New American Standard Bible

Zephaniah 1

Day of Judgment on Judah

1The word of the Lord which came to Zephaniah son of Cushi, son of Gedaliah, son of Amariah, son of Hezekiah, in the days of Josiah son of Amon, king of Judah:

“I will completely remove all things
From the face of the [a]earth,” declares the Lord.
“I will remove man and beast;
I will remove the birds of the sky
And the fish of the sea,
And the [b]ruins along with the wicked;
And I will cut off man from the face of the [c]earth,” declares the Lord.
“So I will stretch out My hand against Judah
And against all the inhabitants of Jerusalem.
And I will cut off the remnant of Baal from this place,
And the names of the idolatrous priests along with the priests.
“And those who bow down on the housetops to the host of heaven,
And those who bow down and swear to the Lord and yet swear by [d]Milcom,
And those who have turned back from following the Lord,
And those who have not sought the Lord or inquired of Him.”

[e]Be silent before the Lord [f]God!
For the day of the Lord is near,
For the Lord has prepared a sacrifice,
He has consecrated His guests.
“Then it will come about on the day of the Lord’s sacrifice
That I will punish the princes, the king’s sons
And all who clothe themselves with foreign garments.
“And I will punish on that day all who leap on the temple threshold,
Who fill the house of their [g]lord with violence and deceit.
10 “On that day,” declares the Lord,
“There will be the sound of a cry from the Fish Gate,
A wail from the [h]Second Quarter,
And a loud crash from the hills.
11 “Wail, O inhabitants of the [i]Mortar,
For all the [j]people of Canaan will be silenced;
All who weigh out silver will be cut off.
12 “It will come about at that time
That I will search Jerusalem with lamps,
And I will punish the men
Who are [k]stagnant in spirit,
Who say in their hearts,
‘The Lord will not do good or evil!’
13 “Moreover, their wealth will become plunder
And their houses desolate;
Yes, they will build houses but not inhabit them,
And plant vineyards but not drink their wine.”

14 Near is the great day of the Lord,
Near and coming very quickly;
Listen, the day of the Lord!
[l]In it the warrior cries out bitterly.
15 A day of wrath is that day,
A day of trouble and distress,
A day of destruction and desolation,
A day of darkness and gloom,
A day of clouds and thick darkness,
16 A day of trumpet and battle cry
Against the fortified cities
And the high corner towers.
17 I will bring distress on men
So that they will walk like the blind,
Because they have sinned against the Lord;
And their blood will be poured out like dust
And their flesh like dung.
18 Neither their silver nor their gold
Will be able to deliver them
On the day of the Lord’s wrath;
And all the earth will be devoured
In the fire of His jealousy,
For He will make a complete end,
Indeed a terrifying one,
Of all the inhabitants of the earth.

Notas al pie

 1. Zephaniah 1:2 Lit ground
 2. Zephaniah 1:3 Or stumbling blocks
 3. Zephaniah 1:3 Lit ground
 4. Zephaniah 1:5 Or their king; M.T. Malcam, probably a variant spelling of Milcom
 5. Zephaniah 1:7 Lit Hush
 6. Zephaniah 1:7 Heb YHWH, usually rendered Lord
 7. Zephaniah 1:9 Or Lord
 8. Zephaniah 1:10 I.e. a district of Jerusalem
 9. Zephaniah 1:11 I.e. a district of Jerusalem
 10. Zephaniah 1:11 Or merchant people will
 11. Zephaniah 1:12 Lit thickening on their lees
 12. Zephaniah 1:14 Lit There

Swedish Contemporary Bible

Zephaniah 1

1Herrens ord kom till Sefanja, son till Kushi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia, under Juda kung Josias, Amons sons, regeringstid.

Vredens dag

2”Jag ska fullständigt utplåna allt

från jordens yta, säger Herren.

3Jag ska utplåna både människor och djur,

jag ska utplåna himlens fåglar och havets fiskar,

och ruinhögarna tillsammans med de gudlösa.

Jag ska utrota människorna från jordens yta, säger Herren.

4Jag ska sträcka ut min hand mot Juda

och mot alla som bor i Jerusalem.

Jag ska utrota från denna plats

det som finns kvar av Baal,

avgudaprästernas namn

tillsammans med prästerna,

5dem som på taken böjer sig

i tillbedjan för himlens här,

dem som böjer sig ner för Herren

men också svär vid Milkom[a],

6dessa som vänt sig bort från Herren

och inte söker eller frågar efter Herren.”

7Var stilla inför Herren, Herren,

för Herrens dag är nära!

Herren har förberett en offerhögtid

och helgat sina inbjudna.

8”På Herrens offerdag

ska jag straffa furstarna och prinsarna

och alla som bär främmande kläder.

9På den dagen ska jag straffa dem

som hoppar över tröskeln

och fyller sina herrars hus

med våld och svek.[b]

10Den dagen, säger Herren,

ska rop höras från Fiskporten,

klagan från Nya staden,

väldigt dån från höjderna.

11Jämra er, ni som bor i Mortelkvarteret,

för skaran av köpmän är borta,

och utplånade är de

som handlar med silver.

12Vid den tiden ska jag med ljus och lykta

söka igenom Jerusalem

och straffa de män som sitter där

liknöjda på sin drägg,

och tänker:

Herren gör ingenting, vare sig gott eller ont.’

13Men deras rikedom ska plundras

och deras hus läggas öde.

De ska bygga hus,

men inte få bo i dem,

plantera vingårdar,

men inte få dricka vinet från dem.”

14Herrens stora dag är nära,

ja, den är nära och kommer mycket snabbt.

Det kommer att höras rop på Herrens dag,

starka män ska då gråta bittert.[c]

15Den dagen är en vredens dag,

en dag av nöd och ångest,

en dag av förödelse och ödeläggelse,

en dag av mörker och dimma,

en dag av moln och dunkel,

16en dag med hornstötar och krigsrop

mot befästa städer och höga torn.

17”Jag ska låta människorna drabbas av ångest,

så att de går omkring som blinda,

för de har syndat mot Herren.

Deras blod ska hällas ut som stoft

och deras inälvor som dynga.

18Varken deras silver eller guld

kan rädda dem på Herrens vredes dag.”

Hans lidelses eld

ska förtära hela jorden.

Han ska göra ett snabbt slut

på alla dess invånare.

Notas al pie

 1. 1:5 Om ordet inte tolkas som ett avgudanamn utan översätts, betyder det deras kung.
 2. 1:9 Grundtextens innebörd är osäker. Jfr 1 Sam 5:5.
 3. 1:14 Grundtextens innebörd är osäker.