Nueva Biblia al Día

Apocalipsis 19

¡Aleluya!

1Después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba:

«¡Aleluya!
La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios,
    pues sus juicios son verdaderos y justos:
ha condenado a la famosa prostituta
    que con sus adulterios corrompía la tierra;
ha vindicado la sangre de los *siervos de Dios derramada por ella.»

Y volvieron a exclamar:

«¡Aleluya!
El humo de ella sube por los siglos de los siglos.»

Entonces los veinticuatro *ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y dijeron:

«¡Amén, Aleluya!»

Y del trono salió una voz que decía:

«¡Alaben ustedes a nuestro Dios,
    todos sus siervos, grandes y pequeños,
    que con reverente temor le sirven!»

Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos, que exclamaban:

«¡Aleluya!
Ya ha comenzado a reinar el Señor,
    nuestro Dios Todopoderoso.
¡Alegrémonos y regocijémonos
    y démosle gloria!
Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero.
    Su novia se ha preparado,
y se le ha concedido vestirse
    de lino fino, limpio y resplandeciente.»

(El lino fino representa las acciones justas de los *santos.)

El ángel me dijo: «Escribe: “¡*Dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero!” » Y añadió: «Estas son las palabras verdaderas de Dios.»

10 Me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo: «¡No, cuidado! Soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. ¡Adora sólo a Dios! El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía.»

El jinete del caballo blanco

11 Luego vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. 12 Sus ojos resplandecen como llamas de fuego, y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino sólo él. 13 Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es «el *Verbo de Dios». 14 Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. 15 De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las *naciones. «Las gobernará con puño de hierro.»[a] Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. 16 En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre:

Rey de reyes y Señor de señores.

17 Vi a un ángel que, parado sobre el sol, gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: «Vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, 18 para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates; carne de caballos y de sus jinetes; carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños.»

19 Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. 20 Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Éste es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. 21 Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos.

Notas al pie

  1. Apocalipsis 19:15 gobernará … hierro. Lit. pastoreará con cetro de hierro; Sal 2:9.

En Levende Bok

Apenbaring 19

Seiersjubel i himmelen

1Etter dette hørte jeg noe som lød som kraftige stemmer fra en stor skare mennesker i himmelen. De ropte:

”Hyll Gud![a] Vår Gud har frelst oss!
    Han har vist sin ære og makt
ved å dømme sant og rettferdig.
    Han har dømt den prostituerte kvinnen,
den kraftfulle byen som ødela verden med sin seksuelle utskeielser.
    Han har hevnet seg på henne for drapene på sine tjenerne.”

Så ropte de enda en gang:

”Hyll Gud!
    Røken fra henne stiger opp i all evighet!”

De 24 lederne i himmelen og de fire skikkelsene falt ned og tilba Gud som sitter på tronen, og sa:

”Ja, det er sant![b] Hyll Gud!”

Fra tronen kom det en stemme som sa:

”Hyll vår Gud, alle dere som er tjenerne hans,
    alle dere som lyder og tilber ham,
både fine mennesker og vanlige folk.”

Enda en gang hørte jeg noe som lød som stemmen fra en stor skare mennesker. Stemmene lød som lyden av store vannmasser, som drønnende torden. De ropte:

”Hyll Gud! Herren, vår Gud, han som har all makt,
    han er den som regjerer.
La oss være glade og juble og gi ham æren.
    Det er tid for Lammets bryllupsfest.
Hans brud har gjort seg i stand.
    Gud har gitt henne rett til å kle seg i skinnende hvitt, fint tøy av lin.
Det fine tøyet av lin er et bilde på at bruden,
    alle som tilhører Gud, har fulgt hans vilje.”

Engelen sa til meg: ”Skriv: Lykkelige er de som er innbudt til Lammets bryllupsfest.” Han fortsatte: ”Dette er et sant budskap, og det kommer fra Gud.”

10 Da falt jeg ned ved føttene av engelen for å hylle ham, men han sa: ”Nei, ikke gjør det! Jeg er bare Guds tjener, akkurat som du og de andre troende som sprer budskapet om Jesus. Det er Gud du skal tilbe, for sannheten om Jesus inspirerer menneskene til å holde fram Guds budskap.”

Rytteren på den hvite hesten

11 Jeg så himmelen åpen, og jeg fikk se en hvit hest. Rytteren som satt på den heter ”Troverdig og Sann”. Han er rettferdig både når han dømmer og når han kjemper. 12 Øynene hans er som ild, og han har mange kroner på hodet sitt. Ett navn står skrevet på ham, men ingen vet hva det navnet betyr uten han selv. 13 Han er kledd i en kappe som har blitt dyppet i blod. Navnet hans er ”Ordet fra Gud”[c]. 14 Jeg så himmelens armeer, kledd i skinnende hvitt, fint tøy av lin, som fulgte etter ham på hvite hester. 15 Fra munnen hans kommer det ut et skarpt sverd som han skal beseire folkene med, og han skal herske over alle med total makt[d]. Han skal trampe druene i Guds vinpresse til mos, og Gud, han som har all makt, skal la folkene få drikke sin glødende vredes vin.[e] 16 På kappen hans, over lårene, står det skrevet et navn:

”Kongenes Konge og Herrenes Herre.”

17 Jeg så også en engel som sto inne i solen. Han ropte med kraftig stemme til alle fugler som fløy over himmelen: ”Kom hit og samle dere til Guds store måltid. 18 Dere skal få spise kjøtt av makthavere, høye militære og ledere, fra hester og ryttere, ja, fra alle folk, frie og slaver, fine mennesker og vanlige folk.”

19 Jeg så at udyret[f], alle makthaverne i verden og armeene deres hadde samlet seg for å kjempe mot ham som satt på hesten og mot armeen hans. 20 Udyret ble tatt til fange, sammen med den falske profeten[g], han som hadde utført mirakler på udyrets oppdrag og bedratt alle som hadde tatt imot udyrets merke og tilbedt bildet av udyret. Både udyret og den falske profeten ble levende kastet i sjøen av ild som brenner som svovel.[h] 21 Hele armeen deres ble drept av sverdet som gikk ut av munnen til rytteren. Alle fuglene spiste seg mette på kjøttet deres.

Notas al pie

  1. 19:1 Grunnteksten har det hebraisk ordet: Halleluja. Samme ord forekommer i v.3, 4 og 6.
  2. 19:4 I grunnteksten: Amen!
  3. 19:13 ”Ordet fra Gud” er Jesus Kristus. Se Johannes sin fortelling om Jesus 1:1 og Johannes første brev 1:1.
  4. 19:15 På gresk: Med et spir av jern. Se Salmenes bok 2:9.
  5. 19:15 Et bilde på Guds dom hentet fra Jesaja 63:1-6 og Jeremia 25:12-15.
  6. 19:19 Udyret finnes beskrevet i 13:1-10.
  7. 19:20 ”Den falske profeten” er et annet navn på ”det andre udyret”, som finnes beskrevet i 13:11-18.
  8. 19:20 Sjøen av ild er et bilde på helvete. Se Matteus sin fortelling om Jesus 25:41.