New International Reader's Version

1 Peter 1

1I, Peter, am writing this letter. I am an apostle of Jesus Christ.

I am sending this letter to you, God’s chosen people. You are people who have had to wander in the world. You are scattered all over the areas of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia. You have been chosen in keeping with what God the Father had planned. That happened through the Spirit’s work to make you pure and holy. God chose you so that you might obey Jesus Christ. God wanted you to be in a covenant relationship with him. He established this relationship by the blood of Christ.

May more and more grace and peace be given to you.

Peter Praises God for a Living Hope

Give praise to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy he has given us a new birth and a living hope. This hope is living because Jesus Christ rose from the dead. He has given us new birth so that we might share in what belongs to him. This is a gift that can never be destroyed. It can never spoil or even fade away. It is kept in heaven for you. Through faith you are kept safe by God’s power. Your salvation is going to be completed. It is ready to be shown to you in the last days. Because you know all this, you have great joy. You have joy even though you may have had to suffer for a little while. You may have had to suffer sadness in all kinds of trouble. Your troubles have come in order to prove that your faith is real. Your faith is worth more than gold. That’s because gold can pass away even when fire has made it pure. Your faith is meant to bring praise, honor and glory to God. This will happen when Jesus Christ returns. Even though you have not seen him, you love him. Though you do not see him now, you believe in him. You are filled with a glorious joy that can’t be put into words. You are receiving the salvation of your souls. This salvation is the final result of your faith.

10 The prophets searched very hard and with great care to find out about this salvation. They spoke about the grace that was going to come to you. 11 They wanted to find out when and how this salvation would come. The Spirit of Christ in them was telling them about the sufferings of the Messiah. These were his sufferings that were going to come. The Spirit of Christ was also telling them about the glory that would follow. 12 It was made known to the prophets that they were not serving themselves. Instead, they were serving you when they spoke about the things that you have now heard. Those who have preached the good news to you have told you these things. They have done it with the help of the Holy Spirit sent from heaven. Even angels long to look into these things.

Be Holy

13 So be watchful, and control yourselves completely. In this way, put your hope in the grace that lies ahead. This grace will be brought to you when Jesus Christ returns. 14 You should obey your Father. You shouldn’t give in to evil desires. They controlled your life when you didn’t know any better. 15 The God who chose you is holy. So you should be holy in all that you do. 16 It is written, “Be holy, because I am holy.” (Leviticus 11:44,45; 19:2)

17 You call on a Father who judges each person’s work without favoring one over another. So live as outsiders during your time here. Live with the highest respect for God. 18 You were set free from an empty way of life. This way of life was handed down to you by your own people of long ago. You know that you were not bought with things that can pass away, like silver or gold. 19 Instead, you were bought with the priceless blood of Christ. He is a perfect lamb. He doesn’t have any flaws at all. 20 He was chosen before God created the world. But he came into the world for your sake in these last days. 21 Because of what Christ has done, you believe in God. It was God who raised him from the dead. And it was God who gave him glory. So your faith and hope are in God.

22 You have made yourselves pure by obeying the truth. So you have an honest and true love for each other. So love one another deeply, from your hearts. 23 You have been born again by means of the living word of God. His word lasts forever. You were not born again from a seed that will die. You were born from a seed that can’t die. 24 It is written,

“All people are like grass.
    All their glory is like the flowers in the field.
The grass dries up. The flowers fall to the ground.
25     But the word of the Lord lasts forever.” (Isaiah 40:6–8)

And this is the word that was preached to you.

Słowo Życia

Pierwszy List św. Piotra 1

Pozdrowienie

1Ja Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, piszę do wybranych, którzy jako cudzoziemcy mieszkają na obczyźnie: w Poncie, Galicji, Kapadocji, Azji i Bitynii.

Bóg Ojciec, zgodnie ze swoim odwiecznym postanowieniem, wybrał was i przeznaczył do świętego życia w Duchu oraz do posłuszeństwa. On również, dzięki krwi przelanej przez Jezusa Chrystusa, oczyścił was z grzechów. Niech Jego łaska i pokój wydają wśród was coraz większy owoc!

