New American Standard Bible

Psalm 57

Prayer for Rescue from Persecutors.

For the choir director; set to [a]Al-tashheth. A [b]Mikhtam of David, [c]when he fled from Saul in the cave.

1Be gracious to me, O God, be gracious to me,
For my soul takes refuge in You;
And in the shadow of Your wings I will take refuge
Until destruction passes by.
I will cry to God Most High,
To God who accomplishes all things for me.
He will send from heaven and save me;
He reproaches him who [d]tramples upon me. [e]Selah.
God will send forth His lovingkindness and His [f]truth.

My soul is among lions;
I must lie among those who breathe forth fire,
Even the sons of men, whose teeth are spears and arrows
And their tongue a sharp sword.
Be exalted above the heavens, O God;
Let Your glory be above all the earth.
They have [g]prepared a net for my steps;
My soul is bowed down;
They dug a pit before me;
They themselves have fallen into the midst of it. Selah.

My heart is steadfast, O God, my heart is steadfast;
I will sing, yes, I will sing praises!
Awake, my glory!
Awake, harp and lyre!
I will awaken the dawn.
I will give thanks to You, O Lord, among the peoples;
I will sing praises to You among the [h]nations.
10 For Your lovingkindness is great to the heavens
And Your [i]truth to the clouds.
11 Be exalted above the heavens, O God;
Let Your glory be above all the earth.

Notas al pie

  1. Psalm 57:1 Lit Do Not Destroy
  2. Psalm 57:1 Possibly, Epigrammatic Poem or Atonement Psalm
  3. Psalm 57:1 1 Sam 22:1; 24:3
  4. Psalm 57:3 Or snaps at
  5. Psalm 57:3 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
  6. Psalm 57:3 Or faithfulness
  7. Psalm 57:6 Or spread
  8. Psalm 57:9 Lit peoples
  9. Psalm 57:10 Or faithfulness

Nkwa Asem

Nnwom 57

Mmoa mpaebɔ

1Hu me mmɔbɔ, O Onyankopɔn, hu me mmɔbɔ efisɛ, merebɛpɛ guankɔbea wo nkyɛn. Wo ntaban ase nwini bɔ me ho ban kosi sɛ asorɔkye a ɛrehuru no dwo. Misu frɛ Onyankopɔn, Ɔsorosoroni no; Onyankopɔn a ɔma me nea ehia me nyinaa no. Obegye me so wɔ soro hɔ na wagye me nkwa. Obedi wɔn a wɔhyɛ me so so nkonim. Onyankopɔn bɛma mahu ne dɔ a ɔde dɔ me daa ne ne nokware. Atamfo a wɔte sɛ agyata a wɔwe nnipa na atwa me ho ahyia. Wɔn se te sɛ mpeaw ne mmɛmma, na wɔn tɛkrɛma te sɛ nkrante nnamnnam. O Onyankopɔn, kyerɛ wo kɛseyɛ wɔ wim, na kyerɛ w’anuonyam wɔ wiase mmaa nyinaa.

M’atamfo atrɛw asau mu pɛ sɛ wɔde kyere me; amanehunu ahyɛ me so. Wotuu amoa wɔ me kwan mu, nanso wɔn ara na wɔtɔɔ mu.

Mewɔ gyidi dennen, O Onyankopɔn; mɛto dwom na makamfo wo. Keka wo ho, me kra. Keka wo ho sanku ne bɛnta so. Mɛkanyan owia. Mɛda wo ase, O Awurade, akyerɛ aman. Mɛkamfo wo akyerɛ nnipa. 10 Wo dɔ a wowɔ daa no du soro; wo nokware kɔka wim.

11 Kyerɛ wo kɛseyɛ wɔ wim, O Onyankopɔn, ne w’anuonyam wɔ asase so mmaa nyinaa.