New International Reader's Version

Galatians 6:1-18

Do Good to Everyone

1Brothers and sisters, what if someone is caught in a sin? Then you who live by the Spirit should correct that person. Do it in a gentle way. But be careful. You could be tempted too. 2Carry one another’s heavy loads. If you do, you will fulfill the law of Christ. 3If anyone thinks they are somebody when they are nobody, they are fooling themselves. 4Each person should test their own actions. Then they can take pride in themselves. They won’t be comparing themselves to someone else. 5Each person should carry their own load. 6But those who are taught the word should share all good things with their teacher.

7Don’t be fooled. You can’t outsmart God. A man gathers a crop from what he plants. 8Some people plant to please their desires controlled by sin. From these desires they will harvest death. Others plant to please the Holy Spirit. From the Spirit they will harvest eternal life. 9Let us not become tired of doing good. At the right time we will gather a crop if we don’t give up. 10So when we can do good to everyone, let us do it. Let’s try even harder to do good to the family of believers.

Not Circumcision but the New Creation

11Look at the big letters I’m using as I write to you with my own hand!

12Some people are worried about how things look on the outside. They are trying to force you to be circumcised. They do it for only one reason. They don’t want to suffer by being connected with the cross of Christ. 13Even those who are circumcised don’t obey the law. But they want you to be circumcised. Then they can brag about what has been done to your body. 14I never want to brag about anything except the cross of our Lord Jesus Christ. Through that cross the ways of the world have been crucified as far as I am concerned. And I have been crucified as far as the ways of the world are concerned. 15Circumcision and uncircumcision don’t mean anything. What really counts is that the new creation has come. 16May peace and mercy be given to all who follow this rule. May peace and mercy be given to the Israel that belongs to God.

17From now on, let no one cause trouble for me. My body has marks that show I belong to Jesus.

18Brothers and sisters, may the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.

Swedish Contemporary Bible

Galaterbrevet 6:1-18

Vad man sår, det får man skörda

1Syskon, om någon ändå visar sig begå en överträdelse, så ska ni som är andliga milt visa honom till rätta. Men gör det ödmjukt, och se till att du inte själv blir frestad. 2Bär varandras bördor, för då uppfyller ni Kristus lag.6:2 Jfr Joh 13:34-35. 3Den som inbillar sig att han är något, trots att han ingenting är, lurar bara sig själv. 4Var och en måste utvärdera sina egna handlingar, och så kan han vara stolt bara över sig själv och inte över andra. 5Var och en får nämligen bära sin egen börda6:5 Jfr Gal 6:2. Grekiskan använder två olika ord för börda, som på svenska har översatts med ett enda. I v. 2 avses en lott som är för tung att bära ensam (baros), medan börda i v. 5 avser något som en person kan klara av själv (fortion). 6Men den som blir undervisad om budskapet ska dela med sig av det goda tillsammans med den som undervisar.6:6 Tanken kan också vara att den som undervisas ska dela med sig av sitt goda till den som undervisar honom (t.ex. materiellt stöd). 7Bedra inte er själva! Det går inte att lura Gud. Det man sår får man också skörda. 8Den som sår i den mänskliga naturen får skörda undergång därifrån. Men den som sår i Anden ska ur Anden få skörda evigt liv. 9Låt oss inte tröttna på att göra det som är gott, för vi ska i sinom tid få skörda, bara vi inte ger upp. 10Ta därför vara på varje tillfälle att göra gott mot andra människor, och särskilt mot dem som tror.

Avslutande förmaning

11Se, här skriver jag egenhändigt med stora bokstäver:

12De som på något yttre sätt vill skaffa sig själva anseende, försöker tvinga er till omskärelse bara för att slippa bli förföljda för Kristus kors. 13Men dessa som förespråkar omskärelsen lyder inte själva lagen. De vill bara att ni ska låta omskära er, för att de ska kunna skryta över er i fysiskt avseende.

14Men det enda jag vill skryta över är vår Herre Jesus Kristus kors. Genom det är världen korsfäst för mig och jag för världen. 15Om man är omskuren eller ej spelar alltså ingen roll. Det som betyder något är en ny skapelse.

Slutönskan

16Frid och barmhärtighet över dem som vill leva efter denna princip, och över Guds Israel. 17Låt nu ingen i fortsättningen ge mig mer bekymmer, för jag bär Jesus märken på min kropp.

18Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er ande, syskon. Amen.