New International Reader's Version

Deuteronomy 30

The Lord Will Bless His People

1I have told you about all these blessings and curses. The Lord your God will bring them on you. Then you will think carefully about the blessings and curses. You will think about them everywhere the Lord your God scatters you among the nations. You and your children will return to the Lord your God. You will obey him with all your heart and with all your soul. That will be according to everything I’m commanding you today. When all that happens, the Lord your God will bless you with great success again. He will be very kind to you. He’ll bring you back from all the nations where he scattered you. Suppose you have been forced to go away to the farthest land on earth. The Lord your God will bring you back even from there. He will bring you to the land that belonged to your people of long ago. You will take it over. He’ll make you better off than your people were. He’ll cause there to be more of you than there were of them. The Lord your God will keep you from being stubborn. He’ll do the same thing for your children and their children. Then you will love him with all your heart and with all your soul. And you will live. The Lord your God will put all these curses on your enemies. They hated you and hunted you down. You will obey the Lord again. You will obey all his commands that I’m giving you today. Then the Lord your God will give you great success in everything you do. You will have many children. Your livestock will have many little ones. Your crops will do very well. The Lord will take delight in you again. He’ll give you success. That’s what he did for your people of long ago. 10 But you must obey the Lord your God. You must keep his commands and rules. They are written in this Book of the Law. You must turn to the Lord your God with all your heart and with all your soul.

Choose Life, Not Death

11 What I’m commanding you today is not too hard for you. It isn’t beyond your reach. 12 It isn’t up in heaven. So you don’t have to ask, “Who will go up into heaven to get it? Who will announce it to us so we can obey it?” 13 And it isn’t beyond the ocean. So you don’t have to ask, “Who will go across the ocean to get it? Who will announce it to us so we can obey it?” 14 No, the message isn’t far away at all. In fact, it’s really near you. It’s in your mouth and in your heart so that you can obey it.

15 Today I’m giving you a choice. You can have life and success. Or you can have death and harm. 16 I’m commanding you today to love the Lord your God. I’m commanding you to live exactly as he wants you to live. You must obey his commands, rules and laws. Then you will live. There will be many of you. The Lord your God will bless you in the land you are entering to take as your own.

17 Don’t let your hearts turn away from the Lord. Instead, obey him. Don’t let yourselves be drawn away to other gods. And don’t bow down to them and worship them. 18 If you do, I announce to you this day that you will certainly be destroyed. You are about to go across the Jordan River and take over the land. But you won’t live there very long.

19 I’m calling for the heavens and the earth to be witnesses against you this very day. I’m offering you the choice of life or death. You can choose either blessings or curses. But I want you to choose life. Then you and your children will live. 20 And you will love the Lord your God. You will obey him. You will remain true to him. The Lord is your very life. He will give you many years in the land. He promised to give that land to your fathers, to Abraham, Isaac and Jacob.

Het Boek

Deuteronomium 30

Een belofte van zegen

1‘Als al deze dingen over u komen, de zegeningen en vervloekingen die ik heb opgenoemd, zult u tot het juiste inzicht komen terwijl u onder de volken leeft waarheen de Here u heeft verdreven. En als u in die tijd naar de Here, uw God, wilt terugkeren en u en uw kinderen zijn begonnen met heel hun hart de wetten en regels die ik u vandaag geef, te gehoorzamen, dan zal de Here, uw God, u uit uw gevangenschap redden. Hij zal u genade schenken, naar u toekomen en u bijeenbrengen uit alle volken waaronder Hij u heeft verspreid. Ook al zou u zich in de verste uithoeken van het heelal bevinden, Hij zal u vinden en terugbrengen naar het land van uw voorouders. Hij zal ervoor zorgen dat het u goed gaat, nog meer dan uw voorouders, en u in aantal doen toenemen.

Hij zal de harten van u, uw kinderen en uw kleinkinderen reinigen, zodat u weer met hart en ziel van de Here, uw God, kunt houden. Zo zal Israël weer tot leven komen! 7,8 Als u terugkeert naar de Here en alle wetten en regels die ik u vandaag geef, gehoorzaamt, zal de Here uw God zijn vervloekingen van u afnemen en deze tegen uw vijanden richten, tegen hen die u haten en vervolgen. De Here, uw God, zal u voorspoed geven bij alles wat u doet. Hij zal u veel kinderen, veel vee en grote oogsten geven, want de Here zal opnieuw vreugde over u hebben, net als over uw voorouders. 10 Hij zal blij met u zijn als u zijn geboden die in dit wetboek zijn geschreven, gehoorzaamt en u met hart en ziel wendt tot de Here, uw God.

11 Want deze geboden zijn niet te moeilijk om nageleefd te worden. 12 Deze wetten zijn niet hoog in de hemel zodat u ze niet kunt zien of horen en er niemand is die ze bij u kan brengen. 13 Ze zijn ook niet aan de overkant van de zee, zo ver weg dat niemand u hun boodschap kan overbrengen. 14 Nee, zij zijn vlakbij—in uw hart en op uw lippen—zodat u ze kunt gehoorzamen.

15 Luister, vandaag heb ik u de keus gegeven tussen leven en dood, geluk en ellende. 16 Ik heb u vandaag opdracht gegeven de Here, uw God, lief te hebben, zijn paden te volgen en zijn wetten na te leven. Dan zult u leven en een groot volk worden. De Here, uw God, zal u en het land dat u in bezit gaat nemen, dan zegenen. 17 Maar als uw hart zich afwendt en u niet wilt luisteren—als u zich laat verleiden andere goden te aanbidden— 18 dan verklaar ik u hier vandaag dat u zeker zult worden vernietigd, u zult geen lang en goed leven hebben in het land aan de overkant van de Jordaan. 19 Hemel en aarde zijn mijn getuigen dat ik u vandaag de keus heb gegeven tussen leven en dood, zegen en vloek. Kies dan toch het leven, zodat u en uw kinderen mogen leven! 20 Kies voor het liefhebben en gehoorzamen van de Here, uw God. Houd u aan Hem vast, want dat is uw leven. Dat verzekert u van een lang leven in het land dat de Here beloofde aan uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob.’