New American Standard Bible

Psalm 94

The Lord Implored to Avenge His People.

1O Lord, God of [a]vengeance,
God of [b]vengeance, [c]shine forth!
Rise up, O Judge of the earth,
Render recompense to the proud.
How long shall the wicked, O Lord,
How long shall the wicked exult?
They pour forth words, they speak arrogantly;
All who do wickedness vaunt themselves.
They crush Your people, O Lord,
And afflict Your heritage.
They slay the widow and the [d]stranger
And murder the orphans.
They have said, “[e]The Lord does not see,
Nor does the God of Jacob pay heed.”

Pay heed, you senseless among the people;
And when will you understand, stupid ones?
He who planted the ear, [f]does He not hear?
He who formed the eye, [g]does He not see?
10 He who [h]chastens the nations, will He not rebuke,
Even He who teaches man knowledge?
11 The Lord knows the thoughts of man,
[i]That they are a mere breath.

12 Blessed is the man whom You chasten, O [j]Lord,
And whom You teach out of Your law;
13 That You may grant him relief from the days of adversity,
Until a pit is dug for the wicked.
14 For the Lord will not abandon His people,
Nor will He forsake His inheritance.
15 For [k]judgment [l]will again be righteous,
And all the upright in heart [m]will follow it.
16 Who will stand up for me against evildoers?
Who will take his stand for me against those who do wickedness?

17 If the Lord had not been my help,
My soul would soon have dwelt in the abode of silence.
18 If I should say, “My foot has slipped,”
Your lovingkindness, O Lord, will hold me up.
19 When my anxious thoughts [n]multiply within me,
Your consolations delight my soul.
20 Can a [o]throne of destruction be allied with You,
One which devises [p]mischief by decree?
21 They band themselves together against the [q]life of the righteous
And condemn [r]the innocent to death.
22 But the Lord has been my stronghold,
And my God the rock of my refuge.
23 He has brought back their wickedness upon them
And will [s]destroy them in their evil;
The Lord our God will [t]destroy them.

Notas al pie

 1. Psalm 94:1 Or avenging acts
 2. Psalm 94:1 Or avenging acts
 3. Psalm 94:1 Or has shone forth
 4. Psalm 94:6 Or sojourner
 5. Psalm 94:7 Heb Yah
 6. Psalm 94:9 Or can
 7. Psalm 94:9 Or can
 8. Psalm 94:10 Or instructs
 9. Psalm 94:11 Or For
 10. Psalm 94:12 Heb Yah
 11. Psalm 94:15 I.e. administration of justice
 12. Psalm 94:15 Lit will return to righteousness
 13. Psalm 94:15 Lit will be after it
 14. Psalm 94:19 Or are many
 15. Psalm 94:20 Or tribunal
 16. Psalm 94:20 Or trouble, misfortune
 17. Psalm 94:21 Or soul
 18. Psalm 94:21 Lit innocent blood
 19. Psalm 94:23 Or silence
 20. Psalm 94:23 Or silence

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 94

Psalmul 94

O, Dumnezeu al răzbunărilor! O, Doamne!
    O, Dumnezeu al răzbunărilor, străluceşte Tu!
Ridică-Te, Judecător al pământului;
    răsplăteşte celor mândri după mândria lor!
Până când vor triumfa cei răi, Doamne,
    până când?

Ei bolborosesc, vorbesc cu trufie,
    toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea se laudă.
Asupresc pe poporul Tău, Doamne,
    apasă asupra moştenirii Tale.
Îi omoară pe văduvă şi pe străin;
    îl ucid pe orfan.
Ei zic: „Nu vede Domnul!
    Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte!“

Luaţi aminte, voi, oameni fără minte din popor!
    Neghiobilor, când vă veţi deştepta?
Să nu audă Cel Ce a sădit urechea?
    Să nu vadă Cel Ce a plăsmuit ochiul?
10 Să nu mustre oare Cel Ce disciplinează neamurile,
    Cel Ce învaţă pe om cunoaşterea?
11 Domnul cunoaşte gândurile omului;
    ştie că sunt zadarnice.

12 Ferice de bărbatul pe care-l disciplinezi Tu, Doamne,
    şi pe care-l înveţi din Legea Ta,
13 ca să-l linişteşti în zilele cele rele,
    până se va săpa groapa celui rău.
14 Domnul nu-Şi părăseşte poporul,
    nici nu-Şi uită moştenirea!
15 Căci din nou se va face judecată cu dreptate
    şi toţi cei cu inima cinstită o vor urma.

16 Cine se va ridica pentru mine împotriva celor răi?
    Cine va lua poziţie pentru mine împotriva celor ce săvârşesc nelegiuirea?
17 Dacă Domnul nu ar fi ajutorul meu,
    foarte curând sufletul meu ar fi culcat în tăcerea morţii.
18 Când zic: „Mi se clatină piciorul!“,
    îndurarea Ta, Doamne, mă sprijină!
19 În mulţimea frământărilor mele lăuntrice,
    alinările Tale îmi încântă sufletul.

20 Poate oare un tron corupt să Ţi se alăture,
    unul care plăsmuieşte necazul prin decret?
21 Ei uneltesc[a] împotriva sufletului celui drept
    şi osândesc sânge nevinovat.
22 Domnul este întăritura mea!
    Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost!
23 El le va răsplăti după nelegiuirea lor
    şi-i va nimici pentru răutatea lor;
        Domnul, Dumnezeul nostru, îi va nimici.

Notas al pie

 1. Psalmii 94:21 Lit.: se strâng