New International Reader's Version

1 Corinthians 10

Warnings From Israel’s History

1Brothers and sisters, I want you to know something about our people who lived long ago. They were all led by the cloud. They all walked through the Red Sea. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. They all ate the same spiritual food. They all drank the same spiritual water. They drank from the spiritual rock that went with them. That rock was Christ. But God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered in the desert.

Now those things happened as examples for us. They are supposed to keep us from wanting evil things. The people of Israel wanted these evil things. So don’t worship statues of gods, as some of them did. It is written, “The people sat down to eat and drink. Then they got up to dance wildly in front of their god.” (Exodus 32:6) We should not commit sexual sins, as some of them did. In one day 23,000 of them died. We should not test the Messiah, as some of them did. They were killed by snakes. 10 Don’t speak against God. That’s what some of the people of Israel did. And they were killed by the destroying angel.

11 Those things happened to them as examples for us. They were written down to warn us. That’s because we are living at the time when God’s work is being completed. 12 So be careful. When you think you are standing firm, you might fall. 13 You are tempted in the same way all other human beings are. God is faithful. He will not let you be tempted any more than you can take. But when you are tempted, God will give you a way out. Then you will be able to deal with it.

Sharing in the Lord’s Supper

14 My dear friends, run away from statues of gods. Don’t worship them. 15 I’m talking to people who are reasonable. Judge for yourselves what I say. 16 We give thanks for the cup at the Lord’s Supper. When we do, aren’t we sharing in the blood of Christ? When we break the bread, aren’t we sharing in the body of Christ? 17 Just as there is one loaf, so we who are many are one body. We all share the one loaf.

18 Think about the people of Israel. Don’t those who eat the offerings share in the altar? 19 Do I mean that food sacrificed to a statue of a god is anything? Do I mean that a statue of a god is anything? 20 No! But what is sacrificed by those who worship statues of gods is really sacrificed to demons. It is not sacrificed to God. I don’t want you to be sharing with demons. 21 You can’t drink the cup of the Lord and the cup of demons too. You can’t have a part in both the Lord’s table and the table of demons. 22 Are we trying to make the Lord jealous? Are we stronger than he is?

The Believer’s Freedom

23 You say, “I have the right to do anything.” But not everything is helpful. Again you say, “I have the right to do anything.” But not everything builds us up. 24 No one should look out for their own interests. Instead, they should look out for the interests of others.

25 Eat anything sold in the meat market. Don’t ask if it’s right or wrong. 26 Scripture says, “The earth belongs to the Lord. And so does everything in it.” (Psalm 24:1)

27 Suppose an unbeliever invites you to a meal and you want to go. Then eat anything that is put in front of you. Don’t ask if it’s right or wrong. 28 But suppose someone says to you, “This food has been sacrificed to a statue of a god.” Then don’t eat it. Keep in mind the good of the person who told you. And don’t eat because of a sense of what is right and wrong. 29 I’m talking about the other person’s sense of what is right and wrong, not yours. Why is my freedom being judged by what someone else thinks? 30 Suppose I give thanks when I eat. Then why should I be blamed for eating food I thank God for?

31 So eat and drink and do everything else for the glory of God. 32 Don’t do anything that causes another person to trip and fall. It doesn’t matter if that person is a Jew or a Greek or a member of God’s church. 33 Follow my example. I try to please everyone in every way. I’m not looking out for what is good for me. I’m looking out for the interests of others. I do it so that they might be saved.

Słowo Życia

Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 10

Ostrzeżenia płynące z historii Izraela

1Przyjaciele, przypomnijcie sobie pewne fakty: Kiedyś na pustyni nasi przodkowie byli prowadzeni przez obłok i wszyscy przeszli przez Morze Czerwone. Wszyscy, wraz z Mojżeszem, zostali zanurzeni w obłoku i w morzu. Wszyscy spożywali ten sam duchowy pokarm i pili ten sam duchowy napój. Czerpali bowiem wodę z towarzyszącej im duchowej skały, którą był sam Chrystus. Mimo to większość z nich nie znalazła uznania w oczach Boga i zginęła na pustyni.

