New American Standard Bible

Zechariah 1

A Call to Repentance

1In the eighth month of the second year of Darius, the word of the Lord came to Zechariah the prophet, the son of Berechiah, the son of Iddo saying, “The Lord was very angry with your fathers. Therefore say to them, ‘Thus says the Lord of hosts, “Return to Me,” declares the Lord of hosts, “that I may return to you,” says the Lord of hosts. “Do not be like your fathers, to whom the former prophets proclaimed, saying, ‘Thus says the Lord of hosts, “Return now from your evil ways and from your evil deeds.”’ But they did not listen or give heed to Me,” declares the Lord. “Your fathers, where are they? And the prophets, do they live forever? But did not My words and My statutes, which I commanded My servants the prophets, overtake your fathers? Then they repented and said, ‘As the Lord of hosts purposed to do to us in accordance with our ways and our deeds, so He has dealt with us.’”’”

Patrol of the Earth

On the twenty-fourth day of the eleventh month, which is the month Shebat, in the second year of Darius, the word of the Lord came to Zechariah the prophet, the son of Berechiah, the son of Iddo, as follows: I saw at night, and behold, a man was riding on a red horse, and he was standing among the myrtle trees which were in the ravine, with red, sorrel and white horses behind him. Then I said, “My lord, what are these?” And the angel who was speaking with me said to me, “I will show you what these are.” 10 And the man who was standing among the myrtle trees answered and said, “These are those whom the Lord has sent to [a]patrol the earth.” 11 So they answered the angel of the Lord who was standing among the myrtle trees and said, “We have [b]patrolled the earth, and behold, all the earth is [c]peaceful and quiet.”

12 Then the angel of the Lord said, “O Lord of hosts, how long will You have no compassion for Jerusalem and the cities of Judah, with which You have been indignant these seventy years?” 13 The Lord answered the angel who was speaking with me with [d]gracious words, comforting words. 14 So the angel who was speaking with me said to me, “Proclaim, saying, ‘Thus says the Lord of hosts, “I am exceedingly jealous for Jerusalem and Zion. 15 But I am very angry with the nations who are at ease; for while I was only a little angry, they [e]furthered the disaster.” 16 Therefore thus says the Lord, “I will return to Jerusalem with compassion; My house will be built in it,” declares the Lord of hosts, “and a measuring line will be stretched over Jerusalem.”’ 17 Again, proclaim, saying, ‘Thus says the Lord of hosts, “My cities will again overflow with prosperity, and the Lord will again comfort Zion and again choose Jerusalem.”’”

18 [f]Then I lifted up my eyes and looked, and behold, there were four horns. 19 So I said to the angel who was speaking with me, “What are these?” And he answered me, “These are the horns which have scattered Judah, Israel and Jerusalem.” 20 Then the Lord showed me four craftsmen. 21 I said, “What are these coming to do?” And he said, “These are the horns which have scattered Judah so that no man lifts up his head; but these craftsmen have come to terrify them, to throw down the horns of the nations who have lifted up their horns against the land of Judah in order to scatter it.”

Notas al pie

 1. Zechariah 1:10 Lit walk about through
 2. Zechariah 1:11 Lit walked about through
 3. Zechariah 1:11 Lit sitting
 4. Zechariah 1:13 Lit good
 5. Zechariah 1:15 Lit helped for evil
 6. Zechariah 1:18 Ch 2:1 in Heb

Ang Pulong Sang Dios

Zacarias 1

Ang Panawagan sa Pagbalik sa Dios

1May ginhambal ang Ginoo kay Propeta Zacarias sang ikawalo nga bulan sang ikaduha nga tuig sang paghari ni Darius sa Persia. Si Zacarias nga ini anak ni Berekia kag apo ni Ido. 2-3 Ginsugo sang Ginoo nga Makagagahom si Zacarias nga ihambal ini sa katawhan sang Israel:

“Akig gid ako sa inyo mga katigulangan. Karon, magbalik kamo sa akon kag magabalik[a] ako sa inyo. Indi ninyo pagsunda ang ginhimo sang inyo mga katigulangan. Ginsugo ko sadto ang mga propeta nga hambalan sila nga talikdan na nila ang ila malaot nga mga ginahimo, pero wala sila nagpati. Wala gid sila nagtuman sa akon. Ang inyo mga katigulangan kag ang ato nga mga propeta nagkalamatay na. Natabo gid man sa inyo mga katigulangan ang akon mga pulong kag mga paandam nga ginpasugid ko sa akon mga alagad nga mga propeta. Dayon naghinulsol sila kag nagsiling, ‘Ginsilutan kita sang Ginoo nga Makagagahom suno sa aton mga ginhimo, subong sang iya ginplano nga himuon sa aton.’ ”

