New American Standard Bible

Romans 5

Results of Justification

1Therefore, having been justified by faith, [a]we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand; and [b]we exult in hope of the glory of God. And not only this, but [c]we also exult in our tribulations, knowing that tribulation brings about perseverance; and perseverance, proven character; and proven character, hope; and hope does not disappoint, because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us.

For while we were still helpless, at the right time Christ died for the ungodly. For one will hardly die for a righteous man; [d]though perhaps for the good man someone would dare even to die. But God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, having now been justified [e]by His blood, we shall be saved from the wrath of God through Him. 10 For if while we were enemies we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved [f]by His life. 11 And not only this, [g]but we also exult in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation.

12 Therefore, just as through one man sin entered into the world, and death through sin, and so death spread to all men, because all sinned— 13 for [h]until the Law sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. 14 Nevertheless death reigned from Adam until Moses, even over those who had not sinned in the likeness of the offense of Adam, who is a [i]type of Him who was to come.

15 But [j]the free gift is not like the transgression. For if by the transgression of the one the many died, much more did the grace of God and the gift by the grace of the one Man, Jesus Christ, abound to the many. 16 The gift is not like that which came through the one who sinned; for on the one hand the judgment arose from one transgression [k]resulting in condemnation, but on the other hand the free gift arose from many transgressions [l]resulting in justification. 17 For if by the transgression of the one, death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the One, Jesus Christ.

18 So then as through one transgression [m]there resulted condemnation to all men, even so through one act of righteousness [n]there resulted justification of life to all men. 19 For as through the one man’s disobedience the many were made sinners, even so through the obedience of the One the many will be made righteous. 20 [o]The Law came in so that the transgression would increase; but where sin increased, grace abounded all the more, 21 so that, as sin reigned in death, even so grace would reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord.

Notas al pie

 1. Romans 5:1 Two early mss read let us have
 2. Romans 5:2 Or let us exult
 3. Romans 5:3 Or let us also exult
 4. Romans 5:7 Lit for
 5. Romans 5:9 Or in
 6. Romans 5:10 Or in
 7. Romans 5:11 Lit but also exulting
 8. Romans 5:13 Or until law
 9. Romans 5:14 Or foreshadowing
 10. Romans 5:15 Lit not as the transgression, so also is the free gift
 11. Romans 5:16 Lit to condemnation
 12. Romans 5:16 Lit to an act of righteousness
 13. Romans 5:18 Lit to condemnation
 14. Romans 5:18 Lit to justification
 15. Romans 5:20 Or law

Słowo Życia

List św. Pawła do Rzymian 5

Pokój i radość

1Teraz więc, gdy dzięki wierze zostaliśmy uniewinnieni przez Boga, żyjemy z Nim w pokoju. Stało się to możliwe dzięki naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Tylko dzięki Niemu—przez wiarę—dostąpiliśmy Bożej łaski! Ona postawiła nas na nogi i daje radość z oczekiwania na Bożą chwałę. Ale to nie wszystko! Jesteśmy również dumni ze spotykających nas trudności. Wiemy bowiem, że uczą nas one wytrwałości, która owocuje wypróbowanym charakterem. On z kolei utrwala naszą nadzieję. A nadzieja ta jest niezawodna, bo opiera się na miłości samego Boga, którą Duch Święty—zesłany nam przez Boga—wlał w nasze serca.

Jako grzesznicy nie mieliśmy przed Bogiem żadnych szans, jednak Chrystus w wyznaczonym przez Boga czasie umarł za nas. Nam trudno byłoby oddać życie nawet za kogoś szlachetnego. Być może chętniej oddalibyśmy je za kogoś bardzo dobrego. Ale Bóg dał dowód swojej wielkiej miłości do nas: Chrystus oddał za nas życie, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami! Jeśli więc dzięki Jego przelanej krwi zostaliśmy uniewinnieni, to tym bardziej ocali nas ona przed gniewem Boga. 10 Skoro jako wrogowie Boga zostaliśmy z Nim pojednani przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będziemy uratowani dzięki Jego życiu! 11 Ale to nie wszystko! Możemy teraz być dumni z naszego Boga, który pojednał nas ze sobą przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

Śmierć w Adamie, życie w Chrystusie

12 Z powodu jednego tylko człowieka, Adama, grzech wdarł się na świat, a wraz z nim śmierć. W ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, bo wszyscy zgrzeszyli. 13 Grzech był obecny jeszcze przed ustanowieniem Prawa Mojżesza, ale tam, gdzie nie ma Prawa, nie można stwierdzić grzechu.

14 Śmierć zapanowała nad wszystkimi ludźmi—od Adama do Mojżesza—nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli tak jak Adam, będący pod pewnym względem zapowiedzią Chrystusa. 15 Istnieje jednak ogromna różnica pomiędzy grzechem a Bożym darem. Z powodu grzechu jednego człowieka wszyscy ludzie dostali się pod panowanie śmierci. Tym bardziej więc łaska Boga i jej dar przyniosą wspaniały owoc w życiu wszystkich ludzi, a stanie się to dzięki jednemu Człowiekowi—Jezusowi Chrystusowi. 16 Jeden grzech Adama sprowadził karę śmierci na mnóstwo ludzi, natomiast Chrystus usuwa grzechy i daje nam wieczne życie. 17 Z powodu grzechu jednego człowieka śmierć zapanowała nad wszystkimi ludźmi. Tym bardziej więc ci, którzy przyjmują Boże przebaczenie i uniewinnienie, staną się królami życia dzięki jednemu tylko Człowiekowi—Jezusowi Chrystusowi.

18 Grzech jednego ściągnął na wszystkich potępienie. Dlatego prawość Jednego przynosi wszystkim uniewinnienie. 19 Przez nieposłuszeństwo jednego mnóstwo ludzi stało się grzesznikami. Dzięki posłuszeństwu Jednego mnóstwo zostanie uniewinnionych.

20 Natomiast Prawo Mojżesza zostało ustanowione po to, aby uwidocznić grzech. Tam zaś, gdzie się uwidocznił grzech, jeszcze bardziej objawiła się Boża łaska. 21 Grzech zapanował nad wszystkimi ludźmi, niosąc śmierć. Natomiast Boża łaska przyniosła ludziom uniewinnienie i życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.