New International Reader's Version

Hebrews 1:1-14

God Speaks His Final Word Through His Son

1In the past, God spoke to our people through the prophets. He spoke at many times. He spoke in different ways. 2But in these last days, he has spoken to us through his Son. He is the one whom God appointed to receive all things. God also made everything through him. 3The Son is the shining brightness of God’s glory. He is the exact likeness of God’s being. He uses his powerful word to hold all things together. He provided the way for people to be made pure from sin. Then he sat down at the right hand of the King, the Majesty in heaven. 4So he became higher than the angels. The name he received is more excellent than theirs.

The Son Is Greater Than the Angels

5God never said to any of the angels,

“You are my Son.

Today I have become your Father.” (Psalm 2:7)

Or,

“I will be his Father.

And he will be my Son.” (2 Samuel 7:14; 1 Chronicles 17:13)

6God’s first and only Son is over all things. When God brings him into the world, he says,

“Let all God’s angels worship him.” (Deuteronomy 32:43)

7Here is something else God says about the angels.

“God makes his angels to be like spirits.

He makes those who serve him to be like flashes of lightning.” (Psalm 104:4)

8But here is what he says about the Son.

“You are God. Your throne will last for ever and ever.

Your kingdom will be ruled by justice.

9You have loved what is right and hated what is evil.

So your God has placed you above your companions.

He has filled you with joy by pouring the sacred oil on your head.” (Psalm 45:6,7)

10He also says,

“Lord, in the beginning you made the earth secure. You placed it on its foundations.

The heavens are the work of your hands.

11They will pass away. But you remain.

They will all wear out like a piece of clothing.

12You will roll them up like a robe.

They will be changed as a person changes clothes.

But you remain the same.

Your years will never end.” (Psalm 102:25–27)

13God never said to an angel,

“Sit at my right hand

until I put your enemies

under your control.” (Psalm 110:1)

14All angels are spirits who serve. God sends them to serve those who will receive salvation.

Słowo Życia

Hebrajczyków 1:1-14

Syn Boży przewyższa aniołów

1W różnych momentach historii i w różny sposób Bóg przemawiał do naszych przodków poprzez swoich proroków. 2Teraz natomiast, w czasach ostatecznych, przemówił do nas przez swojego Syna, któremu poddał wszystko i przez którego stworzył wszechświat. 3On jaśnieje chwałą Boga i ukazuje Jego istotę, a potęgą swojego słowa utrzymuje cały świat. Gdy oczyścił ludzi z grzechów, zasiadł w niebie po prawej stronie Boga.

4On jest większy od wszystkich aniołów, bo otrzymał imię przewyższające wszystkie inne tytuły. 5Do którego bowiem anioła Bóg zwrócił się, mówiąc:

„Ty jesteś moim Synem,

Ciebie dziś zrodziłem”?

O żadnym z nich nie powiedział również:

„Ja będę Jego Ojcem,

a On będzie moim Synem”.

6A gdy posłał na ziemię swojego jedynego Syna, rozkazał:

„Niech Mu oddadzą pokłon

wszyscy aniołowie Boga”.

7O aniołach zaś Bóg powiedział tak:

„Jego aniołowie będą szybcy jak wiatr,

Jego słudzy jak płomienie ognia”.

8Natomiast do swojego Syna zwrócił się, mówiąc:

„Tron Twój, Boże, trwa na wieki,

a sprawiedliwość jest podstawą Twojego królestwa.

9Kochasz prawość i nienawidzisz zła.

Dlatego Twój Bóg, Boże, wybrał Cię

i obdarzył szczęściem

większym niż kogokolwiek innego”.

10Pismo mówi o Nim:

„To Ty, Panie, stworzyłeś na początku ziemię,

a niebo jest dziełem Twoich rąk.

11Ty trwasz, a ono przeminie

i zniszczy się jak ubranie.

12Zwiniesz je jak zużytą odzież i wyrzucisz.

Ty sam pozostajesz jednak niezmienny,

a Twoje życie nigdy się nie skończy”.

13Do którego z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział:

„Zasiądź po mojej prawej stronie,

aż rzucę Ci pod nogi wszystkich wrogów”?

14Czy wszyscy aniołowie nie są tylko duchowymi posłańcami, mającymi służyć tym, którzy otrzymają zbawienie?