New International Reader's Version

2 Kings 19

Isaiah Prophesies That Jerusalem Will Be Saved

1When King Hezekiah heard what the field commander had said, he tore his clothes. He put on the rough clothing people wear when they’re sad. Then he went into the Lord’s temple. Hezekiah sent Eliakim, who was in charge of the palace, to Isaiah the prophet. Isaiah was the son of Amoz. Hezekiah also sent to Isaiah the leading priests and Shebna the secretary. All of them were wearing the same rough clothing. They told Isaiah, “Hezekiah says, ‘Today we’re in great trouble. The Lord is warning us. He’s bringing shame on us. Sometimes babies come to the moment when they should be born. But their mothers aren’t strong enough to allow them to be born. Today we are like those mothers. We aren’t strong enough to save ourselves. Perhaps the Lord your God will hear everything the field commander has said. His master, the king of Assyria, has sent him to make fun of the living God. Maybe the Lord your God will punish him for what he has heard him say. So pray for the remaining people who are still alive here.’ ”

King Hezekiah’s officials came to Isaiah. Then Isaiah said to them, “Tell your master, ‘The Lord says, “Do not be afraid of what you have heard. The officers of the king of Assyria have spoken evil things against me. Listen! I will send him news from his own country. It will make him want to return home. There I will have him killed by a sword.” ’ ”

The field commander heard that the king of Assyria had left Lachish. So the commander pulled his troops back from Jerusalem. He went to join the king. He found out that the king was fighting against Libnah.

During that time Sennacherib received a report. He was told that Tirhakah was marching out to fight against him. Tirhakah was the king of Cush. Sennacherib sent messengers again to Hezekiah with a letter. Sennacherib said, 10 “Tell Hezekiah, the king of Judah, ‘Don’t let the god you depend on trick you. He says, “Jerusalem will not be handed over to the king of Assyria.” But don’t believe him. 11 I’m sure you have heard about what the kings of Assyria have done to all the other countries. They have destroyed them completely. So do you think you will be saved? 12 The kings who ruled before me destroyed many nations. Did the gods of those nations save them? Did the gods of Gozan, Harran or Rezeph save them? What about the gods of the people of Eden who were in Tel Assar? 13 Where is the king of Hamath? Where is the king of Arpad? Where are the kings of Lair, Sepharvaim, Hena and Ivvah?’ ”

Hezekiah’s Prayer

14 When Hezekiah received the letter from the messengers, he read it. Then he went up to the Lord’s temple. There he spread the letter out in front of the Lord. 15 Hezekiah prayed to the Lord. He said, “Lord, you are the God of Israel. You sit on your throne between the cherubim. You alone are God over all the kingdoms on earth. You have made heaven and earth. 16 Listen, Lord. Hear us. Open your eyes, Lord. Look at the trouble we’re in. Listen to what Sennacherib is saying. You are the living God. And he dares to make fun of you!

17 Lord, it’s true that the kings of Assyria have completely destroyed many nations and their lands. 18 They have thrown the statues of the gods of those nations into the fire. And they have destroyed them. That’s because they weren’t really gods at all. They were nothing but statues made out of wood and stone. They were made by human hands. 19 Lord our God, save us from the power of Sennacherib. Then all the kingdoms of the earth will know that you alone are the Lord. You alone are God.”

Isaiah Prophesies That Sennacherib Will Fall From Power

20 Isaiah sent a message to Hezekiah. Isaiah was the son of Amoz. Isaiah said, “The Lord is the God of Israel. The Lord says, ‘I have heard your prayer about Sennacherib, the king of Assyria.’ 21 Here is the message the Lord has spoken against him. The Lord says,

“ ‘You will not win the battle over Zion.
    Its people hate you and make fun of you.
The people of Jerusalem lift up their heads proudly
    as you run away.
22 Who have you laughed at?
    Who have you spoken evil things against?
    Who have you raised your voice against?
Who have you looked at so proudly?
    You have done it against me.
    I am the Holy One of Israel!
23 Through your messengers
    you have dared to make fun of the Lord.
And you have said,
    “I have many chariots.
With them I have gone to the tops of the mountains.
    I’ve climbed the highest mountains in Lebanon.
I’ve cut down its tallest cedar trees.
    I’ve cut down the best of its juniper trees.
I’ve reached its farthest parts.
    I’ve reached its finest forests.
24 I’ve dug wells in strange lands.
    I’ve drunk the water from them.
I’ve walked through all of Egypt’s streams.
    I’ve dried up every one of them.”

