New American Standard Bible

Psalm 84

Longing for the Temple Worship.

For the choir director; [a]on the Gittith. A Psalm of the sons of Korah.

1How lovely are Your dwelling places,
O Lord of hosts!
My soul longed and even yearned for the courts of the Lord;
My heart and my flesh sing for joy to the living God.
The bird also has found a house,
And the swallow a nest for herself, where she may lay her young,
Even Your altars, O Lord of hosts,
My King and my God.
How blessed are those who dwell in Your house!
They are ever praising You. [b]Selah.

How blessed is the man whose strength is in You,
In [c]whose heart are the highways to Zion!
Passing through the valley of [d]Baca they make it a [e]spring;
The early rain also covers it with blessings.
They go from strength to strength,
[f]Every one of them appears before God in Zion.

O Lord God of hosts, hear my prayer;
Give ear, O God of Jacob! Selah.
Behold our shield, O God,
And look upon the face of Your anointed.
10 For a day in Your courts is better than a thousand outside.
I would rather stand at the threshold of the house of my God
Than dwell in the tents of wickedness.
11 For the Lord God is a sun and shield;
The Lord gives grace and glory;
No good thing does He withhold [g]from those who walk [h]uprightly.
12 O Lord of hosts,
How blessed is the man who trusts in You!

Notas al pie

 1. Psalm 84:1 Or according to
 2. Psalm 84:4 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
 3. Psalm 84:5 Lit their
 4. Psalm 84:6 Probably, Weeping; or Balsam trees
 5. Psalm 84:6 Or place of springs
 6. Psalm 84:7 Some ancient versions read The God of gods will be seen in Zion
 7. Psalm 84:11 Lit with regard to
 8. Psalm 84:11 Lit with integrity

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 84

Psalmul 84

Pentru dirijor. De cântat în ghitit[a]. Al korahiţilor. Un psalm.

Cât de plăcute sunt Lăcaşurile Tale,
    Doamne al Oştirilor[b]!

Sufletul meu tânjeşte şi suspină
    după curţile Domnului.
Inima şi trupul meu strigă de bucurie
    către Dumnezeul cel Viu.

Chiar şi pasărea îşi găseşte o casă,
    chiar şi rândunica îşi găseşte un cuib pentru ea,
        un loc unde să-şi pună puii,
un loc la altarele Tale,
    Doamne al Oştirilor, Împăratul meu şi Dumnezeul meu!
Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta,
    căci ei Te laudă mereu!Sela
Ferice de oamenii a căror tărie este în Tine
    şi a căror inimă se îndreaptă spre înălţimile Sionului.
Când străbat aceştia valea Plângerii[c],
    ei o prefac într-un loc cu izvoare,
        pe care ploaia timpurie îl acoperă cu iazuri[d].
Ei merg din putere în putere
    şi se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu, în Sion.
Doamne, Dumnezeul Oştirilor[e], ascultă-mi rugăciunea!
    Pleacă-Ţi urechea, Dumnezeule al lui Iacov!Sela
Scut al nostru, ia aminte, Dumnezeule!
    Priveşte cu bunăvoinţă la faţa unsului Tău!

10 Mai bine o zi în curţile Tale,
    decât o mie în altă parte.
Mai bine stau[f] în pragul Casei[g] Dumnezeului meu,
    decât să locuiesc în corturile răutăţii.
11 Căci Domnul Dumnezeu este soare şi scut;
    El dă îndurare şi slavă.
        Nu lipseşte de bine pe cei ce umblă în integritate.

12 Doamne al Oştirilor,
    ferice de omul care-şi pune încrederea în Tine!

Notas al pie

 1. Psalmii 84:1 Titlu. Vezi Ps. 8
 2. Psalmii 84:1 Ebr.: YHWH Ţevaot; şi în vs. 3, 12
 3. Psalmii 84:6 Lit.: valea Baca, cu referire, probabil, la o vale aridă, situată pe drumul peregrinilor spre Ierusalim; este posibil ca autorul să fi avut în vedere şi un joc de cuvinte bazat pe asonanţă (cuvinte care sună asemănător, dar se scriu diferit şi au înţelesuri diferite) între numele văii şi specificul ei (o zonă aridă, lipsită de apă) şi substantivul plângere, de unde unele traduceri au redat Valea Plângerii
 4. Psalmii 84:6 Sau: de binecuvântări; berekot (iazuri)-berakot (binecuvântări)
 5. Psalmii 84:8 Ebr.: YHWH Elohim Ţevaot
 6. Psalmii 84:10 Sau: o mie unde aleg eu într-alt loc. / Am ales să stau mai bine
 7. Psalmii 84:10 Sau: Mai bine să păzesc porţile Casei