New American Standard Bible

Psalm 62

God Alone a Refuge from Treachery and Oppression.

For the choir director; [a]according to Jeduthun. A Psalm of David.

1My soul waits in silence for God only;
From Him is my salvation.
He only is my rock and my salvation,
My stronghold; I shall not be greatly shaken.

How long will you assail a man,
That you may murder him, all of you,
Like a leaning wall, like a tottering fence?
They have counseled only to thrust him down from his high position;
They delight in falsehood;
They bless with [b]their mouth,
But inwardly they curse. [c]Selah.

My soul, wait in silence for God only,
For my hope is from Him.
He only is my rock and my salvation,
My stronghold; I shall not be shaken.
On God my salvation and my glory rest;
The rock of my strength, my refuge is in God.
Trust in Him at all times, O people;
Pour out your heart before Him;
God is a refuge for us. Selah.

Men of low degree are only vanity and men of rank are a lie;
In the balances they go up;
They are together lighter than breath.
10 Do not trust in oppression
And do not [d]vainly hope in robbery;
If riches increase, do not set your heart upon them.

11 [e]Once God has spoken;
[f]Twice I have heard this:
That power belongs to God;
12 And lovingkindness is Yours, O Lord,
For You recompense a man according to his work.

Notas al pie

  1. Psalm 62:1 Cf 1 Chr 16:41; 25:1; Ps 39 and 77 titles
  2. Psalm 62:4 Lit his
  3. Psalm 62:4 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
  4. Psalm 62:10 Lit become vain in robbery
  5. Psalm 62:11 Or One thing
  6. Psalm 62:11 Or These two things I have heard

Swedish Contemporary Bible

Psalms 62

Psalm 62

En tröstepsalm

1För körledaren, till Jedutun[a]. En psalm av David.

2Bara hos Gud finner jag ro,

från honom kommer min räddning.

3Endast han är min klippa,

min räddning och min borg.

Jag ska aldrig vackla.

4Hur länge ska ni ansätta en människa,

kasta er över honom allesammans,

som mot en lutande vägg,

eller en mur som snart störtar samman?

5De tänker störta ner honom från hans höga plats,

och de gillar lögn.

Med sin mun välsignar de,

men i sitt inre förbannar de. Séla

6Bara hos Gud finner jag ro,

från honom kommer mitt hopp.

7Endast han är min klippa,

min räddning och min borg.

Jag ska aldrig vackla.

8Min frälsning och min ära finns hos Gud.

Han är min tillflykt, min starka klippa.

9Förtrösta alltid på honom, du folk!

utgjut ditt hjärta för honom, för Gud är vår tillflykt. Séla

10Människobarnen är bara en vindpust,

även de höga bland dem är en lögn.

I vågskålen väger de lätt,

ja, mindre än luft.

11Sätt inte er tillit till våld

eller ert hopp till stöldgods.

Om er rikedom växer,

fäst inte ert hjärta vid den.

12Ett har Gud talat, två saker har jag hört:

att Gud har styrkan,

13och att du, Herre, är nådig

och lönar var och en efter vad han gjort.

Notas al pie

  1. 62:1 Jedutun var en av Davids musiker, se 1 Krön 16:41.