of them love to accept money from those who want special favors.
    They are always looking for gifts from other people.
They don’t stand up in court for children whose fathers have died.
    They don’t do it for widows either.
24 The Lord is the Mighty One of Israel.
    The Lord who rules over all announces,
“Israel, you have become my enemies.
    I will act against you in my anger.
    I will pay you back for what you have done.
25 I will turn my power against you.
    I will make you completely ‘clean.’
    I will remove everything that is not pure.
26 I will give you leaders like the ones you had long ago.
    I will give you rulers like those you had at the beginning.
Then you will be called
    the City That Does What Is Right.
    You will also be called the Faithful City.”

27 Zion will be saved when justice is done.
    Those who are sorry for their sins will be saved
    when what is right is done.
28 But sinners and those who refuse to obey the Lord will be destroyed.
    And those who desert the Lord will die.

29 “Israel, you take delight in worshiping among the sacred oak trees.
    You will be full of shame for doing that.
You have chosen to worship in the sacred gardens.
    You will be dishonored for doing that.
30 You will be like an oak tree whose leaves are dying.
    You will be like a garden that doesn’t have any water.
31 Your strongest men will become like dry pieces of wood.
    Their worship of other gods will be the spark that lights the fire.
Everything will be burned up.
    No one will be there to put the fire out.”

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 1

1Viziunea pe care a avut-o Isaia, fiul lui Amoţ, cu privire la Iuda şi la Ierusalim, în timpul lui Uzia, Iotam, Ahaz şi Ezechia, regii lui Iuda.

Un neam răzvrătit

„Ascultaţi, ceruri! Ia aminte, pământ,
    pentru că Domnul a vorbit:
«Am îngrijit copii şi i-am crescut,
    dar ei s-au răzvrătit împotriva Mea.
Boul îşi cunoaşte stăpânul,
    iar măgarul ştie ieslea stăpânului său,
însă Israel nu cunoaşte,
    poporul Meu nu înţelege!»

Ah, neam păcătos,
    popor încărcat cu nedreptate,
sămânţă de nelegiuiţi,
    copii stricaţi!
Ei L-au părăsit pe Domnul,
    L-au dispreţuit pe Sfântul lui Israel
        şi I-au întors spatele!
Ce folos să mai fiţi pedepsiţi,
    de vreme ce stăruiţi în răzvrătire!?
Tot capul e bolnav
    şi toată inima suferă!

Din tălpi şi până-n creştet,
    nimic nu este sănătos,
doar vânătăi şi răni,
    răni sângerânde,
care nu s-au uscat şi care n-au fost legate
    sau alinate cu untdelemn.
Ţara voastră este pustie,
    cetăţile voastre sunt arse de foc,
câmpurile voastre sunt devorate de străini
    chiar în faţa voastră;
        ţara vă este devastată deoarece a fost răscolită de străini.
Fiica Sionului[a] este părăsită
    ca o colibă în vie,
ca un adăpost într-un ogor de castraveţi,
    ca o cetate asediată.
Dacă Domnul Oştirilor[b]
    nu ne-ar fi lăsat câţiva supravieţuitori,
am fi ajuns ca Sodoma
    şi ne-am fi asemănat cu Gomora.

10 Ascultaţi Cuvântul Domnului,
    voi, conducători ai Sodomei!
Luaţi aminte la Legea Dumnezeului nostru,
    voi, popor al Gomorei!
11 «Ce este pentru Mine mulţimea jertfelor voastre?
    zice Domnul.
Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor
    şi de grăsimea viţeilor îngrăşaţi!
Nu-Mi place deloc
    sângele taurilor, al mieilor sau al ţapilor.
12 Cine v-a cerut să vă înfăţişaţi înaintea Mea,
    pângărindu-Mi curţile?
13 Nu mai aduceţi jertfe fără rost!
    Mi-e scârbă de tămâia voastră!
Nu pot suferi adunarea de sărbătoare unită cu nelegiuirea:
    lunile noi, Sabatele şi adunările voastre.
14 Sufletul Meu urăşte
    lunile voastre noi şi sărbătorile voastre;
ele au devenit o povară pentru Mine,
    am obosit să le mai port.
15 Când vă veţi ridica mâinile,
    Îmi voi ascunde ochii de voi.
Chiar dacă veţi face multe rugăciuni,
    nu le voi asculta.
Mâinile vă sunt pline de sânge;
16     spălaţi-vă şi curăţaţi-vă!
Îndepărtaţi faptele voastre rele
    dinaintea ochilor Mei!
Nu mai faceţi rău,
17     ci învăţaţi să faceţi bine!
Căutaţi dreptatea,
    scăpaţi pe cel asuprit![c]
Faceţi dreptate orfanului
    şi vorbiţi în apărarea văduvei!

18 Veniţi acum să ne judecăm,
    zice Domnul.
Deşi păcatele voastre sunt ca o haină stacojie,
    ele se vor face albe ca zăpada;
deşi sunt roşii ca purpura,
    ele se vor face ca lâna.
19 Dacă veţi vrea şi veţi asculta,
    vă veţi hrăni cu ce are ţara mai bun,
20 dar dacă vă veţi împotrivi şi vă veţi răzvrăti,
    veţi fi devoraţi de sabie»,
        căci gura Domnului a vorbit.

O cetate necredincioasă

21 Vezi cum cetatea credincioasă
    a devenit o prostituată!
Odată era plină de dreptate;
    dreptatea locuia în ea,
        dar acum este plină de ucigaşi!
22 Argintul vostru s-a făcut zgură,
    şi vinul vostru este amestecat cu apă.
23 Prinţii voştri sunt răzvrătiţi
    şi sunt prieteni cu tâlharii;
toţi iubesc mita
    şi aleargă după daruri!
Nu-l apără pe cel orfan,
    iar cauza văduvei n-ajunge înaintea lor.
24 De aceea Domnul, Dumnezeul Oştirilor,
    Puternicul lui Israel, zice:
«Oh, Îmi voi vărsa mânia asupra duşmanilor mei,
    mă voi răzbuna pe vrăjmaşii Mei!
25 Îmi voi întoarce mâna împotriva ta,
    voi curăţa zgura ta aşa cum o curăţă leşia
        şi voi îndepărta toate impurităţile tale.
26 Îi voi face pe judecătorii tăi cum erau odinioară,
    iar pe sfetnicii tăi ca la început.
După aceea, ţi se va zice:
    ‘Cetate a dreptăţii,
        oraş credincios!’»

27 Sionul va fi răscumpărat prin judecată dreaptă,
    la fel ca şi cei ai lui care se pocăiesc.
28 Dar răzvrătiţii şi păcătoşii vor fi nimiciţi împreună
    şi cei ce-L părăsesc pe Domnul vor fi mistuiţi.

29 «Într-adevăr, vă va fi ruşine de stejarii sacri
    în care vă găseaţi desfătarea;
veţi roşi din cauza grădinilor
    pe care le-aţi ales!
30 Căci veţi fi ca un stejar
    ale cărui frunze se ofilesc,
        ca o grădină fără apă!
31 Cel puternic va fi ca un câlţ
    şi lucrarea sa ca o scânteie;
el şi lucrarea lui vor arde împreună
    şi nimeni nu-i va stinge!»“

Notas al pie

  1. Isaia 1:8 Ierusalimul; peste tot în carte
  2. Isaia 1:9 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte
  3. Isaia 1:17 Sau: mustraţi-l pe asupritor