New American Standard Bible

Psalm 72

The Reign of the Righteous King.

A Psalm of Solomon.

1Give the king Your judgments, O God,
And Your righteousness to the king’s son.
[a]May [b]he judge Your people with righteousness
And [c]Your afflicted with justice.
[d]Let the mountains bring [e]peace to the people,
And the hills, in righteousness.
[f]May he vindicate the [g]afflicted of the people,
Save the children of the needy
And crush the oppressor.

[h]Let them fear You while the sun endures,
And [i]as long as the moon, throughout all generations.
[j]May he come down like rain upon the mown grass,
Like showers that water the earth.
In his days [k]may the righteous flourish,
And abundance of peace till the moon is no more.

May he also rule from sea to sea
And from the River to the ends of the earth.
[l]Let the nomads of the desert bow before him,
And his enemies lick the dust.
10 [m]Let the kings of Tarshish and of the [n]islands bring presents;
The kings of Sheba and Seba offer [o]gifts.
11 [p]And let all kings bow down before him,
All nations serve him.

12 For he will deliver the needy when he cries for help,
The [q]afflicted also, and him who has no helper.
13 He will have compassion on the poor and needy,
And the [r]lives of the needy he will save.
14 He will [s]rescue their [t]life from oppression and violence,
And their blood will be precious in his sight;
15 So may he live, and may the gold of Sheba be given to him;
And let [u]them pray for him continually;
Let [v]them bless him all day long.

16 May there be abundance of grain in the earth on top of the mountains;
Its fruit will wave like the cedars of Lebanon;
And may those from the city flourish like vegetation of the earth.
17 May his name endure forever;
May his name [w]increase [x]as long as the sun shines;
And let men bless themselves by him;
Let all nations call him blessed.

18 Blessed be the Lord God, the God of Israel,
Who alone works wonders.
19 And blessed be His glorious name forever;
And may the whole earth be filled with His glory.
Amen, and Amen.

20 The prayers of David the son of Jesse are ended.

Notas al pie

 1. Psalm 72:2 Or He will judge
 2. Psalm 72:2 Many of the pronouns in this Psalm may be rendered He since the typical reference is to the Messiah
 3. Psalm 72:2 Or Your humble
 4. Psalm 72:3 Or The mountains will bring
 5. Psalm 72:3 Or prosperity
 6. Psalm 72:4 Or He will vindicate
 7. Psalm 72:4 Or humble
 8. Psalm 72:5 Or They will fear
 9. Psalm 72:5 Lit before the moon
 10. Psalm 72:6 Or He will come down
 11. Psalm 72:7 Or the righteous will flourish
 12. Psalm 72:9 Or The nomads...will bow
 13. Psalm 72:10 Or The kings...will bring
 14. Psalm 72:10 Or coastlands
 15. Psalm 72:10 Or tribute
 16. Psalm 72:11 Or All kings will bow down
 17. Psalm 72:12 Or humble
 18. Psalm 72:13 Lit souls
 19. Psalm 72:14 Lit redeem
 20. Psalm 72:14 Lit soul
 21. Psalm 72:15 Lit him
 22. Psalm 72:15 Lit him
 23. Psalm 72:17 Or sprout forth
 24. Psalm 72:17 Lit before the sun

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 72

Psalmul 72

Al lui Solomon[a]

Dumnezeule, dă judecăţile Tale regelui
    şi dreptatea Ta fiului regelui!
Atunci el[b] va judeca cu dreptate pe poporul Tău
    şi cu nepărtinire pe sărmanii Tăi.
Munţii vor aduce pacea pentru popor
    şi tot aşa şi dealurile, prin dreptate[c].
El le va face dreptate asupriţilor din popor,
    îi va izbăvi pe fiii săracilor
        şi îl va zdrobi pe asupritor.

El va trăi[d] atâta timp cât va fi soare,
    cât va fi lună, din neam în neam.
El va fi ca ploaia care coboară peste pământul cosit,
    ca ploile repezi, picurând pământul.
În zilele lui, cel drept va înflori
    şi va fi multă pace, până când nu va mai fi lună.

El va domni de la o mare la alta
    şi de la râu[e] până la marginile pământului[f].
Înaintea lui se vor pleca triburile pustiei,
    iar duşmanii lui vor linge ţărâna.
10 Regi din Tarşiş[g] şi din ostroave
    se vor întoarce cu daruri;
regi din Şeba şi din Seba
    se vor apropia cu ofrande.
11 I se vor închina toţi regii,
    toate popoarele îl vor sluji.

12 Căci el îl va scăpa pe săracul care strigă
    şi pe sărmanul lipsit de ajutor.
13 Va avea milă de cel umil şi sărac,
    şi va scăpa vieţile săracilor.
14 Le va răscumpăra vieţile de la asuprire şi violenţă,
    căci sângele lor preţuieşte mult pentru el.

15 Să trăiască!
    Să i se dea podoabe din aur de Şeba!
Fie ca oamenii să se roage pentru el totdeauna
    şi să-l binecuvânteze în fiecare zi!

16 Să fie belşug de grâne în ţară,
    chiar şi pe crestele munţilor!
Să freamăte pomii[h] ca cei din Liban,
    iar oamenii din cetăţi să înflorească la fel ca iarba de pe pământ.[i]
17 Să-i rămână numele pe vecie!
    Să-i dăinuiască numele cât va fi soare!
Toate neamurile vor fi binecuvântate prin el[j]
    şi-l vor numi fericit!

18 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel,
    Singurul Care poate face minuni!
19 Binecuvântat să-I fie slăvitul Nume în veci!
    Slava Lui să umple întreg pământul!
        Amin! Amin!

20 Aici este sfârşitul rugăciunilor lui David, fiul lui Işai.

Notas al pie

 1. Psalmii 72:1 Titlu. Sau: pentru Solomon
 2. Psalmii 72:2 Sau: Fie ca el să; şi în vs. 3-11, 17
 3. Psalmii 72:3 În alte versiuni antice: popor, / iar dealurile, dreptatea
 4. Psalmii 72:5 LXX; TM: Ei se vor teme de tine
 5. Psalmii 72:8 Eufratul
 6. Psalmii 72:8 Sau: până la marginile ţării
 7. Psalmii 72:10 Colonie feniciană în Spania sau Sardinia; teritoriu considerat extrema vestică a lumii cunoscute
 8. Psalmii 72:16 Sau: roada lor, cu referire la grâne
 9. Psalmii 72:16 Sau: Să fie belşug de grâne în ţară / să fremăte chiar şi pe crestele munţilor; / pomii ei să înflorească ca cei din Liban / să crească la fel ca iarba pământului.
 10. Psalmii 72:17 Sau: se vor binecuvânta cu numele lui