New International Reader's Version

Deuteronomy 21

What to Do When You Don’t Know Who Killed Someone

1Suppose you find someone who has been killed. The body is lying in a field in the land the Lord your God is giving you as your own. But no one knows who the killer was. Then your elders and judges will go out to the field. They will measure the distance from the body to the nearby towns. The elders from the town that is nearest to the body will get a young cow. It must never have been used for work. It must never have pulled a load. The elders must lead it down into a valley. The valley must not have been farmed. There must be a stream flowing through it. There in the valley the elders must break the cow’s neck. The priests, who are sons of Levi, will step forward. The Lord your God has chosen them to serve him. He wants them to bless the people in his name. He wants them to decide all cases that have to do with people arguing and attacking others. Then all the elders from the town that is nearest to the body will wash their hands. They will wash them over the young cow whose neck they broke in the valley. They’ll say to the Lord, “We didn’t kill that person. We didn’t see it happen. Accept this payment for the sin of your people Israel. Lord, you have set your people free. Don’t hold them guilty for spilling the blood of someone who hasn’t done anything wrong.” That will pay for the death of that person. So you will get rid of the guilt of killing someone who didn’t do anything wrong. That’s because you have done what is right in the Lord’s eyes.

Marrying a Woman Who Is Your Prisoner

10 Suppose you go to war against your enemies. And the Lord your God hands them over to you and you take them as prisoners. 11 Then you notice a beautiful woman among them. If you like her, you may marry her. 12 Bring her home. Have her shave her head and cut her nails. 13 Have her throw away the clothes she was wearing when she was captured. Let her live in your house and mourn the loss of her parents for a full month. Then you can go to her and be her husband. And she will be your wife. 14 But suppose you aren’t pleased with her. Then let her go where she wants to. You must not sell her. You must not treat her as a slave. You have already brought shame on her.

The Rights of the Oldest Son

15 Suppose a man has two wives. He loves one but not the other. And both of them have sons by him. But the oldest son is the son of the wife the man doesn’t love. 16 Someday he’ll leave his property to his sons. When he does, he must not give the rights of the oldest son to the son of the wife he loves. He must give those rights to his oldest son. He must do it even though his oldest son is the son of the wife he doesn’t love. 17 He must recognize the full rights of the oldest son. He must do it, even though that son is the son of the wife he doesn’t love. He must give that son a double share of everything he has. That son is the first sign of his father’s strength. So the rights of the oldest son belong to him.

A Stubborn Son

18 Suppose someone has a very stubborn son. He doesn’t obey his father and mother. And he won’t listen to them when they try to correct him. 19 Then his parents will take hold of him and bring him to the elders at the gate of his town. 20 They will say to the elders, “This son of ours is very stubborn. He won’t obey us. He eats too much. He’s always getting drunk.” 21 Then all the people in his town will put him to death by throwing stones at him. Get rid of that evil person. All the Israelites will hear about it. And they will be afraid to disobey their parents.

Several Other Laws

22 Suppose someone is put to death for a crime worthy of death. And a pole is stuck through their body and set up where people can see it. 23 Then you must not leave the body on the pole all night. Make sure you bury it that same day. Everyone who is hung on a pole is under God’s curse. You must not make the land “unclean.” The Lord your God is giving it to you as your own.

Het Boek

Deuteronomium 21

Gedragsregels

1‘Als—eenmaal aangekomen in het beloofde land—ergens in het veld een vermoorde man wordt gevonden en niemand heeft de moordenaar gezien, moeten de leiders en rechters bepalen welke stad het dichtst bij de plek van de misdaad ligt. Daarna zullen de leiders van die stad een jonge koe nemen die nog nooit een juk heeft gedragen, en haar naar een dal brengen waar stromend water is. Een dal dat niet is geploegd of ingezaaid. In dat dal moeten zij de koe de nek breken.

Daarna zullen de priesters erbij komen, want de Here, uw God, heeft hen gekozen om Hem te dienen, zijn zegeningen uit te spreken en te oordelen over rechtzaken en straffen. De leiders van de stad zullen daarna hun handen wassen boven de jonge koe en zeggen: “Onze handen hebben dit bloed niet vergoten, onze ogen hebben deze misdaad niet zien gebeuren. Och Here, vergeef uw volk Israël dat U hebt verlost. Beschuldig het niet van de moord op een onschuldige man.” Zo zult u de schuld uit uw midden wegdoen door deze aanwijzingen van de Here uit te voeren.

10 Als u oorlog voert en de Here, uw God, geeft de vijand aan u over 11 en u ziet onder de gevangenen een mooie vrouw die u wel als vrouw zou willen hebben, 12 neem haar dan mee naar huis. Daar moet zij haar hoofdhaar afscheren, haar nagels knippen 13 en andere kleren aantrekken. De kleren die zij aanhad toen zij gevangen werd genomen, moet zij uittrekken. Een volle maand zal zij daarna in uw huis rouwen om haar vader en moeder. Daarna mag u met haar slapen, zodat zij uw vrouw wordt. 14 Als zij u echter niet bevalt, moet u haar vrijlaten, u mag haar niet behandelen of verkopen als een slaaf, want u hebt haar vernederd.

15 Als een man twee vrouwen heeft, van wie hij de ene liefheeft en de ander haat, en beiden hebben hem kinderen gegeven en de vrouw die hij haat is de moeder van zijn oudste zoon, 16 dan mag hij zijn jongste zoon (de zoon van de vrouw van wie hij houdt) niet tot stamhouder maken. 17 Hij moet zijn oudste zoon erkennen als stamhouder en hem een dubbel erfdeel geven. Die is immers als eerste geboren en heeft dus ook de rechten van de eerstgeboren zoon, ook al is hij de zoon van de gehate vrouw.

18 Als een man een koppige en opstandige zoon heeft, die ondanks strafmaatregelen weigert zijn ouders te gehoorzamen, 19 moeten zijn ouders hem bij de leiders van de stad brengen en zeggen: 20 “Deze zoon van ons is koppig en opstandig. Hij wil ons niet gehoorzamen, hij gooit met geld en drinkt te veel!” 21 Dan zullen de mannen van zijn stad hem door steniging ter dood brengen. Op die manier moet u dit kwaad uit uw midden wegdoen en heel Israël zal horen wat is gebeurd en diep ontzag hebben voor de Here.

22 Als een man een misdaad heeft gepleegd waarop de doodstraf staat, ter dood is gebracht en opgehangen, 23 mag zijn lichaam daar niet de hele nacht blijven hangen. U moet hem nog diezelfde dag begraven, want iemand die aan een paal is opgehangen, is door God vervloekt. U mag het land dat de Here, uw God, u als erfdeel heeft gegeven, niet verontreinigen.’