New American Standard Bible

Psalm 89

The Lord’s Covenant with David, and Israel’s Afflictions.

A [a]Maskil of [b]Ethan [c]the Ezrahite.

1I will sing of the lovingkindness of the Lord forever;
To all generations I will make known Your faithfulness with my mouth.
For I have said, “Lovingkindness will be built up forever;
In the heavens You will establish Your faithfulness.”
“I have made a covenant with My chosen;
I have sworn to David My servant,
I will establish your seed forever
And build up your throne to all generations.” [d]Selah.

The heavens will praise Your wonders, O Lord;
Your faithfulness also in the assembly of the holy ones.
For who in the skies is comparable to the Lord?
Who among the [e]sons of the mighty is like the Lord,
A God greatly feared in the council of the holy ones,
And awesome above all those who are around Him?
O Lord God of hosts, who is like You, O mighty [f]Lord?
Your faithfulness also surrounds You.
You rule the swelling of the sea;
When its waves rise, You still them.
10 You Yourself crushed [g]Rahab like one who is slain;
You scattered Your enemies with [h]Your mighty arm.

11 The heavens are Yours, the earth also is Yours;
The world and [i]all it contains, You have founded them.
12 The north and the south, You have created them;
Tabor and Hermon shout for joy at Your name.
13 You have [j]a strong arm;
Your hand is mighty, Your right hand is exalted.
14 Righteousness and justice are the foundation of Your throne;
Lovingkindness and [k]truth go before You.
15 How blessed are the people who know the [l]joyful sound!
O Lord, they walk in the light of Your countenance.
16 In Your name they rejoice all the day,
And by Your righteousness they are exalted.
17 For You are the glory of their strength,
And by Your favor [m]our horn is exalted.
18 For our shield belongs to the Lord,
[n]And our king to the Holy One of Israel.

19 [o]Once You spoke in vision to Your godly [p]ones,
And said, “I have [q]given help to one who is mighty;
I have exalted one chosen from the people.
20 “I have found David My servant;
With My holy oil I have anointed him,
21 With whom My hand will be established;
My arm also will strengthen him.
22 “The enemy will not [r]deceive him,
Nor the [s]son of wickedness afflict him.
23 “But I shall crush his adversaries before him,
And strike those who hate him.
24 “My faithfulness and My lovingkindness will be with him,
And in My name his horn will be exalted.
25 “I shall also set his hand on the sea
And his right hand on the rivers.
26 “He will cry to Me, ‘You are my Father,
My God, and the rock of my salvation.’
27 “I also shall make him My firstborn,
The highest of the kings of the earth.
28 “My lovingkindness I will keep for him forever,
And My covenant shall be confirmed to him.
29 “So I will establish his [t]descendants forever
And his throne as the days of heaven.

30 “If his sons forsake My law
And do not walk in My judgments,
31 If they [u]violate My statutes
And do not keep My commandments,
32 Then I will punish their transgression with the rod
And their iniquity with stripes.
33 “But I will not break off My lovingkindness from him,
Nor deal falsely in My faithfulness.
34 “My covenant I will not [v]violate,
Nor will I alter [w]the utterance of My lips.
35 [x]Once I have sworn by My holiness;
I will not lie to David.
36 “His [y]descendants shall endure forever
And his throne as the sun before Me.
37 “It shall be established forever like the moon,
And the witness in the sky is faithful.” [z]Selah.

38 But You have cast off and rejected,
You have been full of wrath [aa]against Your anointed.
39 You have spurned the covenant of Your servant;
You have profaned his crown [ab]in the dust.
40 You have broken down all his walls;
You have brought his strongholds to ruin.
41 All who pass along the way plunder him;
He has become a reproach to his neighbors.
42 You have exalted the right hand of his adversaries;
You have made all his enemies rejoice.
43 You also turn back the edge of his sword
And have not made him stand in battle.
44 You have made his [ac]splendor to cease
And cast his throne to the ground.
45 You have shortened the days of his youth;
You have covered him with shame. Selah.

46 How long, O Lord?
Will You hide Yourself forever?
Will Your wrath burn like fire?
47 Remember [ad]what my span of life is;
For what vanity [ae]You have created all the sons of men!
48 What man can live and not see death?
Can he deliver his soul from the [af]power of [ag]Sheol? Selah.

49 Where are Your former lovingkindnesses, O Lord,
Which You swore to David in Your faithfulness?
50 Remember, O Lord, the reproach of Your servants;
[ah]How I bear in my bosom the reproach of all the many peoples,
51 With which Your enemies have reproached, O Lord,
With which they have reproached the footsteps of Your anointed.

