New International Reader's Version

1 Peter 5:1-14

To Older and Younger Believers

1I’m speaking to the elders among you. I was a witness of Christ’s sufferings. And I will also share in the glory that is going to come. I’m making my appeal to you as one who is an elder together with you. 2Be shepherds of God’s flock, the believers under your care. Watch over them, though not because you have to. Instead, do it because you want to. That’s what God wants you to do. Don’t do it because you want to get money in dishonest ways. Do it because you really want to serve. 3Don’t act as if you were a ruler over those under your care. Instead, be examples to the flock. 4The Chief Shepherd will come again. Then you will receive the crown of glory. It is a crown that will never fade away.

5In the same way, I’m speaking to you who are younger. Follow the lead of those who are older. All of you, put on a spirit free of pride toward one another. Put it on as if it were your clothes. Do this because Scripture says,

“God opposes those who are proud.

But he gives grace to those who are humble.” (Proverbs 3:34)

6So make yourselves humble. Put yourselves under God’s mighty hand. Then he will honor you at the right time. 7Turn all your worries over to him. He cares about you.

8Be watchful and control yourselves. Your enemy the devil is like a roaring lion. He prowls around looking for someone to swallow up. 9Stand up to him. Remain strong in what you believe. You know that you are not alone in your suffering. The family of believers throughout the world is going through the same thing.

10God always gives you all the grace you need. So you will only have to suffer for a little while. Then God himself will build you up again. He will make you strong and steady. And he has chosen you to share in his eternal glory because you belong to Christ. 11Give him the power for ever and ever. Amen.

Final Greetings

12I consider Silas to be a faithful brother. With his help I have written you this short letter. I have written it to encourage you. And I have written to speak the truth about the true grace of God. Remain strong in it.

13The members of the church in Babylon send you their greetings. They were chosen together with you. Mark, my son in the faith, also sends you his greetings.

14Greet each other with a kiss of friendship.

May God give peace to all of you who believe in Christ.

Vietnamese Contemporary Bible

1 Phi-e-rơ 5:1-14

Lời Khuyên cho Các Trưởng Lão và Thanh Niên

1Bây giờ, tôi có đôi lời nhắn nhủ các trưởng lão trong Hội Thánh. Tôi cũng là một trưởng lão như anh em. Tôi là nhân chứng vê sự Chúa Cứu Thế chết trên cây thập tự. Khi nào Ngài trở lại, tôi cũng sẽ hưởng vinh quang với Ngài. Tôi nài khuyên anh chị em: 2Hãy chăn bầy chiên Đức Chúa Trời giao cho anh chị em, chăm sóc họ cách vui vẻ, đừng phàn nàn miễn cưỡng; không phải vì được lợi lộc gì nơi họ mà chỉ vì muốn tích cực phục vụ Chúa. 3Đừng áp chế ai, nhưng hãy làm gương tốt cho họ noi theo. 4Rồi khi Người Chăn Chiên Vĩ Đại đến, anh em sẽ được chung hưởng vinh quang bất diệt với Ngài.

5Cũng vậy, các thanh niên hãy vâng phục thẩm quyền của các trưởng lão. Tất cả các bạn hãy phục vụ nhau với tinh thần khiêm nhường, vì:

“Đức Chúa Trời ban phước lành cho người khiêm nhường

nhưng chống nghịch người kiêu căng.”5:5 Châm 3:34

6Nếu các bạn hạ mình xuống dưới bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời, đến ngày thuận lợi, Ngài sẽ nhắc các bạn lên cao. 7Hãy trao mọi lo âu cho Chúa, vì Ngài luôn luôn chăm sóc anh chị em.

8Hãy cẩn thận, canh phòng đối phó cuộc tiến công của ma quỷ, tên đại tử thù của anh chị em. Nó đi lảng vảng quanh anh chị em như sư tử gầm thét tìm mồi, chực vồ được người nào là xé xác ngay. Khi bị nó tiến công, 9hãy chống trả với lòng tin cậy Chúa, và nhớ rằng các anh chị em tín hữu khác trên thế giới cũng đang chịu khổ đấu tranh như vậy.

10Sau khi anh chị em chịu đau khổ một thời gian, Đức Chúa Trời, Đấng đầy ơn phước sẽ ban cho anh chị em vinh quang bất diệt trong Chúa Cứu Thế. Chính Đức Chúa Trời sẽ làm cho anh chị em toàn hảo, trung kiên, mạnh mẽ và vững vàng. 11Ngài cầm quyền vĩnh cửu trên vạn vật! A-men.

Lời Chào Cuối

12Nhờ sự giúp đỡ của Si-la, người bạn thân tín trong Chúa, tôi viết thư này gửi đến anh chị em. Tôi mong anh chị em được khích lệ qua những lời tôi viết trong thư về ơn phước thật của Đức Chúa Trời. Anh chị em cứ đứng vững trong ơn phước đó.

13Hội Thánh tại Ba-by-lôn—gồm những người được Chúa cứu như anh chị em—và Mác con trai tôi, xin gửi lời chào thăm anh chị em. 14Anh chị em hãy chào nhau bằng cái siết tay nồng nàn tình thương trong Chúa.

Cầu chúc tất cả mọi người trong Chúa Cứu Thế đều được bình an.