New International Reader's Version

Esther 1

Vashti Is Removed From Her Position as Queen

1King Xerxes ruled over the 127 territories in his kingdom. They reached from India all the way to Cush. Here is what happened during the time Xerxes ruled over the whole Persian kingdom. He was ruling from his royal throne in the fort of Susa. In the third year of his rule King Xerxes gave a feast. It was for all his nobles and officials. The military leaders of Persia and Media were there. So were the princes and the nobles of the territories he ruled over.

Every day for 180 days he showed his guests the great wealth of his kingdom. He also showed them how glorious his kingdom was. When those days were over, the king gave another feast. It lasted for seven days. It was held in the garden of the king’s courtyard. It was for all the people who lived in the fort of Susa. Everyone from the least important person to the most important was invited. The garden was decorated with white and blue linen banners. They hung from ropes that were made out of white linen and purple cloth. The ropes were connected to silver rings on marble pillars. There were gold and silver couches in the garden. They were placed on a floor that was made out of small stones. The floor had purple crystal, marble, mother-of-pearl and other stones of great value. Royal wine was served in gold cups. Each cup was different from all the others. There was plenty of wine. The king always provided as much as his guests wanted. He commanded that they should be allowed to drink as much or as little as they wished. He directed all his servants to give his guests what they asked for.

Queen Vashti also gave a feast. Only women were invited. It was held in the royal palace of King Xerxes.

10 On the seventh day Xerxes was in a good mood because he had drunk a lot of wine. So he gave a command to the seven officials who served him. They were Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, Abagtha, Zethar and Karkas. 11 King Xerxes told them to bring Queen Vashti to him. He wanted her to come wearing her royal crown. He wanted to show off her beauty to the people and nobles. She was lovely to look at. 12 The attendants told Queen Vashti what the king had ordered her to do. But she refused to come. So the king became very angry.

13 It was the king’s practice to ask for advice about matters of law and fairness. So he spoke with the wise men who understood what was going on at that time. 14 They were the men closest to the king. Their names were Karshena, Shethar, Admatha, Tarshish, Meres, Marsena and Memukan. They were the seven nobles of Persia and Media. They were the king’s special advisers and the most important men in the kingdom.

15 “You know the law,” the king said. “What should I do to Queen Vashti? She hasn’t obeyed my command. The officials told her what I ordered her to do, didn’t they?”

16 Then Memukan gave a reply to the king and the nobles. He said, “Queen Vashti has done what is wrong. But she didn’t do it only against you, King Xerxes. She did it also against all the nobles. And she did it against the people in all the territories you rule over. 17 All the women will hear about what the queen has done. Then they won’t respect their husbands. They’ll say, ‘King Xerxes commanded Queen Vashti to be brought to him. But she wouldn’t come.’ 18 Here is what will start today. The leading women in Persia and Media who have heard about the queen’s actions will act in the same way. They’ll disobey all your nobles, just as she disobeyed you. They won’t have any respect for their husbands. They won’t honor them.

19 “So if it pleases you, send out a royal order. Let it be written down in the laws of Persia and Media. Those laws can never be changed. Let the royal order say that Vashti can never see you again. Also let her position as queen be given to someone who is better than she is. 20 And let your order be announced all through your entire kingdom. Then all women will have respect for their husbands, from the least important to the most important.”

21 The king and his nobles were pleased with that advice. So he did what Memukan had suggested. 22 The king sent messages out to every territory in the kingdom. He sent them to each territory in its own writing. He sent them to every nation in its own language. The messages announced that every man should rule over his own family, using his own language.

Nouă Traducere În Limba Română

Estera 1

Împrejurările destituirii împărătesei Vaşti

1Iată ce s-a întâmplat pe vremea lui Ahaşveroş[a], – acel Ahaşveroş care domnea din India până în Cuş[b], peste o sută douăzeci şi şapte de provincii[c] –, în perioada în care împăratul Ahaşveroş stătea pe scaunul lui de domnie din citadela Susei.

În al treilea an al domniei sale, Ahaşveroş a dat un ospăţ în cinstea tuturor demnitarilor şi a slujitorilor săi. Comandanţii oştirii Persiei şi ai Mediei, nobilii şi conducătorii provinciilor se aflau cu toţii acolo, înaintea împăratului. Timp de mai multe zile, mai precis timp de o sută optzeci de zile, împăratul le-a arătat strălucita bogăţie a împărăţiei sale şi nepreţuita glorie a măreţiei sale. Când zilele acestea s-au încheiat, împăratul a pregătit întregului popor care se afla în citadela Susei, celor mari şi celor mici deopotrivă, un ospăţ de şapte zile, în curtea grădinii palatului împărătesc.

