New American Standard Bible

Psalm 86

A Psalm of Supplication and Trust.

A Prayer of David.

1Incline Your ear, O Lord, and answer me;
For I am afflicted and needy.
Preserve my [a]soul, for I am a godly man;
O You my God, save Your servant who trusts in You.
Be gracious to me, O Lord,
For to You I cry all day long.
Make glad the soul of Your servant,
For to You, O Lord, I lift up my soul.
For You, Lord, are good, and ready to forgive,
And abundant in lovingkindness to all who call upon You.
Give ear, O Lord, to my prayer;
And give heed to the voice of my supplications!
In the day of my trouble I shall call upon You,
For You will answer me.
There is no one like You among the gods, O Lord,
Nor are there any works like Yours.
All nations whom You have made shall come and worship before You, O Lord,
And they shall glorify Your name.
10 For You are great and do [b]wondrous deeds;
You alone are God.

11 Teach me Your way, O Lord;
I will walk in Your truth;
Unite my heart to fear Your name.
12 I will give thanks to You, O Lord my God, with all my heart,
And will glorify Your name forever.
13 For Your lovingkindness toward me is great,
And You have delivered my soul from the [c]depths of [d]Sheol.

14 O God, arrogant men have risen up against me,
And [e]a band of violent men have sought my [f]life,
And they have not set You before them.
15 But You, O Lord, are a God merciful and gracious,
Slow to anger and abundant in lovingkindness and [g]truth.
16 Turn to me, and be gracious to me;
Oh grant Your strength to Your servant,
And save the son of Your handmaid.
17 Show me a sign for good,
That those who hate me may see it and be ashamed,
Because You, O Lord, have helped me and comforted me.

Notas al pie

  1. Psalm 86:2 Or life
  2. Psalm 86:10 Or miracles
  3. Psalm 86:13 Lit lowest Sheol
  4. Psalm 86:13 I.e. the nether world
  5. Psalm 86:14 Or an assembly
  6. Psalm 86:14 Lit soul
  7. Psalm 86:15 Or faithfulness

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 86

Psalmul 86

O rugăciune a lui David

Doamne, pleacă-Ţi urechea şi răspunde-mi,
    căci sunt sărman şi lipsit.
Păzeşte-mi sufletul, căci sunt credincios,
    mântuieşte-l pe robul Tău, căci Tu eşti Dumnezeul meu;
        eu mă încred în Tine!
Stăpâne, ai milă de mine,
    căci Te chem toată ziua!
Adu bucurie robului Tău,
    căci la Tine, Stăpâne,
        îmi ridic sufletul.
Fiindcă Tu, Stăpâne, eşti bun şi iertător,
    bogat în îndurare faţă de toţi cei ce Te cheamă.
Doamne, auzi-mi rugăciunea,
    ascultă glasul cererii mele!
Te chem în ziua necazului meu,
    căci Tu îmi răspunzi.

Stăpâne, nu este nimeni ca Tine între zei!
    Nimic nu se aseamănă cu lucrările Tale!
Toate neamurile, pe care Tu le-ai făcut,
    vor veni să se închine înaintea Ta, Stăpâne,
        şi să-Ţi proslăvească Numele.
10 Tu eşti mare, eşti înfăptuitor de minuni;
    numai Tu eşti Dumnezeu!

11 Doamne, învaţă-mă calea Ta,
    şi voi umbla în adevărul Tău!
Dă-mi o inimă neîmpărţită
    pentru a mă teme de Numele Tău!
12 Te laud, Stăpâne, Dumnezeul meu, din toată inima mea,
    proslăvesc Numele Tău pe vecie,
13 căci mare este îndurarea Ta faţă de mine;
    Tu mi-ai scăpat sufletul din adânca Locuinţă a Morţilor.

14 Dumnezeule, nişte îngâmfaţi se ridică împotriva mea
    şi o ceată de asupritori caută să mă omoare,
        oameni care nu ţin seama de Tine.
15 Tu însă, Stăpâne, eşti un Dumnezeu milostiv şi îndurător,
    încet la mânie, plin de îndurare şi credincioşie!
16 Întoarce-Te spre mine şi ai milă de mine!
    Dă tăria Ta robului Tău
        şi mântuieşte-l pe fiul slujitoarei Tale[a]!
17 Înfăptuieşte un semn care să arate bunătatea Ta faţă de mine,
    ca astfel duşmanii mei să vadă şi să fie făcuţi de ruşine
        pentru că Tu, Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mângâiat.

Notas al pie

  1. Psalmii 86:16 Sau: pe credinciosul Tău fiu.