New American Standard Bible

Psalm 72

The Reign of the Righteous King.

A Psalm of Solomon.

1Give the king Your judgments, O God,
And Your righteousness to the king’s son.
[a]May [b]he judge Your people with righteousness
And [c]Your afflicted with justice.
[d]Let the mountains bring [e]peace to the people,
And the hills, in righteousness.
[f]May he vindicate the [g]afflicted of the people,
Save the children of the needy
And crush the oppressor.

[h]Let them fear You while the sun endures,
And [i]as long as the moon, throughout all generations.
[j]May he come down like rain upon the mown grass,
Like showers that water the earth.
In his days [k]may the righteous flourish,
And abundance of peace till the moon is no more.

May he also rule from sea to sea
And from the River to the ends of the earth.
[l]Let the nomads of the desert bow before him,
And his enemies lick the dust.
10 [m]Let the kings of Tarshish and of the [n]islands bring presents;
The kings of Sheba and Seba offer [o]gifts.
11 [p]And let all kings bow down before him,
All nations serve him.

12 For he will deliver the needy when he cries for help,
The [q]afflicted also, and him who has no helper.
13 He will have compassion on the poor and needy,
And the [r]lives of the needy he will save.
14 He will [s]rescue their [t]life from oppression and violence,
And their blood will be precious in his sight;
15 So may he live, and may the gold of Sheba be given to him;
And let [u]them pray for him continually;
Let [v]them bless him all day long.

16 May there be abundance of grain in the earth on top of the mountains;
Its fruit will wave like the cedars of Lebanon;
And may those from the city flourish like vegetation of the earth.
17 May his name endure forever;
May his name [w]increase [x]as long as the sun shines;
And let men bless themselves by him;
Let all nations call him blessed.

18 Blessed be the Lord God, the God of Israel,
Who alone works wonders.
19 And blessed be His glorious name forever;
And may the whole earth be filled with His glory.
Amen, and Amen.

20 The prayers of David the son of Jesse are ended.

Notas al pie

 1. Psalm 72:2 Or He will judge
 2. Psalm 72:2 Many of the pronouns in this Psalm may be rendered He since the typical reference is to the Messiah
 3. Psalm 72:2 Or Your humble
 4. Psalm 72:3 Or The mountains will bring
 5. Psalm 72:3 Or prosperity
 6. Psalm 72:4 Or He will vindicate
 7. Psalm 72:4 Or humble
 8. Psalm 72:5 Or They will fear
 9. Psalm 72:5 Lit before the moon
 10. Psalm 72:6 Or He will come down
 11. Psalm 72:7 Or the righteous will flourish
 12. Psalm 72:9 Or The nomads...will bow
 13. Psalm 72:10 Or The kings...will bring
 14. Psalm 72:10 Or coastlands
 15. Psalm 72:10 Or tribute
 16. Psalm 72:11 Or All kings will bow down
 17. Psalm 72:12 Or humble
 18. Psalm 72:13 Lit souls
 19. Psalm 72:14 Lit redeem
 20. Psalm 72:14 Lit soul
 21. Psalm 72:15 Lit him
 22. Psalm 72:15 Lit him
 23. Psalm 72:17 Or sprout forth
 24. Psalm 72:17 Lit before the sun

Het Boek

Psalmen 72

1Een psalm van Salomo.

O God, doe recht aan de koning
en toon uw rechtvaardigheid aan zijn zoon.
Laat hij rechtvaardig over uw volk regeren
en zuiver rechtspreken, ook over de armen.
Laten de bergen de vrede voor het volk aandragen
en de heuvels spreken over de zuivere rechtspraak.
Laat de koning de armsten uit de samenleving
hun rechten geven en hen werkelijk helpen.
Maar laat hij de onderdrukker veroordelen.
Laat ieder,
zolang de zon schijnt
en de maan ʼs nachts aan de hemel staat,
ontzag voor U hebben.
Van generatie op generatie.
Laat de koning zijn als een milde regenbui
die neerdaalt op de akkers en de aarde bevochtigt.
Laat onder zijn regering
de oprechte mens tot bloei komen
en laat er altijd vrede zijn.
Laat hem heersen van oost tot west
en van noord tot zuid.
Laten de nomaden in de woestijn
zich voor hem buigen
en zijn tegenstanders
voorover in het stof vallen.
10 Laten de koningen uit Tarsis en de andere buurlanden
hem geschenken brengen.
De koningen van Seba en Saba
moeten hem belasting betalen.
11 Laten alle koningen
zich voor hem buigen
en alle volken
aan hem onderworpen zijn.
12 De koning zal zeker
de arme die om hulp roept, bevrijden
en ook de armzalige
die door niemand wordt geholpen.
13 Hij zal zich ontfermen
over ieder die klein en arm is,
hen allen nabij zijn en bevrijden.
14 Elke vorm van onderdrukking en geweld
zal hij voor hen wegnemen.
Zij zullen kostbaar zijn in zijn ogen.
15 De koning zal grote voorspoed kennen.
Men zal hem goud uit Seba brengen.
Ook zal men voor hem bidden, dag in, dag uit.
De hele dag door zal men hem het goede toewensen.
16 Het land zal overvloedige graanoogsten kennen.
Op de bergen bloeien de gewassen met rijke vruchten,
net als op de Libanon.
De mensen in de stad bloeien
als de gewassen op aarde.
17 De naam van de koning zal niet worden vergeten.
Zolang de zon haar licht op aarde geeft,
zal men zijn naam kennen.
Laten alle volken
elkaar het beste wensen met zijn naam en hem eren.
18 Alle lof en eer is voor de Here God,
de God van Israël, tot in eeuwigheid.
Alleen Hij doet wonderen.
19 Voor eeuwig zal zijn heerlijke naam
worden geloofd en geprezen.
Laat de hele aarde vol zijn met zijn aanwezigheid.
Ja, laat het zo zijn. Amen.
20 Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.