Ang Palanan-awon Parte sa mga Kabayo

7-8 May ginhambal ang Ginoo kay Zacarias paagi sa isa ka palanan-awon. Natabo ini sang gab-i sang ika-24 nga adlaw sang bulan sang Shebat (ika-11 nga bulan), sadtong ikaduha nga tuig sang paghari ni Darius. Kag amo ini ang pahayag ni Zacarias:

Nakita ko ang isa ka tawo nga nagasakay sa pula nga kabayo nga nagapundo sa isa ka patag nga may mga kahoy nga mirto. Sa likod niya may mga tawo nga nagasakay sa pula, kaki, kag puti nga mga kabayo. Nagpamangkot ako sa anghel nga nagapakigsugilanon sa akon, “Sir, ano ang buot silingon sang sini nga mga manugkabayo?” Nagsabat siya, “Ipaathag ko sa imo ang buot silingon sini.”

10 Dayon ang tawo nga ara sa may mga kahoy nga mirto amo ang nagpaathag sini sa akon. Siling niya, “Inang mga manugkabayo ginpadala sang Ginoo sa paglibot sa bug-os nga kalibutan.”

11 Dayon nagpanugid ang mga manugkabayo sa anghel sang Ginoo nga ara sa may mga kahoy nga mirto. Siling nila, “Nalibot namon ang bug-os nga kalibutan kag nakita namon nga malinong ini.”[b]

12 Dayon nagsiling ang anghel sang Ginoo, “Ginoo nga Makagagahom, sa sulod sang 70 ka tuig akig ka sa Jerusalem kag sa iban pa nga mga banwa sang Juda. Hasta san-o mo pa bala sila nga indi pagkaluoyan?” 13 Nagsabat ang Ginoo sa anghel nga nagapakigsugilanon sa akon. Ang iya sabat maayo kag makapalipay.

14 Ini nga anghel nagsiling sa akon nga isugid ko ining ginsiling sang Ginoo nga Makagagahom: “Nagakabalaka gid ako sa Jerusalem nga ginatawag man nga Zion, 15 pero akig gid ako sa mga nasyon nga nagapatawhay-tawhay lang.[c] Sadto indi masyado ang akon kaakig sa ila, pero gindabukan nila ini. 16 Gani magabalik[d] ako sa Jerusalem nga may kaluoy, kag patindugon ko liwat[e] ini nga siyudad pati na ang akon templo. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nagasiling sini.”

17 Nagsiling ang anghel nga isugid ko pa gid ining ginsiling sang Ginoo nga Makagagahom: “Magauswag liwat ang akon mga banwa sa Juda. Kag lipayon ko liwat ang Zion, ang siyudad sang Jerusalem, kag kabigon ko ini liwat nga akon pinili nga siyudad.”

Ang Palanan-awon Parte sa Apat ka Sungay kag Apat ka Panday

18 Dayon nakita ko ang apat ka sungay. 19 Nagpamangkot ako sa anghel nga nagapakigsugilanon sa akon, “Ano ang buot silingon sang sini nga mga sungay?” Nagsabat siya sa akon, “Ini nga mga sungay amo ang mga nasyon nga nagpalapta sa mga taga-Israel kag taga-Juda, pati na sa mga taga-Jerusalem.”

20 Dayon ginpakita sang Ginoo sa akon ang apat ka panday. 21 Nagpamangkot ako, “Ano ang ila himuon?” Nagsabat siya, “Pahadlukon nila kag wasakon ang mga sungay. Ini nga mga sungay amo ang mga nasyon nga naglaglag sing bug-os sa Juda kag nagpalapta sang iya mga pumuluyo.”

Notas al pie

 1. 1:2-3 magabalik: ukon, magabulig.
 2. 1:11 kag nakita namon nga malinong ini: ukon, kag nakita namon ang mga nasyon nga nagapatawhay-tawhay lang.
 3. 1:15 nagapatawhay-tawhay lang samtang ginapabudlayan nila ang iban nga mga nasyon labi na ang siyudad sang Jerusalem.
 4. 1:16 magabalik: ukon, magabulig.
 5. 1:16 patindugon ko liwat: sa literal, pagatakson sang higot nga inugtakos.