New International Reader's Version

2 Corinthians 13:1-14

Final Warnings

1This will be my third visit to you. Scripture says, “Every matter must be proved by the words of two or three witnesses.” (Deuteronomy 19:15) 2I already warned you during my second visit. I now say it again while I’m away. When I return, I won’t spare those who sinned earlier. I won’t spare any of the others either. 3You are asking me to prove that Christ is speaking through me. He is not weak in dealing with you. He is powerful among you. 4It is true that Christ was nailed to the cross because he was weak. But Christ lives by God’s power. In the same way, we share his weakness. But by God’s power we will live with Christ as we serve you.

5Take a good look at yourselves to see if you are really believers. Test yourselves. Don’t you realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test! 6I hope you will discover that I haven’t failed the test. 7I pray to God that you won’t do anything wrong. I don’t pray so that people will see that I have passed the test. Instead, I pray this so that you will do what is right, even if it seems I have failed. 8I can’t do anything to stop the truth. I can only work for the truth. 9I’m glad when I am weak but you are strong. I pray that there will be no more problems among you. 10That’s why I write these things before I come to you. Then when I do come, I won’t have to be hard on you when I use my authority. The Lord gave me the authority to build you up. He didn’t give it to me to tear you down.

Final Greetings

11Finally, brothers and sisters, be joyful! Work to make things right with one another. Help one another and agree with one another. Live in peace. And the God who gives love and peace will be with you.

12Greet one another with a holy kiss.

13All God’s people here send their greetings.

14May the grace shown by the Lord Jesus Christ be with you all. May the love that God has given us be with you. And may the sharing of life brought about by the Holy Spirit be with you all.

Swedish Contemporary Bible

2 Korintierbrevet 13:1-13

Slutliga förmaningar

1Det här är tredje gången jag kommer till er. ”Det krävs två eller tre vittnen för varje sak som ska avgöras.”13:1 Se 5 Mos 19:15. 2Vid mitt andra besök varnade jag, och varnar nu igen när jag är frånvarande, både dem som har syndat och alla andra: när jag kommer till er ska jag inte skona någon.

3Ni vill ju ha bevis för att det är Kristus som talar genom mig. Han är inte svag inför er, utan han visar sin kraft hos er. 4Det är sant att han var svag när han korsfästes, men han lever genom Guds kraft. Också vi är svaga i honom, men ni ska leva tillsammans med honom genom Guds kraft som ni ska få uppleva.

5Pröva er själva, om ni är i tron, testa er själva. Inser ni inte i er själva att Jesus Kristus är i er? Om inte, då består ni inte provet. 6Men jag hoppas att ni i alla fall ska inse att vi har bestått det.

7Vi ber till Gud att ni inte ska göra något som är ont, men inte för att det ska visa sig att vi har bestått provet, utan för att ni ska göra det som är gott. Sedan spelar det ingen roll om det ser ut som att vi inte bestod provet. 8Vi kan ju inte sätta oss emot sanningen utan bara vara för den. 9Vi gläder oss nämligen när vi är svaga men ni starka. Det är ju just det som är vår bön, att ni ska bli alltmer fullkomliga.

10Det är också därför jag skriver detta till er redan nu, så att jag ska slippa vara sträng mot er när jag kommer, i kraft av den myndighet Herren har gett mig för att bygga upp och inte riva ner.

Slutönskan

11Och så till sist, syskon: Var glada! Sträva efter det fullkomliga, rätta er efter mina förmaningar, var eniga och lev i frid med varandra. Då ska kärlekens och fridens Gud vara med er.

12Hälsa varandra med en helig kyss.13:12 Se not till Rom 16:16. Alla de heliga hälsar till er.

13Nåd från Herren Jesus Kristus, kärlek från Gud, och den heliga Andens gemenskap åt er alla.