New International Reader's Version

1 John 1:1-10

The Word of Life Became a Human Being

1Here is what we announce to everyone about the Word of life. The Word was already here from the beginning. We have heard him. We have seen him with our eyes. We have looked at him. Our hands have touched him. 2This life has appeared. We have seen him. We are witnesses about him. And we announce to you this same eternal life. He was already with the Father. He has appeared to us. 3We announce to you what we have seen and heard. We do it so you can share life together with us. And we share life with the Father and with his Son, Jesus Christ. 4We are writing this to make our joy complete.

Walking in the Light

5Here is the message we have heard from him and announce to you. God is light. There is no darkness in him at all. 6Suppose we say that we share life with God but still walk in the darkness. Then we are lying. We are not living out the truth. 7But suppose we walk in the light, just as he is in the light. Then we share life with one another. And the blood of Jesus, his Son, makes us pure from all sin.

8Suppose we claim we are without sin. Then we are fooling ourselves. The truth is not in us. 9But God is faithful and fair. If we confess our sins, he will forgive our sins. He will forgive every wrong thing we have done. He will make us pure. 10If we claim we have not sinned, we are calling God a liar. His word is not in us.

Nouă Traducere În Limba Română

I Ioan 1:1-10

Cuvântul vieții

1Ceea ce era de la început, ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am privit și ceea ce mâinile noastre au atins cu privire la Cuvântul vieții1 Autorul începe fraza, dar în mod intenționat o lasă în suspensie pentru a muta atenția destinatarului spre subiectul scrisorii (stil cunoscut sub numele de anacolut). 2– căci viața a fost arătată, iar noi am văzut și mărturisim și vă vestim viața veșnică care era cu Tatăl și care ne‑a fost arătată – 3deci ceea ce am văzut și am auzit, vă vestim și vouă, pentru ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Cristos. 4Scriem aceste lucruri pentru ca bucuria noastră4 Unele mss conțin: voastră. să fie deplină.

Umblând în lumină

5Și acesta este mesajul pe care l‑am auzit de la El și pe care vi‑l vestim: Dumnezeu este lumină și în El nu este nicio urmă de întunecime5 În această epistolă, se face distincție între termenul de genul neutru skotos (întuneric) și termenul de genul feminin skotia (întunecime; umbră). Gradarea aceasta ajută la nuanțarea stilistică. Vezi v. 6; 2:8-9, 11.. 6Dacă spunem că avem părtășie cu El, dar umblăm în întuneric, mințim și nu trăim6 Lit.: nu facem. adevărul. 7Dacă însă umblăm în lumină, după cum El este în lumină, avem părtășie unii cu alții, iar sângele lui Isus, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. 8Dacă zicem că nu avem păcat, ne ducem în rătăcire8 Sau: ne înșelăm. pe noi înșine și adevărul nu este în noi. 9Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. 10Dacă zicem că n‑am păcătuit, Îl facem mincinos, și Cuvântul Lui nu este în noi.