New International Reader's Version

1 Peter 1

1I, Peter, am writing this letter. I am an apostle of Jesus Christ.

I am sending this letter to you, God’s chosen people. You are people who have had to wander in the world. You are scattered all over the areas of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia. You have been chosen in keeping with what God the Father had planned. That happened through the Spirit’s work to make you pure and holy. God chose you so that you might obey Jesus Christ. God wanted you to be in a covenant relationship with him. He established this relationship by the blood of Christ.

May more and more grace and peace be given to you.

Peter Praises God for a Living Hope

Give praise to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy he has given us a new birth and a living hope. This hope is living because Jesus Christ rose from the dead. He has given us new birth so that we might share in what belongs to him. This is a gift that can never be destroyed. It can never spoil or even fade away. It is kept in heaven for you. Through faith you are kept safe by God’s power. Your salvation is going to be completed. It is ready to be shown to you in the last days. Because you know all this, you have great joy. You have joy even though you may have had to suffer for a little while. You may have had to suffer sadness in all kinds of trouble. Your troubles have come in order to prove that your faith is real. Your faith is worth more than gold. That’s because gold can pass away even when fire has made it pure. Your faith is meant to bring praise, honor and glory to God. This will happen when Jesus Christ returns. Even though you have not seen him, you love him. Though you do not see him now, you believe in him. You are filled with a glorious joy that can’t be put into words. You are receiving the salvation of your souls. This salvation is the final result of your faith.

10 The prophets searched very hard and with great care to find out about this salvation. They spoke about the grace that was going to come to you. 11 They wanted to find out when and how this salvation would come. The Spirit of Christ in them was telling them about the sufferings of the Messiah. These were his sufferings that were going to come. The Spirit of Christ was also telling them about the glory that would follow. 12 It was made known to the prophets that they were not serving themselves. Instead, they were serving you when they spoke about the things that you have now heard. Those who have preached the good news to you have told you these things. They have done it with the help of the Holy Spirit sent from heaven. Even angels long to look into these things.

Be Holy

13 So be watchful, and control yourselves completely. In this way, put your hope in the grace that lies ahead. This grace will be brought to you when Jesus Christ returns. 14 You should obey your Father. You shouldn’t give in to evil desires. They controlled your life when you didn’t know any better. 15 The God who chose you is holy. So you should be holy in all that you do. 16 It is written, “Be holy, because I am holy.” (Leviticus 11:44,45; 19:2)

17 You call on a Father who judges each person’s work without favoring one over another. So live as outsiders during your time here. Live with the highest respect for God. 18 You were set free from an empty way of life. This way of life was handed down to you by your own people of long ago. You know that you were not bought with things that can pass away, like silver or gold. 19 Instead, you were bought with the priceless blood of Christ. He is a perfect lamb. He doesn’t have any flaws at all. 20 He was chosen before God created the world. But he came into the world for your sake in these last days. 21 Because of what Christ has done, you believe in God. It was God who raised him from the dead. And it was God who gave him glory. So your faith and hope are in God.

22 You have made yourselves pure by obeying the truth. So you have an honest and true love for each other. So love one another deeply, from your hearts. 23 You have been born again by means of the living word of God. His word lasts forever. You were not born again from a seed that will die. You were born from a seed that can’t die. 24 It is written,

“All people are like grass.
    All their glory is like the flowers in the field.
The grass dries up. The flowers fall to the ground.
25     But the word of the Lord lasts forever.” (Isaiah 40:6–8)

And this is the word that was preached to you.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Petru 1

1Petru, apostol al lui Isus Cristos, către cei aleşi – care locuiesc ca peregrini, împrăştiaţi[a] în Pont, Galatia, Capadocia, Asia[b] şi Bitinia[c] după preştiinţa lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Cristos: harul şi pacea să vă fie înmulţite!

Născuţi din nou la o nădejde vie

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care, după marea Lui îndurare, ne-a născut din nou la o nădejde vie, prin învierea lui Isus Cristos din morţi, şi la o moştenire nepieritoare şi nepângărită, care nu se ofileşte şi care este păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremea de pe urmă. În ea, voi vă bucuraţi nespus, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţin timp prin diferite încercări, pentru ca testarea credinţei voastre, cu mult mai valoroasă decât aurul care piere şi care totuşi este testat prin foc, să aducă laudă, glorie şi onoare la descoperirea lui Isus Cristos. Pe El voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El, chiar dacă acum nu-L vedeţi, şi vă bucuraţi nespus, cu o bucurie de nedescris şi glorioasă, pentru că primiţi, la capătul credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre.

