New International Reader's Version

Hebrews 13:1-25

Final Appeals

1Keep on loving one another as brothers and sisters. 2Don’t forget to welcome outsiders. By doing that, some people have welcomed angels without knowing it. 3Keep on remembering those in prison. Do this as if you were together with them in prison. And remember those who are treated badly as if you yourselves were suffering.

4All of you should honor marriage. You should keep the marriage bed pure. God will judge the person who commits adultery. He will judge everyone who commits sexual sins. 5Don’t be controlled by love for money. Be happy with what you have. God has said,

“I will never leave you.

I will never desert you.” (Deuteronomy 31:6)

6So we can say boldly,

“The Lord helps me. I will not be afraid.

What can mere human beings do to me?” (Psalm 118:6,7)

7Remember your leaders. They spoke God’s word to you. Think about the results of their way of life. Copy their faith. 8Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.

9Don’t let all kinds of strange teachings lead you astray. It is good that God’s grace makes our hearts strong. Don’t try to grow strong by eating foods that the law requires. They have no value for the people who eat them. 10The priests, who are Levites, worship at the holy tent. But we have an altar that they have no right to eat from.

11The high priest carries the blood of animals into the Most Holy Room. He brings their blood as a sin offering. But the bodies are burned outside the camp. 12Jesus also suffered outside the city gate. He suffered to make the people holy by spilling his own blood. 13So let us go to him outside the camp. Let us be willing to suffer the shame he suffered. 14Here we do not have a city that lasts. But we are looking for the city that is going to come.

15So let us never stop offering to God our praise through Jesus. Let us talk openly about our faith in him. Then our words will be like an offering to God. 16Don’t forget to do good. Don’t forget to share with others. God is pleased with those kinds of offerings.

17Trust in your leaders. Put yourselves under their authority. Do this, because they keep watch over you. They know they are accountable to God for everything they do. Do this, so that their work will be a joy. If you make their work a heavy load, it won’t do you any good.

18Pray for us. We feel sure we have done what is right. We desire to live as we should in every way. 19I beg you to pray that I may return to you soon.

Final Blessing and Greetings

20Our Lord Jesus is the great Shepherd of the sheep. The God who gives peace brought him back from the dead. He did it because of the blood of the eternal covenant. Now may God 21supply you with everything good. Then you can do what he wants. May he do in us what is pleasing to him. We can do it only with the help of Jesus Christ. Give him glory for ever and ever. Amen.

22Brothers and sisters, I beg you to accept my word. It tells you to be faithful. Accept my word because I have written to you only a short letter.

23I want you to know that our brother Timothy has been set free. If he arrives soon, I will come with him to see you.

24Greet all your leaders. Greet all the Lord’s people.

The believers from Italy send you their greetings.

25May grace be with you all.

Swedish Contemporary Bible

Hebreerbrevet 13:1-25

Avslutande förmaningar

1Fortsätt att älska varandra så som syskon bör göra. 2Kom ihåg att visa gästfrihet, för genom detta har somliga fått änglar som gäster utan att veta om det. 3Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni satt fängslade tillsammans med dem. Dela smärtan med dem som blir misshandlade, som om det var er egen kropp det gällde.

4Se till att alla respekterar äktenskapet och att den äkta sängen hålls obefläckad. Gud kommer ju att döma dem som lever i sexuell omoral och är otrogna i sitt äktenskap. 5Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har ju sagt:

”Jag ska aldrig överge dig eller svika dig.”13:5 Se 5 Mos 31:6.

6Därför kan vi också tryggt säga:

”Herren är min hjälpare,

jag är inte rädd.

Vad kan en människa göra mot mig?”13:6 Se Ps 118:6.

7Tänk på era ledare, som förkunnat Guds budskap för er. Se på hur de varit ända till livets slut, och ha deras tro som föredöme. 8Jesus Kristus är densamme igår, idag och i all evighet. 9Låt er inte lockas av allehanda främmande läror. Det är bra att hjärtat blir stärkt av nåden, inte av en viss sorts mat. De som fokuserat på sådant har inte haft någon nytta av det.

10Vi har ett offeraltare från vilket de som tjänstgör i förbundstältet inte har rätt att äta. 11Översteprästen bär in blodet av de slaktade djuren i helgedomen som syndoffer, och djurens kroppar bränns utanför lägret.13:11 Jfr 9:2-5 och 3 Mos 16:27. 12Därför led Jesus också utanför stadsporten för att helga folket med sitt eget blod.

13Så låt oss gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. 14Här har vi ju inte någon stad som består, utan vi söker den som ska komma.

15Låt oss därför genom honom ständigt ge vårt hyllningsoffer till Gud, en frukt från de läppar som prisar hans namn. 16Glöm inte heller att göra gott mot andra och dela med er av det ni har, för sådana offer behagar Gud.

17Lyssna till era ledare och rätta er efter dem. De vakar över ert andliga liv och ska en dag avlägga räkenskap. Låt dem känna att deras uppgift är en glädje, och inte en tung börda. Det vinner ni alla på.

Slutord

18Be för oss, för vi vet att vi har ett gott samvete och vill handla rätt i allt vad vi gör. 19Särskilt vill jag att ni ska be för att jag snart ska kunna komma till er.

20Må fridens Gud, som genom det eviga förbundets blod har fört vår Herre Jesus, fårens store herde, upp från de döda, 21låta er fullkomnas i allt gott, så att ni gör hans vilja. Må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Hans är äran i all evighet, amen.

22Så ber jag er, syskon, att med tålamod ta vara på de förmaningar som jag har skrivit här i mitt korta brev.

23Jag kan berätta för er att vår bror Timotheos har sluppit ut ur fängelset, och om han kommer hit snart, ska jag besöka er tillsammans med honom.

24Hälsa alla era ledare och alla de heliga. De troende som är från Italien hälsar till er.

25Nåd åt er alla.