Nowe życie

Chwała niech będzie Bogu—Ojcu naszego Pana, Jezusa Chrystusa—który w swojej ogromnej miłości zrodził nas do nowego życia. On, dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa, dał nam żywą nadzieję na przyszłość i przygotował dla was bezcenny dar w niebie—niezniszczalny, nieskażony i nietracący blasku!

Uwierzyliście Bogu, dlatego On będzie was chronił swoją potężną mocą—do czasu, w którym objawi wszystkim wasze zbawienie. Cieszcie się więc, mimo że teraz różne chwilowe trudności sprawiają wam smutek. Dzięki nim jednak wasza wiara oczyszcza się i staje się cenniejsza od nietrwałego złota, które również oczyszcza się w ogniu. Gdy więc Jezus Chrystus powtórnie się objawi, wasza wiara zostanie doceniona i otoczona chwałą. Wiem, że chociaż nie widzieliście Pana, to bardzo Go kochacie. Teraz nadal Go nie widzicie, ale wierzycie Mu i doznajecie niezmiernej, cudownej radości z powodu waszego zbawienia. Ono jest celem waszej wiary!

10 Właśnie to zbawienie było przedmiotem poszukiwań i dociekań proroków. Oni to zapowiadali, że Bóg okaże wam swoją łaskę. 11 Zastanawiali się jednak, kiedy nadejdą cierpienia Chrystusa, zapowiedziane przez Jego Ducha, i kiedy objawi się Jego chwała. 12 Bóg zaś powiedział im, że oni tego nie doczekają, ale wy—tak. I właśnie o tym—z pomocą zesłanego z nieba Ducha Świętego—powiedzieli wam ci, którzy przekazali wam dobrą nowinę. Są to rzeczy, które pragnęliby poznać nawet aniołowie.

Bądźcie święci

13 Dlatego zachowujcie czujność oraz trzeźwość umysłu. Całą zaś waszą nadzieję złóżcie w Bożej łasce—w dniu powrotu Jezusa Chrystusa doświadczycie jej bowiem w całej pełni! 14 Dawniej, gdy nie znaliście Pana, waszym życiem kierowały grzeszne pragnienia. Teraz jednak nie poddawajcie się im i zachowujcie się jak posłuszne dzieci. 15 Naśladujcie Boga, który jest święty, i w każdej sytuacji również wy bądźcie święci. 16 Pismo bowiem mówi: „Bądźcie święci, bo Ja jestem święty”.

Jezus złożył za nas okup

17 Jeśli Boga, który jest bezstronnym sędzią ludzkich czynów, nazywacie swoim Ojcem, okazujcie Mu respekt do końca waszego życia na ziemi. 18 Pamiętajcie też, że z powodu złego postępowania, odziedziczonego po waszych przodkach, byliście niewolnikami zła, ale zostaliście wykupieni przez Boga! I to nie marnym srebrem lub złotem, 19 ale bezcenną krwią Chrystusa. On został bowiem zabity jak niewinny i czysty ofiarny baranek! 20 Bóg przeznaczył Go do tego jeszcze przed powstaniem świata, ale—ze względu na was—Chrystus przyszedł na świat dopiero teraz, w czasach ostatecznych. 21 To dzięki Niemu uwierzyliście Bogu, który wzbudził Go z martwych i otoczył chwałą. Od Niego pochodzi więc wasza wiara i nadzieja, którą złożyliście w Bogu.

22 Okazaliście posłuszeństwo prawdzie i oczyściliście swoje dusze. Teraz więc bez obłudy, zupełnie szczerze, okazujcie miłość innym wierzącym. 23 Narodziliście się bowiem na nowo dzięki słowu Bożemu, które jest jak niezniszczalne ziarno na zasiew—jest żywe i trwa na wieki. 24 Pismo mówi:

„Ludzie są jak trawa,
    a ich piękno jest jak kwiat.
Trawa usycha, kwiat opada,
25     ale słowo Pana trwa na wieki”.

Dobra nowina, którą usłyszeliście, jest właśnie słowem Pana!