52 Blessed be the Lord forever!
Amen and Amen.

Notas al pie

 1. Psalm 89:1 Possibly, Contemplative, or Didactic, or Skillful Psalm
 2. Psalm 89:1 1 Kin 4:31
 3. Psalm 89:1 Ps 88: title
 4. Psalm 89:4 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
 5. Psalm 89:6 Or sons of gods
 6. Psalm 89:8 Heb Yah
 7. Psalm 89:10 I.e. Egypt
 8. Psalm 89:10 Lit the arm of Your might
 9. Psalm 89:11 Lit its fullness
 10. Psalm 89:13 Lit an arm with strength
 11. Psalm 89:14 Or faithfulness
 12. Psalm 89:15 Or blast of the trumpet, shout of joy
 13. Psalm 89:17 Another reading is You exalt our horn
 14. Psalm 89:18 Or Even to the Holy One of Israel our King
 15. Psalm 89:19 Or At that time
 16. Psalm 89:19 Some mss read one
 17. Psalm 89:19 Lit placed help upon
 18. Psalm 89:22 Or exact usury from him
 19. Psalm 89:22 Or wicked man
 20. Psalm 89:29 Lit seed
 21. Psalm 89:31 Lit profane
 22. Psalm 89:34 Lit profane
 23. Psalm 89:34 Lit that which goes forth
 24. Psalm 89:35 Or One thing
 25. Psalm 89:36 Lit seed
 26. Psalm 89:37 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
 27. Psalm 89:38 Lit with
 28. Psalm 89:39 Lit to the ground
 29. Psalm 89:44 Lit clearness, luster
 30. Psalm 89:47 Lit of what duration I am
 31. Psalm 89:47 Or have You...men?
 32. Psalm 89:48 Lit hand
 33. Psalm 89:48 I.e. the nether world
 34. Psalm 89:50 Lit My bearing in my bosom

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 89

Psalmul 89

Un maschil[a] al ezrahitului Etan

Voi cânta mereu îndurările Domnului,
    din generaţie în generaţie voi face cunoscută credincioşia Ta cu gura mea.
Căci zic: „Îndurarea Ta are temelii veşnice
    şi în ceruri Ţi-ai întărit credincioşia!“

„Am încheiat un legământ cu alesul Meu
    şi i-am jurat robului Meu David, zicând:
«Îţi voi întări sămânţa[b] pe vecie
    şi voi statornici tronul tău de-a lungul generaţiilor!»“Sela
Cerurile laudă minunile Tale, Doamne,
    precum şi credincioşia Ta în adunarea sfinţilor.
Căci, în ceruri, cine se poate asemăna cu Domnul?
    Este cineva ca Domnul printre fiii lui Dumnezeu[c]?
Dumnezeu este înfricoşător în marea adunare a sfinţilor
    şi înspăimântător pentru cei din preajma Lui.
Doamne, Dumnezeu al Oştirilor[d], cine este ca Tine?
    Doamne, Tu eşti puternic, şi credincioşia Ta Te înconjoară!

Tu stăpâneşti semeţia mării;
    când i se ridică valurile, Tu i le linişteşti.
10 Tu ai zdrobit Rahabul[e] ca pe un stârv;
    cu braţul Tău puternic i-ai împrăştiat pe duşmanii Tăi.
11 Cerurile sunt ale Tale, aşa cum tot al Tău este şi pământul;
    Tu ai întemeiat lumea cu tot ce cuprinde ea!
12 Tu ai creat nordul şi sudul.
    Taborul şi Hermonul strigă de bucurie la auzirea Numelui Tău.
13 Braţul Tău este tare,
    mâna Ta este puternică, dreapta Ta este înălţată.

14 Dreptatea şi judecata sunt temelia tronului Tău;
    îndurarea şi credincioşia merg înaintea Ta.
15 Ferice de poporul care pricepe sunetul trâmbiţei
    şi care umblă în lumina feţei Tale,
16 care se bucură din pricina Numelui Tău în fiecare zi
    şi se laudă cu dreptatea Ta,
17 căci slava puterii lui eşti Tu
    şi prin bunăvoinţa Ta ne înalţi puterea[f].
18 Domnul este scutul nostru!
    Sfântul lui Israel este împăratul nostru!

