Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Hosea 1:1-11

11:1 Mik 1:1; Isa 1:1; 2Fal 13:13; 14:12; 1Nya 3:12-13; Yer 1:2; 2Fal 14:21Neno la Bwana lililomjia Hosea mwana wa Beeri wakati wa utawala wa Uzia, Yothamu, Ahazi na Hezekia, wafalme wa Yuda, na wakati wa utawala wa Yeroboamu mwana wa Yehoashi, mfalme wa Israeli.

Mke Wa Hosea Na Watoto

21:2 Amu 2:17; Yer 3:14; Hos 2:5; 3:1; Yer 3:1; Kum 31:16Wakati Bwana alipoanza kuzungumza kupitia Hosea, Bwana alimwambia, “Nenda ukajitwalie mwanamke wa uzinzi na watoto wa uzinzi, kwa sababu nchi ina hatia ya uzinzi wa kupindukia kwa kumwacha Bwana.” 31:3 Hos 1:6Kwa hiyo alimwoa Gomeri binti Diblaimu, naye akachukua mimba na kumzalia Hosea mwana.

41:4 1Sam 29:1; 1Fal 18:45; 2Fal 10:1-14; Hos 2:22Kisha Bwana akamwambia Hosea, “Mwite Yezreeli,1:4 Yezreeli maana yake Mungu hupanda. kwa kuwa kitambo kidogo nitaiadhibu nyumba ya Yehu kwa ajili ya mauaji ya kule Yezreeli, nami nitaukomesha ufalme wa Israeli. 51:5 Yos 15:56; 1Sam 29:1; 2Fal 15:29Katika siku ile nitavunja upinde wa Israeli katika Bonde la Yezreeli.”

61:6 Hos 2:4, 23; 1:6Gomeri akachukua tena mimba akamzaa binti. Kisha Bwana akamwambia Hosea, “Mwite Lo-Ruhama,1:6 Lo-Ruhama maana yake Sio mpenzi wangu. kwa maana sitaonyesha tena upendo kwa nyumba ya Israeli, kwamba nisije kabisa nikawasamehe. 71:7 Za 44:6; Zek 2:6Hata hivyo nitaonyesha upendo kwa nyumba ya Yuda, nami nitawaokoa si kwa upinde, upanga au vita, wala kwa farasi na wapanda farasi, bali kwa njia ya Bwana Mungu wao.”

8Baada ya Gomeri kumwachisha Lo-Ruhama kunyonya, Gomeri alipata mwana mwingine. 91:9 Eze 11:19-20; 1Pet 2:10Kisha Bwana akasema, “Mwite Lo-Ami1:9 Lo-Ami maana yake Sio watu wangu. kwa maana ninyi si watu wangu, nami si Mungu wenu.

101:10 Mwa 22:17; Yer 33:22; Rum 9:26; Hos 2:23; Hes 23:10; Yos 3:10“Hata hivyo Waisraeli watakuwa kama mchanga kando ya bahari, ambao hauwezi kupimika wala kuhesabiwa. Mahali pale walipoambiwa, ‘Ninyi si watu wangu,’ wao wataitwa ‘wana wa Mungu aliye hai.’ 111:11 Isa 11:12-13; Yer 23:5-8; 30:9; Eze 37:15-28Watu wa Yuda na watu wa Israeli wataunganishwa tena, nao watamchagua kiongozi mmoja nao watakwea watoke katika nchi, kwa kuwa siku ya Yezreeli itakuwa kuu sana.

Nouă Traducere În Limba Română

Osea 1:1-11

Căsătoria lui Osea

(1:1–3:5)

1Acesta este Cuvântul Domnului care a venit la Osea, fiul lui Beeri, în zilele lui Uzia, Iotam, Ahaz și Ezechia, regii lui Iuda, și în zilele lui Ieroboam, fiul lui Iehoaș, regele lui Israel.1 Osea a fost contemporan cu profeții Isaia, Amos și Mica (vezi primul verset din fiecare carte).

Soția și copiii lui Osea

2Când Domnul a vorbit la început prin Osea, Domnul i‑a zis lui Osea: „Du‑te și ia‑ți de soție o prostituată și copiii ai curviei, căci țara s‑a prostituat mult, părăsindu‑L pe Domnul.“ 3El s‑a dus și a luat‑o de soție pe Gomera, fiica lui Diblaim. Ea a rămas însărcinată și i‑a născut un fiu.

4Domnul i‑a zis lui Osea: „Pune‑i numele Izreel4 Izreel înseamnă Dumnezeu împrăștie [sămânța]; numele locului unde ia naștere dinastia lui Iehu, din care făcea parte Ieroboam (vezi 2 Regi 9:14-37)., căci peste puțin timp voi pedepsi Casa lui Iehu pentru sângele vărsat la Izreel și voi pune capăt regatului Casei lui Israel. 5În ziua aceea, voi rupe arcul lui Israel în Valea Izreel.“

6Ea a rămas din nou însărcinată și a născut6 Faptul că lipsește pronumele posesiv (vezi v. 3) poate indica faptul că Lo‑Ruhama și Lo‑Ami (vezi și v. 8) nu erau copiii lui Osea, ci născuți în urma desfrâului. o fată. Domnul i‑a zis lui Osea: „Pune‑i numele Lo‑Ruhama6 Lo‑Ruhama înseamnă Ne‑Iubită (sau Ne‑Miluită), termenul iubire având aici sensul de compasiune, îndurare., căci nu voi mai avea milă de cei din Casa lui Israel, nu‑i voi mai ierta. 7Totuși, voi avea milă de cei din Casa lui Iuda și‑i voi izbăvi doar prin Domnul Dumnezeul lor; deci nu‑i voi izbăvi nici prin arc, nici prin sabie, nici prin luptă și nici prin cai sau călăreți.“

8După ce a înțărcat‑o pe Lo‑Ruhama, Gomera a rămas din nou însărcinată și a născut un fiu. 9Domnul i‑a zis lui Osea: „Pune‑i numele Lo‑Ami9 Lo‑Ami înseamnă Nu este poporul Meu., căci voi nu sunteți poporul Meu, iar Eu nu sunt Dumnezeul vostru.

10Totuși, numărul fiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu poate fi nici măsurat, nici numărat. Și în locul unde li s‑a spus: «Voi nu sunteți poporul Meu!», acolo vor fi numiți «fii ai Dumnezeului cel Viu». 11Fiii lui Iuda vor fi aduși laolaltă cu fiii lui Israel, își vor pune o singură căpetenie și se vor ridica11 Sensul termenului este paralel cu Izreel (Dumnezeu plantează), în ideea că poporul va fi „plantat“ și va ajunge să locuiască întreaga țară. din țară, căci mare va fi ziua lui Izreel11 Aici Izreel trebuie luat cu sensul: Dumnezeu seamănă (plantează).!