New International Reader's Version

2 Samuel 2:1-32

David Is Anointed to Be King Over Judah

1After Saul and Jonathan died, David asked the Lord for advice. “Should I go up to one of the towns of Judah?” he asked.

The Lord said, “Go up.”

David asked, “Where should I go?”

“To Hebron,” the Lord answered.

2So David went up there with his two wives. Their names were Ahinoam from Jezreel and Abigail from Carmel. Abigail was Nabal’s widow. 3David also took his men and their families with him. They made their homes in Hebron and its towns. 4Then the men of Judah came to Hebron. There they anointed David to be king over the people of Judah.

David was told that the men from Jabesh Gilead had buried Saul’s body. 5So he sent messengers to them to speak for him. The messengers said, “You were kind to bury the body of your master Saul. May the Lord bless you for that. 6And may he now be kind and faithful to you. David will treat you well for being kind to Saul’s body. 7Now then, be strong and brave. Your master Saul is dead. And the people of Judah have anointed David to be king over them.”

The Armies of David and Saul Fight Each Other

8Abner, the son of Ner, was commander of Saul’s army. Abner had brought Saul’s son Ish-Bosheth to Mahanaim. 9There Abner made Ish-Bosheth king over Gilead, Ashuri and Jezreel. He also made him king over Ephraim, Benjamin and other areas of Israel.

10Ish-Bosheth was 40 years old when he became king over Israel. He ruled for two years. But the people of Judah remained faithful to David. 11David was king in Hebron over the people of Judah for seven and a half years.

12Abner, the son of Ner, left Mahanaim and went to Gibeon. The men of Ish-Bosheth, the son of Saul, went with him. 13Joab, the son of Zeruiah, and David’s men also went out. All of them met at the pool in Gibeon. One group sat down on one side of the pool. The other group sat on the other side.

14Then Abner said to Joab, “Let’s have some of the young men get up and fight. Let’s tell them to fight hand to hand in front of us.”

“All right. Let them do it,” Joab said.

15So the young men stood up and were counted off. There were 12 on the side of Benjamin and Saul’s son Ish-Bosheth. And there were 12 on David’s side. 16Each man grabbed one of his enemies by the head. Each one stuck his dagger into the other man’s side. And all of them fell down together and died. So that place in Gibeon was named Helkath Hazzurim.

17The fighting that day was very heavy. Abner and the Israelites lost the battle to David’s men.

18The three sons of Zeruiah were there. Their names were Joab, Abishai and Asahel. Asahel was as quick on his feet as a wild antelope. 19He chased Abner. He didn’t turn to the right or the left as he chased him. 20Abner looked behind him. He asked, “Asahel, is that you?”

“It is,” he answered.

21Then Abner said to him, “Turn to the right or the left. Fight one of the young men. Take his weapons away from him.” But Asahel wouldn’t stop chasing him.

22Again Abner warned Asahel, “Stop chasing me! If you don’t, I’ll strike you down. Then how could I look your brother Joab in the face?”

23But Asahel refused to give up the chase. So Abner drove the dull end of his spear into Asahel’s stomach. The spear came out through his back. He fell and died right there on the spot. Every man stopped when he came to the place where Asahel had fallen and died.

24But Joab and Abishai chased Abner. As the sun was going down, they came to the hill of Ammah. It was near Giah on the way to the dry and empty land close to Gibeon. 25The men of Benjamin gathered in a group around Abner. They took their stand on top of a hill.

26Abner called out to Joab, “Do you want our swords to keep on killing us off? Don’t you know that all this fighting will end in bitter feelings? How long will it be before you order your men to stop chasing their fellow Israelites?”

27Joab answered, “It’s a good thing you spoke up. If you hadn’t, the men would have kept on chasing them until morning. And that’s just as sure as God is alive.”

28So Joab blew a trumpet. All the troops stopped. They didn’t chase Israel anymore. They didn’t fight anymore either.