19 Atunci ai vorbit printr-o vedenie
    şi le-ai spus credincioşilor Tăi:
„I-am dat ajutor unui viteaz,
    am ales un tânăr din popor.
20 L-am găsit pe robul Meu David
    şi l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt.
21 Mâna Mea îl va sprijini;
    da, braţul Meu îl va întări.
22 Duşmanul nu-i va pretinde tribut
    şi nelegiuitul nu-l va înjosi.
23 Îi voi zdrobi pe duşmanii lui dinaintea lui
    şi-i voi lovi pe cei ce-l urăsc.
24 Credincioşia şi îndurarea Mea îl vor însoţi;
    puterea îi va fi înălţată prin Numele Meu.
25 Voi da în mâna lui marea
    şi în dreapta lui râurile.
26 El Mă va numi: «Tatăl meu,
    Dumnezeul meu, Stânca mântuirii mele!»
27 Eu îl voi face întâi născut,
    cel mai înălţat dintre regii pământului.
28 Îi voi păstra îndurarea Mea pe vecie,
    iar legământul Meu cu el va rămâne.
29 Îi voi întări sămânţa[g] pe veci
    şi voi întări tronul lui cât vor dăinui cerurile.

30 Dacă fiii lui vor părăsi Legea Mea
    şi nu vor trăi după judecăţile Mele,
31 dacă vor încălca decretele Mele
    şi nu vor păzi poruncile Mele,
32 atunci le voi pedepsi păcatul cu toiagul
    şi vinovăţiile cu lovituri.
33 Nu-mi voi îndepărta însă îndurarea de la el
    şi nu-Mi voi trăda credincioşia.
34 Nu-Mi voi încălca legământul
    şi nu voi schimba ce Mi-a ieşit de pe buze.
35 Odată ce am jurat pe sfinţenia Mea,
    nu-l voi minţi pe David!
36 Veşnică-i va fi sămânţa[h],
    iar tronul lui va ţine cât va fi soarele înaintea Mea;
37 va fi întărit pe veci precum luna,
    martorul cel credincios de pe cer.“Sela
38 Dar Tu l-ai respins, l-ai îndepărtat,
    te-ai mâniat pe unsul Tău.
39 Ai nesocotit legământul cu robul Tău,
    i-ai pângărit coroana în ţărână,
40 i-ai dărâmat toate zidurile,
    i-ai prefăcut fortificaţiile în ruine,
41 l-au jefuit toţi trecătorii
    şi a ajuns de batjocura vecinilor.
42 Ai înălţat dreapta duşmanilor lui
    şi i-ai înveselit pe toţi potrivnicii lui.
43 De asemenea, ai făcut ca tăişul sabiei lui să dea înapoi
    şi nu l-ai sprijinit în luptă.
44 I-ai pus capăt strălucirii,
    iar tronul i l-ai azvârlit la pământ.
45 I-ai scurtat zilele tinereţii sale
    şi l-ai acoperit cu ruşine.Sela
46 Doamne, până când? Vei sta ascuns pentru totdeauna?
    Până când va mai arde mânia Ta ca un foc?
47 Adu-Ţi aminte cât de scurtă este viaţa mea
    şi pentru ce deşertăciune i-ai creat pe toţi oamenii!
48 Este oare vreun om care să poată trăi şi să nu vadă moartea
    sau care să-şi scape sufletul din gheara Locuinţei Morţilor?Sela
49 Stăpâne, unde sunt îndurările Tale de la început,
    pe care, în credincioşia Ta, i le-ai promis prin jurământ lui David?
50 Stăpâne, adu-Ţi aminte de batjocura îndurată de robul Tău,
    pe care o port în piept din partea multor popoare,
51 batjocura cu care m-au ocărât duşmanii Tăi, Doamne,
    cu care au ocărât până şi paşii unsului Tău!

52 Binecuvântat să fie Domnul în veci!
    Amin! Amin!

Notas al pie

 1. Psalmii 89:1 Titlu. Vezi Ps. 32
 2. Psalmii 89:4 Termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată. În traducerea de faţă a fost redat fie literal, fie cu urmaş sau urmaşi, în funcţie de contextul literal şi de cel teologic
 3. Psalmii 89:6 Vezi nota de la 29:1
 4. Psalmii 89:8 Ebr.: YHWH Elohim Ţevaot
 5. Psalmii 89:10 Monstru mitic al mării, reprezentând haosul; nume poetic pentru Egipt (vezi Is. 30:7)
 6. Psalmii 89:17 Lit.: cornul, cornul simbolizând puterea; şi în v. 24
 7. Psalmii 89:29 Vezi nota de la 89:4
 8. Psalmii 89:36 Vezi nota de la 89:4; sau: Urmaşul lui va dăinui veşnic