25 “ ‘But I, the Lord, say, “Haven’t you heard what I have done?
    Long ago I arranged for you to do all of that.
In days of old I planned it.
    Now I have made it happen.
You have turned cities with high walls
    into piles of stone.
26 Their people do not have any power left.
    They are troubled and put to shame.
They are like plants in the field.
    They are like new green plants.
They are like grass that grows on a roof.
    It dries up before it is completely grown.

27 “ ‘ “But I know where you are.
    I know when you come and go.
    I know how very angry you are with me.
28 You roar against me and brag.
    And I have heard your bragging.
So I will put my hook in your nose.
    I will put my bit in your mouth.
And I will make you go home
    by the same way you came.” ’ ”

29 The Lord said, “Hezekiah, here is a miraculous sign for you.

“This year you will eat what grows by itself.
    In the second year you will eat what grows from that.
But in the third year you will plant your crops and gather them in.
    You will plant your grapevines and eat their fruit.
30 Those who remain from the kingdom of Judah will be like plants.
    Once more they will put down roots and produce fruit.
31 Out of Jerusalem will come those who remain.
    Out of Mount Zion will come those who survive.

“The Lord’s great love will make sure that happens.
    He rules over all.

32 “Here is a message from me about the king of Assyria. The Lord says,

“ ‘The king of Assyria will not enter this city.
    He will not even shoot an arrow at it.
He will not come near it with a shield.
    He will not build a ramp in order to climb over its walls.
33 By the same way he came he will go home.
    He will not enter this city,’
    announces the Lord.
34 “ ‘I will guard this city and save it.
    I will do it for myself. And I will do it for my servant David.’ ”

35 That night the angel of the Lord went into the camp of the Assyrians. He put to death 185,000 people there. The people of Jerusalem got up the next morning and looked out at the camp. There were all the dead bodies! 36 So Sennacherib, the king of Assyria, took the army tents down. Then he left. He returned to Nineveh and stayed there.

37 One day Sennacherib was worshiping in the temple of his god Nisrok. His sons Adrammelek and Sharezer killed him with their swords. Then they escaped to the land of Ararat. Esarhaddon became the next king after his father Sennacherib.

Bibelen på hverdagsdansk

Anden Kongebog 19

Hizkija søger hjælp hos Esajas

1Da kong Hizkija fik assyrerkongens budskab, blev han så fortvivlet, at han rev flænger i sit tøj, klædte sig i sæk og aske og gik ind i Herrens hus for at bede. Samtidig sendte han Eljakim, Shebna og de ledende præster til profeten Esajas,[a] Amotzʼ søn. De havde også klædt sig i sæk og aske og skulle overbringe følgende besked fra kongen: „Vi er blevet ydmyget og skældt ud og er i stor nød. Vi føler os som en kvinde, der er i gang med at føde, men ikke kan føde barnet alligevel. Måske har Herren, din Gud, hørt, hvordan den assyriske næstkommanderende har hånet den levende Gud, og måske vil Herren selv straffe ham. Gå derfor i forbøn for den rest af folket, som endnu er i live.”

5-6 Esajas svarede: „Herren har følgende besked til kongen: Du skal ikke tage dig af assyrernes store ord, som de har hånet mig med. Jeg vil sørge for, at assyrerkongen snart hører dårligt nyt hjemmefra, så han rejser tilbage til sit land. Der vil han senere blive dræbt.”

Fornyede trusler

Den assyriske næstkommanderende var i mellemtiden vendt tilbage til Lakish, hvor han fik at vide, at kong Sankerib havde forladt byen og var i færd med at belejre en anden by, Libna. Midt i det hele fik Sankerib efterretning om, at kong Tirhaka fra Kush havde sendt sin hær for at angribe ham. Så sendte han et skriftligt budskab til kong Hizkija:

10 „Lad ikke din gud give dig falske forhåbninger. Tro ikke på ham, når han påstår, jeg ikke kan indtage Jerusalem. 11 Du har jo hørt, hvordan assyrerkongen har lagt utallige lande under sig. Hvordan kan du tro, at du kan undslippe? 12 Har de andre guder kunnet redde deres tilhængere? Tænk på nationer som Gozan, Karan, Retzef og Eden i landet Telassar—de er alle blevet knust af assyriske konger. 13 Glem ikke, hvad der skete med kongerne af Hamat, Arpad, Lair, Sefarvajim, Hena og Ivva.”

