Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Mithali 31:1-31

Misemo Ya Mfalme Lemueli

131:1 Mit 22:17Misemo ya Mfalme Lemueli, usia wa mama yake aliyomfundisha:

231:2 Amu 11:30; Isa 49:15“Ee mwanangu, ee mwana wa tumbo langu,

ee mwana wa nadhiri zangu,31:2 Au: Ewe uliye jibu la maombi yangu.

331:3 Neh 13:26; Kum 17:17; Hos 4:11; 1Fal 11:3Usitumie nguvu zako kwa wanawake,

uhodari wako kwa wale wanaowaharibu wafalme.

431:4 Mhu 10:17; Isa 5:22“Ee Lemueli, haifai wafalme,

haifai wafalme kunywa mvinyo,

haifai watawala kutamani sana kileo,

531:5 1Fal 16:9; Mit 16:12; Hos 4:11wasije wakanywa na kusahau vile sheria inavyoamuru

na kuwanyima haki zao wote walioonewa.

631:6 Mwa 14:18Wape kileo wale wanaoangamia,

mvinyo wale walio na uchungu,

731:7 Es 1:10Wanywe na kusahau umaskini wao

na wasikumbuke taabu yao tena.

831:8 1Sam 19:4; Es 4:16; Ay 29:12-17“Sema kwa ajili ya wale wasioweza kujisemea,

kwa ajili ya haki za wote walioachwa ukiwa.

931:9 Law 19:15; Yer 22:16; Kum 1:16; Isa 1:17Sema na uamue kwa haki,

tetea haki za maskini na wahitaji.”

Maneno Ya Mwisho: Mke Mwenye Sifa Nzuri

1031:10 Rut 3:11; Mit 19:14Mke mwenye sifa nzuri, ni nani awezaye kumpata?

Yeye ni wa thamani sana kuliko marijani.31:10 Mithali 31:10-31 imetungwa kila mstari ukianzia na herufi ya alfabeti ya Kiebrania zikifuatana tangu Aleph (A) hadi Taw (T); zote ni 22.

1131:11 Mwa 2:18; Mit 12:4Mume wake anamwamini kikamilifu

wala hakosi kitu chochote cha thamani.

12Humtendea mumewe mema, wala si mabaya,

siku zote za maisha yake.

1331:13 1Tim 2:9-10Huchagua sufu na kitani

naye hufanya kazi kwa mikono yenye bidii.

14Yeye ni kama meli za biashara

akileta chakula chake kutoka mbali.

1531:15 Mt 24:45; Rum 12:11; Ay 23:12Yeye huamka kungali bado giza

huwapa jamaa yake chakula

na mafungu kwa watumishi wake wa kike.

16Huangalia shamba na kulinunua,

kutokana na mapato yake hupanda shamba la mizabibu.

17Hufanya kazi zake kwa nguvu,

mikono yake ina nguvu kwa ajili ya kazi zake.

18Huona kwamba biashara yake ina faida,

wala taa yake haizimiki usiku.

19Huweka mikono yake kwenye pia,

navyo vidole vyake hushikilia kijiti chenye uzi.

2031:20 Kum 15:11; Ebr 13:16; Efe 4:26-28Huwanyooshea maskini mikono yake

na kuwakunjulia wahitaji vitanga vyake.

2131:21 Yos 2:18-19; Ebr 9:19-22Theluji ishukapo, hana hofu kwa ajili ya watu wa nyumbani mwake,

kwa maana wote wamevikwa nguo za kutia joto.

22Hutengeneza mazulia ya urembo ya kufunika kitanda chake,

yeye huvaa kitani safi na urujuani.

2331:23 Kut 3:16; Kum 16:18; Rut 4:1, 11; Mit 12:4Mume wake anaheshimiwa kwenye lango la mji,

aketipo miongoni mwa wazee wa nchi.

24Hutengeneza mavazi ya kitani na kuyauza,

naye huwauzia wafanyabiashara mishipi.

2531:25 1Tim 2:9, 10Amevikwa nguvu na heshima,

anaweza kucheka bila kuwa na hofu kwa siku zijazo.

