New American Standard Bible

Psalm 86

A Psalm of Supplication and Trust.

A Prayer of David.

1Incline Your ear, O Lord, and answer me;
For I am afflicted and needy.
Preserve my [a]soul, for I am a godly man;
O You my God, save Your servant who trusts in You.
Be gracious to me, O Lord,
For to You I cry all day long.
Make glad the soul of Your servant,
For to You, O Lord, I lift up my soul.
For You, Lord, are good, and ready to forgive,
And abundant in lovingkindness to all who call upon You.
Give ear, O Lord, to my prayer;
And give heed to the voice of my supplications!
In the day of my trouble I shall call upon You,
For You will answer me.
There is no one like You among the gods, O Lord,
Nor are there any works like Yours.
All nations whom You have made shall come and worship before You, O Lord,
And they shall glorify Your name.
10 For You are great and do [b]wondrous deeds;
You alone are God.

11 Teach me Your way, O Lord;
I will walk in Your truth;
Unite my heart to fear Your name.
12 I will give thanks to You, O Lord my God, with all my heart,
And will glorify Your name forever.
13 For Your lovingkindness toward me is great,
And You have delivered my soul from the [c]depths of [d]Sheol.

14 O God, arrogant men have risen up against me,
And [e]a band of violent men have sought my [f]life,
And they have not set You before them.
15 But You, O Lord, are a God merciful and gracious,
Slow to anger and abundant in lovingkindness and [g]truth.
16 Turn to me, and be gracious to me;
Oh grant Your strength to Your servant,
And save the son of Your handmaid.
17 Show me a sign for good,
That those who hate me may see it and be ashamed,
Because You, O Lord, have helped me and comforted me.

Notas al pie

  1. Psalm 86:2 Or life
  2. Psalm 86:10 Or miracles
  3. Psalm 86:13 Lit lowest Sheol
  4. Psalm 86:13 I.e. the nether world
  5. Psalm 86:14 Or an assembly
  6. Psalm 86:14 Lit soul
  7. Psalm 86:15 Or faithfulness

Swedish Contemporary Bible

Psalms 86

Psalm 86

Förtröstan på Herren i stor nöd

1En bön av David.

Hör mig, Herre, svara mig,

för jag är fattig och hjälplös.

2Bevara mitt liv, för jag är from.

Rädda din tjänare, som litar på dig, min Gud.

3Var nådig mot mig, Herre,

för jag ropar till dig dagen lång.

4Gör din tjänare glad, Herre,

för jag sätter mitt hopp till dig.

5Herre, du är god, och villig att förlåta.

Du är nådig mot alla som ropar till dig.

6Hör min bön, Herre!

Lyssna till min vädjan!

7Jag ropar till dig i nödens tid,

och du svarar mig.

8Ingen bland gudarna är lik dig, Herre,

och inga gärningar är som dina.

9Alla folk, som du har skapat,

ska komma och böja sig inför dig, Herre,

och ära ditt namn.

10För du är stor och mäktig och gör under.

Bara du är Gud!

11Lär mig, Herre, din väg.

Jag vill vandra i din sanning.

Hjälp mig att helhjärtat vörda ditt namn.

12Jag vill prisa dig, Herre, min Gud,

av hela mitt hjärta.

Jag vill ära ditt namn i evighet,

13för din nåd mot mig är stor.

Du har räddat mig ur dödsrikets djup.

14Gud, arroganta människor har rest sig mot mig.

En skara våldsmän är ute efter mitt liv,

och de bryr sig inte om dig.

15Men du är barmhärtig och nådig, Herre Gud,

sen till vrede och stor i nåd och trofasthet.

16Vänd dig till mig och var nådig mot mig!

Styrk din tjänare och rädda din tjänarinnas son.

17Ge mig ett tecken på din godhet,

så att de som hatar mig får se det och skämmas,

eftersom du, Herre, har hjälpt mig och tröstat mig.