Hizkija beder Herren om hjælp

14 Da Hizkija havde læst assyrerkongens brev, gik han ind i helligdommen og lagde det frem for Herren. 15 „Herre, Israels Gud!” bad han. „Du sidder på din trone højt over de mægtigste engle. Du alene er Herre over alle jordens riger. Du skabte himlen og jorden. 16 Bøj dig ned, Herre, og lyt til min bøn! Se det brev her fra kong Sankerib, hvor han håner den levende Gud! 17 Herre, det er sandt, at assyrerkongerne har knust alle de nævnte folkeslag, lagt deres lande øde 18 og brændt deres guder. Men de var jo ikke virkelige guder, kun menneskeværk lavet af træ og sten. Derfor kunne de blive ødelagt. 19 Herre, du er vores Gud, frels os fra assyrerkongens magt. Så vil alle jordens folk kunne se, at du er den eneste sande Gud!”

Herrens dom over assyrerkongen

20 Derefter sendte Esajas følgende besked til kong Hizkija: „Herren, Israels Gud, siger, at han har hørt din bøn angående assyrerkongen. 21 Nu skal du høre, hvad han siger om kong Sankerib:

Jerusalems indbyggere ryster på hovedet.
    Ja, Zions datter ler dig op i ansigtet.
22 Hvem var det, du hånede og spottede?
    Hvem brugte du så store ord imod?
I hovmod trodsede du Himlens Gud,
    vendte dig imod Israels Hellige.
23 Ved sendebud hånede du Herren og sagde:
‚Mine hære krydsede de højeste bjerge,
    jeg erobrede Libanons højdedrag.
Jeg fældede skovens stolte cedre,
    nedlagde de statelige cypresser.
Jeg nåede bjergenes tinder,
    Libanons prægtige frugtplantager.
24 Jeg lod brønde grave i fjendeland
    og brugte løs af deres drikkevand.
Ved mine hæres støvletramp
    blev Egyptens floder tømt for vand.’

25 Forstår du ikke, at det var min idé?

    Jeg planlagde det for længst og lod det ske.
Du skulle angribe fæstningsbyer
    og forvandle dem til bunker af sten,
26 mens indbyggerne måtte se til,
    skuffede, udmattede og skamfulde,
som planter, der rykkes op med rode,
    som græs på taget, der visner i solen.

27 Jeg ser, når du rejser dig og sætter dig,

    jeg ved, hvornår du går og kommer tilbage.

28 Men fordi du hidser dig op imod mig,

    og dine stolte ord har nået mit øre,
sætter jeg kroge i din næse
    og lægger bidsel i din mund.
Jeg trækker dig bort,
    tilbage ad den vej, du kom.

Om Jerusalem og folkets fremtid

29 Herren giver dig nu et tegn, kong Hizkija: Første år skal man spise af det korn, som har sået sig selv. Næste år skal folk spise af de frugter, der er.[b] Men tredje år skal de så og høste deres korn og nyde frugterne af de vinstokke, de har plantet. 30 For den rest, som er tilbage af Judas folk, skal fæste rod forneden og sætte frugt foroven. 31 En rest vil slippe levende væk fra Jerusalem, nogle af dens indbyggere vil overleve. Det gør Herren, den Almægtige, for sin egen skyld.

32 Hør hvad Herren siger om Assyriens konge: Han kommer ikke ind i Jerusalem. Han får end ikke lov at skyde en pil herind, eller nærme sig byen med løftede skjolde for at bygge angrebsramper rundt omkring den. 33 Han skal vende tilbage ad den vej, han kom. Han kommer ikke herind, siger Herren. 34 For jeg vil forsvare og frelse Jerusalem for min egen æres skyld og for min tjener Davids skyld!”

Herren ødelægger den assyriske hær

35 Samme nat gik Herrens engel gennem assyrernes lejr og slog 185.000 krigere ihjel. Næste morgen lå der døde kroppe overalt. 36 Da brød kong Sankerib op og vendte hjem til Nineve. 37 Engang, da han bad i sin gud Nisroks tempel, trængte hans sønner Adrammelek og Sarezer derind og myrdede ham, hvorefter de flygtede til Ararats land. Sankeribs søn Asarhaddon blev konge i hans sted.

Notas al pie

  1. 19,2 På hebraisk: Jeshajahu, hvilket betyder „Jahves frelse”. Det har stort set samme betydning som Jehoshua (Jahve frelser), der på dansk er blevet til Josva og via græsk og latin blev til navnet Jesus.
  2. 19,29 Den hebraiske tekst er uklar. Oversættelsen her bygger dels på LXX, dels på Vulgata.