26Huzungumza kwa hekima

na mafundisho ya kuaminika yapo ulimini mwake.

2731:27 Mit 14:1; 1Tim 5:14; 2Tim 3:15; Tit 2:4-5Huangalia mambo ya nyumbani mwake

wala hali chakula cha uvivu.

2831:28 1Fal 2:19Watoto wake huamka na kumwita aliyebarikiwa,

mumewe pia humsifu, akisema:

29“Wanawake wengi hufanya vitu vyenye sifa nzuri,

lakini wewe umewapita wote.”

3031:30 Za 112:1Kujipamba ili kuvutia ni udanganyifu na uzuri unapita upesi,

bali mwanamke anayemcha Bwana atasifiwa.

31Mpe thawabu anayostahili,

nazo kazi zake na zimletee sifa kwenye lango la mji.

Korean Living Bible

잠언 31:1-31

왕에 대한 조언

1이것은 르무엘왕에게 그의 어머니가 일러 준 말씀이다:

2내 아들아, 내 태에서 난 아들아, 내가 서약으로 얻은 내 아들아,

3너는 네 정력을 여자들에게 소모하지 말아라. 왕들이 그것 때문에 망한다.

4르무엘아, 왕은 포도주를 마셔도 안 되고 통치자는 독주를 찾아서도 안 된다.

5왕이 술을 마시게 되면 법을 잊어버리고 고난당하는 사람들의 인권을 짓밟기 쉽다.

6독주는 다 죽게 된 사람에게, 포도주는 고민하는 사람에게 주어라.

7그러면 그들은 그것을 마시고 그들의 가난과 고통을 잊게 될 것이다.

8너는 자기 스스로 말할 수 없는 사람들을 대변해 주고 불행한 사람들의 권리를 옹호해 주며

9입을 열어 공정한 재판을 하고 가난하고 고통당하는 사람들의 억울한 문제를 해결해 주어라.

현숙한 아내

10누가 현숙한 아내를 얻겠느냐? 그녀는 진주보다 더 소중하다.

11그런 여자의 남편은 아내를 믿기 때문에 아무것도 부족한 것이 없을 것이다.

12그런 여자는 일평생 남편에게 선을 행하고 남편을 해치지 않는다.

13그녀는 양털과 삼을 구해 부지런히 일하며

14상선처럼 먼 데서 양식을 가져오고

15날이 밝기도 전에 일찍 일어나서 가족들을 위해 아침 식사를 준비하며 여종에게 할 일을 일러 주고

16나가서 밭을 보고 생각해 두었다가 그것을 사며 자기가 번 돈으로 포도원을 만들고

17언제나 강인하고 근면하며 열심히 일한다.

18그녀는 자기가 하는 일이 유익한 줄 알고 밤 늦게까지 일을 하며

19손수 물레질을 하여 실을 뽑고 베를 짜며

20가난하고 불쌍한 사람들을 도와준다.

21그녀는 모든 가족에게 입힐 따뜻한 옷을 마련해 놓았으므로 겨울이 닥쳐도 염려하지 않는다.

22그녀는 자기 침실을 아름답게 꾸미며 아름답고 고운 모시 옷과 자색 옷을 입는다.

23그리고 그 남편도 지도급 인사로 알려져 존경을 받게 된다.

24그녀는 옷과 허리띠를 만들어 상인들에게 넘기기도 한다.

25그녀는 능력과 품위가 있고 31:25 또는 ‘후일을 웃으며’앞날을 걱정하지 않으며

26말을 지혜롭고 친절하게 하고

27자기 집안 일을 잘 보살피며 놀고 먹지 않는다.

28그 자녀들은 자기 어머니를 고맙게 생각하며 그 남편도 그녀에게

29“세상에는 훌륭한 여성들이 많이 있지만 당신은 그 중에서도 가장 위대한 여성이오” 하고 칭찬한다.

30고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛되지만 두려운 마음으로 여호와를 섬기는 여성은 칭찬을 받을 것이다.

31그녀는 자기가 행한 일에 대한 보상을 받고 모든 사람들에게 칭찬을 받을 것이다.