New International Reader's Version

Ezra 1

Cyrus Helps the Jews to Return to Jerusalem

1It was the first year of the rule of Cyrus. He was king of Persia. The Lord inspired him to send a message all through his kingdom. It happened so that what the Lord had spoken through Jeremiah would come true. The message was written down. It said,

“Cyrus, the king of Persia, says,

“ ‘The Lord is the God of heaven. He has given me all the kingdoms on earth. He has appointed me to build a temple for him at Jerusalem in Judah. Any of his people among you may go up to Jerusalem and build the Lord’s temple. He is the God of Israel. He is the God who is in Jerusalem. And may their God be with them. The people still left alive in every place must bring gifts to the people going. They must provide silver and gold to the people going up to Jerusalem. The people must bring goods and livestock. They should also bring any offerings they choose to. All those gifts will be for God’s temple in Jerusalem.’ ”

Then everyone God had inspired prepared to go. They wanted to go up to Jerusalem and build the Lord’s temple there. They included the family leaders of Judah and Benjamin. They also included the priests and Levites. All their neighbors helped them. They gave them silver and gold objects. They gave them goods and livestock. And they gave them gifts of great value. All those things were added to the other offerings the people chose to give.

King Cyrus also brought out the objects that belonged to the Lord’s temple. Nebuchadnezzar had carried them off from Jerusalem. He had put them in the temple of his own god. Cyrus, the king of Persia, told Mithredath to bring them out. Mithredath was in charge of the temple treasures. He counted those objects. Then he gave them to Sheshbazzar, the prince of Judah.

Here is a list of the objects.

There were 30 gold dishes.

There were 1,000 silver dishes.

There were 29 silver pans.

10 There were 30 gold bowls.

There were 410 matching silver bowls.

There were 1,000 other objects.

11 The total number of gold and silver objects was 5,400.

Sheshbazzar brought all of these back with him to Jerusalem. So Sheshbazzar and the Jews who had been forced to leave Judah came up from Babylon to Jerusalem.

Nouă Traducere În Limba Română

Ezra 1

Decretul lui Cirus

1În primul an al domniei lui Cirus[a], împăratul Persiei, ca să se împlinească Cuvântul Domnului spus prin Ieremia[b], Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul Persiei, şi acesta a pus să se vestească prin viu grai şi prin scrisori în toată împărăţia sa următoarele:

Aşa vorbeşte Cirus, împăratul Persiei:

Domnul, Dumnezeul cerurilor, Care mi-a dat toate regatele pământului, m-a numit să-I zidesc o Casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu el! Lăsaţi-l să plece la Ierusalim, în Iuda, ca să zidească Casa Domnului, Dumnezeul lui Israel. El este Dumnezeul Care locuieşte la Ierusalim. Fiecare supravieţuitor, în orice loc s-ar afla, să fie ajutat de oamenii din acele locuri cu argint, cu aur, cu diferite bunuri şi cu vite, precum şi cu daruri de bunăvoie pentru Casa lui Dumnezeu din Ierusalim.“

Atunci căpeteniile familiilor lui Iuda şi ale lui Beniamin, preoţii, leviţii şi toţi aceia al căror duh a fost trezit de Dumnezeu s-au pregătit şi s-au dus să rezidească Casa Domnului din Ierusalim. Toţi vecinii lor i-au sprijinit cu argint, cu aur, cu diferite bunuri, cu vite şi cu lucruri scumpe, pe lângă tot felul de daruri de bunăvoie. Împăratul Cirus a adus uneltele Casei Domnului, cele care fuseseră luate de Nebucadneţar[c] de la Ierusalim şi puse în templul zeului[d] său. Cirus, împăratul Persiei, le-a adus prin vistiernicul Mitredat şi le-a dat lui Şeşbaţar, prinţul iudeilor. Iată care este numărul lor:

treizeci de vase de aur,

o mie de vase de argint,

douăzeci şi nouă de cuţite[e],

10 treizeci de cupe de aur,

patru sute zece cupe de argint şlefuit,

o mie de alte vase.

11 Toate vasele de aur şi de argint erau în număr de cinci mii patru sute. Şeşbaţar le-a adus pe toate acestea atunci când exilaţii au venit din Babilon la Ierusalim.

Notas al pie

  1. Ezra 1:1 Cirus II cel Mare (559-530 î.Cr.); textul se referă la anul 539-538 î.Cr., primul an după cucerirea Babilonului
  2. Ezra 1:1 Vezi Ier. 25:11-12; 29:10-14
  3. Ezra 1:7 Nebucadneţar (Nabucodonosor, cf. LXX, VUL), împărat al Babilonului (604-561 î.Cr.)
  4. Ezra 1:7 Sau: zeilor
  5. Ezra 1:9 Sensul termenului în ebraică este nesigur