10 Cu privire la această mântuire, profeţii care au profeţit despre harul ce urma să fie al vostru, au căutat şi au cercetat cu atenţie, 11 încercând să afle ce vreme sau ce împrejurări[d] le arăta Duhul lui Cristos din ei, atunci când a prezis suferinţele lui Cristos şi slava care urma după acestea. 12 Lor le-a fost descoperit că nu slujeau pentru ei înşişi, ci pentru voi, cu privire la lucrurile care v-au fost anunţate acum prin cei ce v-au vestit Evanghelia[e] prin Duhul Sfânt trimis din cer – lucruri în care[f] chiar şi îngerii doresc să privească.

Fiţi sfinţi!

13 Prin urmare, încingeţi-vă coapsele minţii[g] voastre, fiind treji, puneţi-vă pe deplin nădejdea în harul care vă va fi adus la descoperirea lui Isus Cristos! 14 Ca nişte copii ascultători, să nu vă conformaţi poftelor pe care le aveaţi înainte, când eraţi în ignoranţă, 15 ci, aşa cum Cel Ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră, 16 deoarece este scris: „Fiţi sfinţi, pentru că Eu sunt sfânt!“[h]

17 Şi dacă-L chemaţi ca Tată pe Cel Ce judecă cu nepărtinire pe fiecare după faptele lui, atunci trăiţi cu frică în timpul peregrinării voastre, 18 pentru că ştiţi că nu cu lucruri pieritoare – argint sau aur – aţi fost răscumpăraţi din felul vostru de viaţă fără rost, moştenit de la strămoşii voştri, 19 ci cu sângele preţios al lui Cristos[i], ca al unui miel fără meteahnă şi fără pată. 20 El a fost ales[j] înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat în vremurile de pe urmă, pentru voi. 21 Prin El sunteţi credincioşi în Dumnezeu, Care L-a înviat din morţi şi I-a dat slavă, astfel încât credinţa şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.

22 Acum că v-aţi curăţit sufletele prin ascultarea de adevăr, ca să aveţi o dragoste de fraţi fără ipocrizie, iubiţi-vă unii pe alţii cu căldură, dintr-o inimă curată[k]! 23 Aţi fost născuţi din nou, nu dintr-o sămânţă pieritoare, ci dintr-una nepieritoare, prin Cuvântul lui Dumnezeu care este viu şi care rămâne pe vecie. 24 Căci,

„Orice făptură[l] este ca iarba
    şi toată gloria ei este ca floarea de pe câmp!
Iarba se usucă, iar floarea cade,
25     însă Cuvântul Domnului rămâne pe vecie!“[m]

Şi acesta este Cuvântul care v-a fost vestit prin Evanghelie.

Notas al pie

 1. 1 Petru 1:1 Gr.: diaspora, termen folosit pentru a-i descrie pe evreii sau pe creştinii răspândiţi în lumea greco-romană
 2. 1 Petru 1:1 Este vorba despre provincia romană Asia, cu capitala la Efes, privincie care ocupa, alături de alte provincii, aria geografică cunoscută ca Asia Mică
 3. 1 Petru 1:1 Cinci provincii romane ce se aflau în regiunea cunoscută drept Asia Mică; sunt enumerate în sensul acelor de ceasornic, dinspre nord, probabil în ordinea în care mesajul trebuia să ajungă la fiecare din aceste biserici
 4. 1 Petru 1:11 Sau: pe cine şi ce vreme, cu accentul pe persoană
 5. 1 Petru 1:12 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
 6. 1 Petru 1:12 Expresie ce redă o dorinţă puternică de a vedea acele lucruri
 7. 1 Petru 1:13 În contextul antic oriental imaginea este aceea a îmbrăcării unei haine lungi și largi care trebuia încinsă la mijloc, înainte ca cineva sa se apuce de lucru; aşadar, sensul expresiei este: pregătiţi-vă mintea pentru acţiune; expresia redă însă şi vigilenţa
 8. 1 Petru 1:16 Vezi Lev. 11:44, 45; 19:2; 20:7
 9. 1 Petru 1:19 Sau: Mesia; atât Cristos (greacă), cât şi Mesia (ebraică şi aramaică) înseamnă Cel care este uns; peste tot în carte
 10. 1 Petru 1:20 Sau: cunoscut
 11. 1 Petru 1:22 Unele mss conţin: din inimă
 12. 1 Petru 1:24 Lit.: carne
 13. 1 Petru 1:25 Vezi Is. 40:6-8