Powinno to być dla nas przestrogą, abyśmy, tak jak oni, nie dążyli do zła. Nie oddawajcie czci bożkom—jak tamci. Pismo przecież mówi, że oddając cześć złotemu cielcowi „zasiedli do jedzenia i picia, a potem wstali, aby tańczyć”. Nie ulegajmy rozwiązłości seksualnej—jak tamci, gdy jednego dnia zginęło dwadzieścia trzy tysiące osób. Nie róbmy testów na wiarygodność Chrystusa—jak oni robili i poginęli z powodu jadowitych węży. 10 I nie narzekajcie na Boga—jak oni narzekali i zginęli, porażeni przez anioła śmierci. 11 Wszystko, co ich spotkało, stanowi ostrzeżenie i zostało zapisane dla nas, żyjących u progu końca czasów. Jest to przestroga dla nas. 12 Dlatego ten, kto sądzi, że stoi, niech uważa, żeby nie upadł. 13 Pokusy, których doświadczacie, są normalną i ludzką rzeczą. Ale Bóg jest wierny i nie pozwoli, abyście byli kuszeni ponad wasze siły. Dopuszczając pokusę, pokaże wam również drogę wyjścia, abyście mogli wyjść z niej cało.

Kult bożków a Wieczerza Pańska

14 Kochani, unikajcie wszystkiego, co ma jakikolwiek związek z kultem bożków. 15 Wiem, że jesteście mądrzy, więc sami oceńcie moje słowa: 16 Czy kielich z winem, za który dziękujemy podczas Wieczerzy Pańskiej, nie wyraża naszego udziału we krwi Chrystusa? A wspólnie łamany chleb? Czy nie wyraża naszej jedności jako Jego ciała? 17 Wszyscy dzielimy się przecież jednym chlebem, bo choć jest nas wielu, stanowimy jedno ciało. 18 Zwróćcie uwagę na przykład Izraela: Ci, którzy spożywają pokarm ofiarowany na ołtarzu świątyni, jednoczą się w ten sposób ze świątynią Boga.

19 Czy chcę przez to powiedzieć, że pogańskie bóstwa lub ofiary składane im mają jakieś znaczenie? Absolutnie nie! 20 Chcę tylko pokazać wam, że ofiary te w rzeczywistości składane są demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chciałbym, abyście mieli z nimi cokolwiek wspólnego. 21 Nie możecie jednocześnie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów! Nie możecie również zasiadać za stołem Pana i za stołem demonów! 22 Czy mamy pobudzać Pana do zazdrości o nas? Czy jesteśmy od Niego mocniejsi?

Wolność wierzącego

23 Wszystko jest dozwolone, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko nam wolno, ale nie wszystko wzmacnia naszą wiarę. 24 Nie bądźcie egoistami—dbajcie o dobro innych!

25 Kupujcie takie mięso, jakie jest w sprzedaży. Dla spokoju sumienia nie pytajcie, czy było ono ofiarowane bożkom. 26 „Do Pana należy bowiem ziemia i wszystko, co na niej żyje”.

27 Jeśli zostaniecie zaproszeni przez kogoś, kto nie wierzy Jezusowi, i chcecie skorzystać z jego gościny, jedzcie wszystko, czym was poczęstuje, dla spokoju sumienia nie pytając o pochodzenie pokarmu. 28 Ale gdyby ktoś was ostrzegł, mówiąc: „Te pokarmy były przecież ofiarowane bożkom!”, nie jedzcie—ze względu na tego człowieka i sumienie. 29 Mówię oczywiście o jego sumieniu, nie waszym. Dlaczego bowiem czyjeś sumienie miałoby ograniczać moją wolność? 30 Jeśli dzięki łasce Boga mogę coś zjeść i dziękuję Mu za ten pokarm, to dlaczego ktoś miałby mnie potępiać?

31 Tak więc, jeśli jecie, pijecie lub czynicie cokolwiek innego, zawsze róbcie to tak, aby oddawać chwałę Bogu. 32 Nie doprowadzajcie do upadku ani Żydów, ani pogan, ani kogokolwiek, kto należy do kościoła Boga. 33 Postępujcie tak, jak ja, który zabiegam o dobro innych ludzi i nie szukam własnej korzyści. Staram się bowiem, aby inni mogli dostąpić zbawienia.