New International Reader's Version

Deuteronomy 26

Give the Lord His Share

1You will enter the land the Lord your God is giving you as your own. You will take it over. You will make your homes in the land. When you do, get some of the first share of everything your soil produces. Put it in a basket. It’s from the land the Lord your God is giving you. Take your gifts and go to the special place he will choose. He will put his Name there. Speak to the priest in office at that time. Tell him, “I announce today to the Lord your God that I have come to this land. It’s the land he promised to give us. He promised it to our people of long ago.” The priest will receive the basket from you. He’ll set it down in front of the altar of the Lord your God. Then you will speak while the Lord is listening. You will say, “My father Jacob was a wanderer from the land of Aram. He went down into Egypt with a few people. He lived there and became the father of a great nation. It had huge numbers of people. But the people of Egypt treated us badly. They made us suffer. They made us work very hard. Then we cried out to the Lord. He is the God of our people who lived long ago. He heard our voice. He saw how much we were suffering. The Egyptians were treating us badly. They were making us work very hard. So the Lord used his mighty hand and powerful arm to bring us out of Egypt. He did great and terrifying things. He did signs and amazing things. He brought us to this place. He gave us this land. It’s a land that has plenty of milk and honey. 10 Now, Lord, I’m bringing you the first share of crops from the soil. After all, you have given them to me.” Place the basket in front of the Lord your God. Bow down to him. 11 Then you and the Levites and the outsiders among you will be full of joy. You will enjoy all the good things the Lord your God has given to you and your family.

12 You will set apart a tenth of everything you produce in the third year. That’s the year for giving the tenth to people who have greater needs. You will give it to the Levites, outsiders and widows. You will also give it to children whose fathers have died. Then all of them will have plenty to eat in your towns. 13 Speak to the Lord your God. Say to him, “I have taken your sacred share from my house. I have given it to the Levites, outsiders and widows. I have also given it to children whose fathers have died. I’ve done everything you commanded me to do. I haven’t stopped obeying your commands. I haven’t forgotten any of them. 14 I haven’t eaten any part of your sacred share while I mourned over someone who had died. I haven’t taken any of it from my house while I was ‘unclean.’ And I haven’t offered any of it to the dead. Lord my God, I’ve obeyed you. I’ve done everything you commanded me to do. 15 Look down from the holy place where you live in heaven. Bless your people Israel. Bless the land you have given us. It’s the land you promised to give to our people of long ago. It’s a land that has plenty of milk and honey.”

Obey the Lord’s Commands

16 This day the Lord your God commands you to obey all these rules and laws. Be careful to obey them with all your heart and with all your soul. 17 Today you have announced that the Lord is your God. You have said you would live exactly as he wants you to live. You have agreed to keep his rules, commands and laws. And you have said you would listen to him. 18 Today the Lord has announced that you are his people. He has said that you are his special treasure. He promised that you would be. He has told you to keep all his commands. 19 He has announced that he will make you famous. He’ll give you more praise and honor than all the other nations he has made. And he has said that you will be a holy nation. The Lord your God has set you apart for himself. That’s exactly what he promised to do.

New Serbian Translation

5 Мојсијева 26

Први плодови и десетак

1А кад дођеш у земљу коју ти Господ, Бог твој, даје у наследство, и ти је заузмеш и настаниш се у њој, узми нешто од првине свих пољских плодова које ти роди земља, коју ти даје Господ, Бог твој, стави их у кошару и иди на место које изабере Господ, Бог твој, да тамо настани своје име. Иди к свештенику који буде служио у то време и реци му: ’Изјављујем данас пред Господом, Богом твојим, да сам ушао у земљу за коју се Господ заклео нашим оцима да ће нам је дати.’ Затим нека свештеник узме кошару из твоје руке и положи је пред жртвеник Господа, Бога твога. Ти ћеш на то изговорити пред Господом, Богом твојим: ’Мој је отац био арамејски луталица који је сишао у Египат и боравио тамо као странац са шачицом људи. Тамо је постао народ велики, моћан и бројан. Али Египћани су нас злостављали и угњетавали, и наметнули нам тежак рад. Тада смо завапили Господу, Богу наших отаца, и Господ је чуо наш глас и видео наш јад, мукотрпни рад и потлаченост. Господ нас је извео из Египта моћном руком, испруженом мишицом, великом страхотом, те знацима и чудима. Он нас је довео до овог места и дао нам ову земљу, земљу којом теку млеко и мед. 10 Сада, ево, приносим прве плодове земље, коју си ми ти, о, Господе, дао.’ Затим положи то пред Господа, Бога свога, па се поклони пред Господом, Богом својим. 11 И радуј се заједно са Левитом и дошљаком у твојој средини за све добро што је теби и твоме дому дао Господ, Бог твој.

12 А кад у трећој години, години десетка, завршиш са издвајањем свег десетка од годишњег урода, и кад га даш Левиту, странцу, сирочету и удовици, да једу и да се насите, 13 реци пред Господом, Богом својим: ’Уклонио сам из куће све што је посвећено Господу. Шта више, то сам дао Левиту, странцу, сирочету и удовици, према твојој заповеди коју си ми дао. Нисам прекршио, нити заборавио, ниједну од твојих заповеди. 14 У својој жалости ништа од тога нисам јео, ништа од тога нисам уклањао кад сам био нечист, нити сам ишта од тога приносио мртвацу. Послушао сам глас Господа, Бога свога, и учинио онако како ми је заповедио. 15 Погледај с небеса, из свог светог Пребивалишта, па благослови свој народ, Израиљ, и земљу коју си нам дао, земљу којом теку млеко и мед – како си се заклео нашим оцима!’

Позив на послушност

16 Данас ти Господ, Бог твој, заповеда да вршиш ове уредбе и прописе. Држи их и врши свим својим срцем и свом својом душом. 17 Данас си изјавио да ће Господ бити твој Бог, и да ћеш следити његове путеве и држати његове уредбе и прописе, и слушати његов глас. 18 Данас је Господ изјавио да си његов народ, његова драгоцена својина, као што ти је обећао, и да ћеш држати све његове заповеди. 19 Он ће те узвисити чашћу, именом и славом над свим народима које је створио; ти ћеш бити народ посвећен Господу, Богу своме, како је обећао.“