29All that night Abner and his men marched through the Arabah Valley. They went across the Jordan River. All morning long they kept on going. Finally, they came to Mahanaim.

30Then Joab stopped chasing Abner. He gathered together the whole army. Besides Asahel, only 19 of David’s men were missing. 31But David’s men had killed 360 men from Benjamin who were with Abner. 32They got Asahel’s body and buried it in his father’s tomb at Bethlehem. Then Joab and his men marched all night. They arrived at Hebron at sunrise.

Ang Pulong Sang Dios

2 Samuel 2:1-32

Ginhimo si David nga Hari sang Juda

1Pagkatapos sadto, nagpamangkot si David sa Ginoo, “Mabalik bala ako sa isa sa mga banwa sang Juda?” Nagsabat ang Ginoo, “Huo.” Nagpamangkot si David, “Sa diin?” Nagsabat ang Ginoo, “Sa Hebron.” 2Gani nagkadto didto si David upod ang iya duha ka asawa nga si Ahinoam nga taga-Jezreel kag si Abigail nga asawa anay ni Nabal nga taga-Carmel. 3Gin-upod man ni David ang iya mga tinawo pati ang ila mga pamilya, kag didto sila nag-estar sa Hebron kag sa mga baryo sa palibot sini. 4Sang ulihi, nagkadto ang mga pangulo sang Juda sa Hebron kag ginhaplasan nila sang lana ang ulo ni David sa pagpakita nga siya na ang hari sang Juda.

Sang mabalitaan ni David nga ang mga taga-Jabesh Gilead ang naglubong kay Saul, 5nagpadala siya sang mga mensahero sa ila sa pagsiling, “Kabay pa nga pakamaayuhon kamo sang Ginoo sa ginpakita ninyo nga gugma kay Saul nga inyo agalon paagi sa paglubong sa iya. 6Kabay pa nga ipakita sang Ginoo ang iya gugma kag katutom sa inyo, kag ipakita ko man ang akon kaayo sa inyo tungod sa inyo ginhimo. 7Kag karon, magpakalig-on kag magpakaisog kamo bisan patay na si Saul nga inyo agalon. Ako ang ginpili sang mga taga-Juda bilang ila hari.”

Nag-inaway ang mga Pamilya ni David kag ni Saul

8Karon, ang kumander sang mga soldado ni Saul nga si Abner nga anak ni Ner nagkadto sa Mahanaim. Gindala niya si Ishboshet nga anak ni Saul. 9Didto ginproklamar ni Abner si Ishboshet nga hari sang bug-os nga Israel, lakip na diri ang mga lugar sang Gilead, Ashuri, Jezreel, Efraim, kag Benjamin. 10Nagaedad si Ishboshet sang 40 ka tuig sang nangin hari siya sang Israel, kag naghari siya sa sulod sang duha ka tuig. Ang mga taga-Juda iya, si David ang ila ginkilala nga hari, 11kag naghari si David sa Juda sa sulod sang pito ka tuig kag anom ka bulan. Didto siya nag-estar sa Hebron.

12Isa sina ka tion, nagkadto si Abner sa Gibeon halin sa Mahanaim kaupod ang mga tinawo ni Ishboshet. 13Ginsugata sila ni Joab nga anak ni Zeruya kag sang mga tinawo ni David didto sa punong sang Gibeon. Nagpungko ang grupo ni Abner sa pihak nga bahin sang punong kag ang grupo ni Joab sa pihak man nga bahin sang punong. 14Dayon nagsiling si Abner kay Joab, “Paawayon ta sa aton atubangan ang pila naton ka maayo nga mga soldado.” Nagsugot si Joab, 15gani nagtindog sa pagpakig-away ang dose ka tinawo ni Ishboshet nga halin sa tribo ni Benjamin kag ang dose ka tinawo ni David. 16Nagdakpanay sila sa ulo kag nagbun-anay hasta nga nagkalamatay sila tanan. Gani gintawag ato nga lugar sa Gibeon nga Helkat Hazurim.2:16 Helkat Hazurim: buot silingon, lugar nga sa diin may nag-inaway paagi sa espada. 17Dayon nag-inaway ang duha ka grupo sing puwerte gid. Kag sa sina nga adlaw napierdi si Abner kag ang mga tinawo sang Israel sa mga tinawo ni David.