Covoare de bumbac, colorate în alb şi violet, erau prinse cu funii din in subţire şi din purpură de nişte verigi de argint, pe stâlpi de marmură. Paturi de aur şi de argint stăteau pe un paviment de porfir, de marmură, de sidef şi de piatră neagră. Băuturile se serveau din vase de aur, fiecare vas fiind diferit de celălalt. Vinul împărătesc se găsea din belşug, mulţumită dărniciei împăratului. Băutura era oferită în urma unui decret imperial, fără oprelişti, căci împăratul ordonase tuturor mai marilor de la palat să facă pe plac fiecărui oaspete. Împărăteasa Vaşti a dat şi ea un ospăţ femeilor în palatul imperial al împăratului Ahaşveroş.

10 În ziua a şaptea, în timp ce inima îi era veselă din pricina vinului, împăratul le-a poruncit lui Mehuman, lui Bizta, lui Harbona, lui Bigta, lui Abagta, lui Zetar şi lui Carcas, cei şapte eunuci care slujeau înaintea împăratului Ahaşveroş, 11 să o aducă înaintea împăratului pe împărăteasa Vaşti, purtând coroana împărătească, pentru ca popoarele şi demnitarii să-i vadă frumuseţea, căci ea era frumoasă la înfăţişare. 12 La aflarea poruncii împăratului, trimisă prin eunuci, împărăteasa Vaşti a refuzat să vină, iar împăratul s-a mâniat foarte tare. 13 Atunci împăratul a vorbit cu înţelepţii săi, cunoscători ai obiceiurilor vremii, căci aşa se obişnuia, şi anume ca împăratul să se sfătuiască cu toţi cei ce cunoşteau legea şi dreptatea. 14 În apropierea lui se aflau Karşena, Şetar, Admata, Tarşiş, Meres, Marsena şi Memucan, cei şapte demnitari ai Persiei şi ai Mediei, care vedeau faţa împăratului şi care aveau locul întâi în împărăţie.

15 – Cum trebuie pedepsită, după lege, împărăteasa Vaşti, pentru că nu a împlinit porunca împăratului Ahaşveroş trimisă prin eunuci?

16 Memucan a răspuns în prezenţa împăratului şi a demnitarilor astfel:

– Nu numai faţă de împărat s-a purtat rău împărăteasa Vaşti, ci şi faţă de toţi demnitarii şi de toate popoarele din toate provinciile împăratului Ahaşveroş, 17 pentru că fapta împărătesei se va răspândi la toate soţiile acestora, astfel că ele vor începe să-şi dispreţuiască soţii şi să zică: „Împăratul Ahaşveroş i-a zis împărătesei Vaşti să se înfăţişeze înaintea lui, dar ea nu a venit!“ 18 Când vor fi auzit despre fapta împărătesei, soţiile nobililor Persiei şi ai Mediei vor vorbi şi ele la fel tuturor demnitarilor împăratului, iar lucrul acesta va da naştere la mult dispreţ şi neînţelegere.

19 Dacă împăratul găseşte că este bine, să dea un decret imperial, care să fie înscris în legislaţia medo­persană pentru a nu fi încălcat, decret în care să se spună că Vaşti nu va mai putea intra niciodată în prezenţa împăratului Ahaşveroş, şi că demnitatea ei de împărăteasă va fi dată, de către împărat, alteia, mai vrednică decât ea. 20 Decretul împăratului va fi auzit în tot imperiul său, cât este el de mare, şi astfel toate soţiile le vor da cinste soţilor lor, de la cel mai mare până la cel mai mic.

21 Sfatul a fost apreciat de împărat şi de demnitari, iar împăratul a făcut după sfatul lui Memucan. 22 El a trimis scrisori în toate provinciile supuse împăratului, fiecărei provincii în scrierea provinciei respective şi fiecărui popor în limba poporului respectiv, vestind că fiecare bărbat trebuie să fie stăpân în familia lui şi trebuie să vorbească limba propriului său popor.

Notas al pie

  1. Estera 1:1 Xerxes I (486-465 î.Cr.); peste tot în Estera
  2. Estera 1:1 Regiunea Nilului Superior; Etiopia şi teritoriile învecinate
  3. Estera 1:1 Unităţi administrative mai mici decât satrapiile; peste tot în carte