New International Reader's Version

Ezra 1:1-11

Cyrus Helps the Jews to Return to Jerusalem

1It was the first year of the rule of Cyrus. He was king of Persia. The Lord inspired him to send a message all through his kingdom. It happened so that what the Lord had spoken through Jeremiah would come true. The message was written down. It said,

2“Cyrus, the king of Persia, says,

“ ‘The Lord is the God of heaven. He has given me all the kingdoms on earth. He has appointed me to build a temple for him at Jerusalem in Judah. 3Any of his people among you may go up to Jerusalem and build the Lord’s temple. He is the God of Israel. He is the God who is in Jerusalem. And may their God be with them. 4The people still left alive in every place must bring gifts to the people going. They must provide silver and gold to the people going up to Jerusalem. The people must bring goods and livestock. They should also bring any offerings they choose to. All those gifts will be for God’s temple in Jerusalem.’ ”

5Then everyone God had inspired prepared to go. They wanted to go up to Jerusalem and build the Lord’s temple there. They included the family leaders of Judah and Benjamin. They also included the priests and Levites. 6All their neighbors helped them. They gave them silver and gold objects. They gave them goods and livestock. And they gave them gifts of great value. All those things were added to the other offerings the people chose to give.

7King Cyrus also brought out the objects that belonged to the Lord’s temple. Nebuchadnezzar had carried them off from Jerusalem. He had put them in the temple of his own god. 8Cyrus, the king of Persia, told Mithredath to bring them out. Mithredath was in charge of the temple treasures. He counted those objects. Then he gave them to Sheshbazzar, the prince of Judah.

9Here is a list of the objects.

There were 30 gold dishes.

There were 1,000 silver dishes.

There were 29 silver pans.

10There were 30 gold bowls.

There were 410 matching silver bowls.

There were 1,000 other objects.

11The total number of gold and silver objects was 5,400.

Sheshbazzar brought all of these back with him to Jerusalem. So Sheshbazzar and the Jews who had been forced to leave Judah came up from Babylon to Jerusalem.

Nouă Traducere În Limba Română

Ezra 1:1-11

Edictul de repatriere a evreilor

(2 Cron. 36:22-23)

1În primul an al lui Cirus1 Cirus II cel Mare, care a domnit între anii 559–530 î.Cr. Textul face referire la anul 539–538 î.Cr., primul an după cucerirea Babilonului., împăratul Persiei, ca să se împlinească Cuvântul Domnului spus prin1 Lit.: Cuvântul Domnului din gura lui. Ieremia1 Vezi Ier. 25:11-12; 29:10-14., Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul Persiei, și acesta a pus să se vestească prin viu grai și în scris în toată împărăția sa următoarele:

2Așa vorbește Cirus, împăratul Persiei:

Domnul, Dumnezeul cerurilor, Care mi‑a dat toate regatele pământului, m‑a numit să‑I zidesc o Casă la Ierusalim, în Iuda. 3Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu el! Lăsați‑l să se suie la Ierusalim, în Iuda, ca să zidească acolo Casa Domnului, Dumnezeul lui Israel. El este Dumnezeul Care locuiește la Ierusalim. 4Fiecare supraviețuitor, în orice loc s‑ar afla, să fie ajutat de oamenii din acele locuri cu argint, cu aur, cu diferite bunuri și cu vite, precum și cu daruri de bunăvoie pentru Casa lui Dumnezeu din Ierusalim.“

5Atunci căpeteniile familiilor lui Iuda și ale lui Beniamin, preoții, leviții – toți aceia al căror duh l‑a trezit Dumnezeu – s‑au ridicat ca să meargă să zidească în Ierusalim Casa Domnului. 6Toți cei dimprejurul lor i‑au sprijinit cu argint, cu aur, cu bunuri, cu vite și cu lucruri scumpe, pe lângă tot felul de daruri de bunăvoie. 7Împăratul Cirus a adus obiectele Casei Domnului, cele care fuseseră luate de Nebucadnețar7 Nebucadnețar (Nabucodonosor, cf. LXX, Vulgata), împărat al Babilonului, care a domnit între anii 604–561 î.Cr. de la Ierusalim și puse în casa dumnezeilor săi. 8Cirus, împăratul Persiei, le‑a adus prin mâna vistiernicului Mitredat, iar acesta le‑a numărat înaintea lui Șeșbațar, prințul iudeilor. 9Iată care este numărul lor:

treizeci de vase de aur,

o mie de vase de argint,

douăzeci și nouă de cuțite9 Sensul termenului ebraic este nesigur.,

10treizeci de cupe de aur,

patru sute zece cupe de argint șlefuit,

o mie de alte obiecte.

11Toate obiectele de aur și de argint erau în număr de cinci mii patru sute. Șeșbațar le‑a adus pe toate acestea atunci când exilații s‑au suit din Babilon la Ierusalim.