18-19Ang tatlo ka anak ni Zeruya nga si Joab, Abishai, kag Asahel kaupod sa inaway. Si Asahel madasig magdalagan pareho sang usa, kag ginlagas niya si Abner nga wala bulobalikid. 20Sang magbalikid si Abner, nakita niya siya kag ginpamangkot, “Ikaw bala ina Asahel?” Nagsabat si Asahel, “Huo.” 21Dayon nagsiling si Abner sa iya, “Indi na ako paglagsa, kundi ang isa na lang sa akon kaupod nga mga soldado, kag kuhaa ang iya mga kagamitan.” Pero wala gid mag-untat si Asahel sa paglagas sa iya.

22Nagsiling liwat si Abner kay Asahel, “Indi na ako paglagsa! Indi ako pagpilita nga patyon ka. Mahuya na ako nga mag-atubang sa imo utod nga si Joab kon patyon ko ikaw.” 23Pero wala gid mag-untat si Asahel sa paglagas sa iya, gani ginbuno siya ni Abner sang puno sang bangkaw sa tiyan, kag naglapos ini sa iya likod. Natumba siya kag napatay dayon. Ang mga tawo nga makaagi didto sa lugar nga sa diin ginpatay si Asahel nagapundo.

24Sang mahibaluan ni Joab kag ni Abishai ang natabo, ginlagas nila si Abner. Kag sang nagasalop na ang adlaw, nakaabot sila sa bukid sang Ama malapit sa Gia, sa dalan nga pakadto sa kamingawan sang Gibeon. 25Nagtipon kay Abner didto sa ibabaw sang bukid ang mga soldado nga halin sa tribo ni Benjamin agod magpreparar sa pagpakig-away. 26Nagsinggit si Abner kay Joab, “Padayon na lang bala kita magpinatyanay? Wala mo bala mareyalisar nga ang resulta sini amo ang pagdinumtanay? San-o mo pa bala pauntaton ang imo mga tinawo sa paglagas sa amon nga inyo mga kadugo?”

27Nagsabat si Joab, “Kon wala ka maghambal, ginasiguro ko gid sa imo, sa presensya sang buhi nga Dios, nga lagson ka gid kuntani sang akon mga tinawo hasta mag-aga.” 28Gani ginpatunog ni Joab ang budyong kag nag-untat ang tanan niya nga tinawo sa paglagas sa mga taga-Israel. Kag nag-untat ang inaway. 29Bilog nga gab-i nga naglakat si Abner kag ang iya mga tinawo sa Kapatagan sang Jordan.2:29 Kapatagan sang Jordan: sa Hebreo, Araba. Dayon nagtabok sila sa Suba sang Jordan kag nagpadayon sa paglakat sa bug-os nga aga2:29 bug-os nga aga: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini. hasta nakaabot sila sa Mahanaim.

30Pag-untat ni Joab lagas kay Abner, nagpauli man siya kag ang iya mga tinawo. Sang ginpatipon niya sila, nasapwan niya nga magluwas kay Asahel, 19 ang napatay sa ila. 31Pero 360 ang napatay nila nga mga tinawo ni Abner, kag puro tanan halin sa tribo ni Benjamin. 32Ginkuha nila ni Joab ang bangkay ni Asahel kag ginlubong sa ginlubngan sa iya amay sa Betlehem. Dayon bilog nga gab-i sila nga naglakat, kag nakaabot sila sa Hebron sang kaagahon.