Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Tito 2:1-15

Fundisha Mafundisho Manyofu

12:1 1Tim 1:10; 6:3; 2Tim 1:13Inakupasa kufundisha itikadi sahihi. 22:2 Tit 1:13; 1Tim 5:1; 3:2; Tit 2:5, 6, 12; 1:8, 13Wafundishe wazee kuwa na kiasi, wastahivu, wenye busara na wanyofu katika imani, upendo na saburi.

32:3 1Tim 3:8; 3:11Vivyo hivyo, wafundishe wanawake wazee kuwa na mwenendo wa utakatifu, wala wasiwe wasingiziaji au walevi, bali wafundishe yale yaliyo mema, 42:4 1Tim 5:2, 14ili waweze kuwafundisha wanawake vijana kuwa na kiasi, wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao, 52:5 Efe 5:22; 1Tim 6:1wawe waaminifu, watakatifu, wakitunza vyema nyumba zao, wema, watiifu kwa waume zao, ili mtu yeyote asije akalikufuru neno la Mungu.

62:6 1Tim 5:1Vivyo hivyo, himiza vijana wawe na kiasi. 72:7 1Tim 4:12; Tit 2:14Katika kila jambo uwe kielelezo kwa kutenda mema. Katika mafundisho yako uonyeshe uadilifu, utaratibu, 82:8 1Pet 2:12; 1Tim 6:3; Neh 5:9; 1Tim 5:14; 2The 3:14na usemi sahihi usio na lawama, ili wanaokupinga watahayari, wakose neno lolote baya la kusema juu yetu.

92:9 Efe 6:5; Kol 3:22; 1Tim 6:12; 1Pet 2:18; Efe 5:24Wafundishe watumwa kuwatii mabwana zao katika kila jambo, wakijitahidi kuwapendeza wala wasijibizane nao, 102:10 Mt 5:16; Flp 2:15; Tit 1:3; Lk 1:47wala wasiwaibie, bali waonyeshe kuwa wanaweza kuaminika kabisa, ili kwa kila namna wayafanye mafundisho ya Mungu Mwokozi wetu yawe ya kuvutia.

112:11 1Tim 2:4; Rum 3:24; 2Tim 1:10Kwa maana neema ya Mungu ambayo inawaokoa wanadamu wote imefunuliwa. 122:12 Tit 3:3; 2Tim 3:12Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, ili tupate kuishi maisha ya kiasi, ya haki na ya utaua katika ulimwengu huu wa sasa, 132:13 2Pet 1:1; 1Kor 1:7; 1Tim 6:14; Flp 3:20huku tukilitazamia tumaini lenye baraka na ufunuo wa utukufu wa Mungu wetu Mkuu, aliye Mwokozi wetu Yesu Kristo. 142:14 Za 85:4; Mit 16:7Ndiye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu, ili atukomboe kutoka uovu wote na kujisafishia watu kuwa mali yake Mwenyewe, yaani, wale walio na juhudi katika kutenda mema.

15Basi wewe fundisha mambo haya. Onya na kukaripia kwa mamlaka yote. Mtu yeyote asikudharau.

En Levende Bok

Titus 2:1-15

Regler for livet i menigheten

1Men du, Titus, du skal undervise i de reglene som er en del av troen og den sunne læren. 2Eldre menn skal du lære å vise selvbeherskelse. Lær dem å opptre på en klok måte, slik at de fortjener respekt. De må ha en sunn tro på Jesus og være fylt av kjærlighet og tålmodighet.

3Lær også eldre kvinner å opptre på en måte som er verdig for alle som tilhører Gud. De skal ikke snakke stygt om noen og ikke drikke for mye vin, men være gode idealer for andre på den måten de lever. 4De skal lære yngre kvinner å elske sin mann og sine barn. 5De skal ha selvbeherskelse, leve et rent liv fullt og helt for Gud, skjøtte sitt hjem, gjøre godt mot andre og sette sin mann foran seg selv. På den måten kan ingen håne Guds budskap på grunn av måten de lever på.

6På samme måten skal du oppfordre unge menn til alltid å vise selvbeherskelse. 7Selv må du også være et ideal ved å gjøre godt mot andre. Bevis gjennom dine egne handlinger at din undervisning er ekte og seriøs. 8Hold deg til den sunne læren når du underviser i troen, slik at du ikke kan bli kritisert for noe. Da må motstanderen din gå skamfull, etter som han ikke finner noe ondt å si om oss som tror.

9Du skal oppmuntre slavene til å sette sine eiere foran seg selv, slik at de er lydige i alt uten å si imot. 10De skal ikke stjele, men alltid være gode og pålitelige. Da gjør de budskapet fra Gud, vår Frelser, attraktivt for andre mennesker.

11Gud har vist oss sin kjærlighet og tilgivelse. Gjennom hans tilgivelse kan alle bli frelst. 12Den får oss til å si nei til et liv uten tro, og til de begjær i verden som lokker og drar. Den får oss til å vise selvbeherskelse, slik at vi kan følge Guds vilje. Ja, Guds kjærlighet og tilgivelse får oss til å leve fullt og helt for ham i denne verden. 13I mens venter vi på den fantastiske dagen da vår store Gud, Jesus Kristus, skal komme i herlighet for å frelse oss for evig. 14Det var Jesus som kjøpte oss fri fra syndene våre ved å betale straffen da han ofret sitt liv. Han gjorde oss verdige til å komme innfor Gud. Han lot oss bli hans eget folk, et folk som med iver gjør godt mot andre.

15På denne måten skal du undervise, oppmuntre og advare menigheten med stor autoritet. Pass på at du vinner respekt hos alle.