New American Standard Bible

Psalm 56

Supplication for Deliverance and Grateful Trust in God.

For the choir director; according to [a]Jonath elem rehokim. A [b]Mikhtam of David, [c]when the Philistines seized him in Gath.

1Be gracious to me, O God, for man has [d]trampled upon me;
[e]Fighting all day long he oppresses me.
My foes have [f]trampled upon me all day long,
For [g]they are many who fight proudly against me.
[h]When I am afraid,
[i]I will put my trust in You.
In God, whose word I praise,
In God I have put my trust;
I shall not be afraid.
What can mere [j]man do to me?
All day long they [k]distort my words;
All their [l]thoughts are against me for evil.
They [m]attack, they lurk,
They watch my [n]steps,
As they have waited to take my [o]life.
Because of wickedness, [p]cast them forth,
In anger put down the peoples, O God!

You have taken account of my wanderings;
Put my tears in Your bottle.
Are they not in Your book?
Then my enemies will turn back in the day when I call;
This I know, [q]that God is for me.
10 In God, whose word I praise,
In the Lord, whose word I praise,
11 In God I have put my [r]trust, I shall not be afraid.
What can man do to me?
12 Your vows are binding upon me, O God;
I will render thank offerings to You.
13 For You have delivered my soul from death,
[s]Indeed my feet from stumbling,
So that I may walk before God
In the light of the [t]living.

Notas al pie

 1. Psalm 56:1 Or The silent dove of those who are far off, or, The dove of the distant terebinths
 2. Psalm 56:1 Possibly Epigrammatic Poem, or Atonement Psalm
 3. Psalm 56:1 1 Sam 21:10, 11
 4. Psalm 56:1 Or snapped at
 5. Psalm 56:1 Or A fighting man
 6. Psalm 56:2 Or snapped at
 7. Psalm 56:2 Or many are fighting
 8. Psalm 56:3 Lit In the day
 9. Psalm 56:3 Or I am one who puts
 10. Psalm 56:4 Lit flesh
 11. Psalm 56:5 Or trouble my affairs
 12. Psalm 56:5 Or purposes
 13. Psalm 56:6 Or stir up strife
 14. Psalm 56:6 Lit heels
 15. Psalm 56:6 Lit soul
 16. Psalm 56:7 Or will they have escape?
 17. Psalm 56:9 Or because
 18. Psalm 56:11 Or trust without fear
 19. Psalm 56:13 Or have You not delivered
 20. Psalm 56:13 Or life

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 56

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Njiwa pa Mtengo wa Thundu wa Kutali.” Mikitamu ya Davide, pamene Afilisti anamugwira ku Gati.

1Mundichitire chifundo Inu Mulungu, pakuti anthu akundithamangitsa kwambiri;
    tsiku lonse akundithira nkhondo.
Ondinyoza akundithamangitsa tsiku lonse,
    ambiri akumenyana nane monyada.

Ndikachita mantha
    ndimadalira Inu.
Mwa Mulungu, amene mawu ake ine ndimatamanda,
    mwa Mulungu ine ndimadaliramo; sindidzachita mantha.
    Kodi munthu amene amafa angandichite chiyani?

Tsiku lonse amatembenuza mawu anga;
    nthawi zonse amakonza zondivulaza.
Iwo amakambirana, amandibisalira,
    amayangʼanitsitsa mayendedwe anga
    ndipo amakhala ndi chidwi chofuna kuchotsa moyo wanga.

Musalole konse kuti athawe;
    mu mkwiyo wanu Mulungu mugwetse mitundu ya anthu.
Mulembe za kulira kwanga,
    mulembe chiwerengero cha misozi yanga mʼbuku lanu.
    Kodi zimenezi sizinalembedwe mʼbuku lanulo?

Adani anga adzabwerera mʼmbuyo
    pamene ndidzalirira kwa Inu.
    Pamenepo ndidzadziwa kuti Mulungu ali ku mbali yanga.
10 Mwa Mulungu amene mawu ake ndimawatamanda,
    mwa Yehova amene mawu ake ndimawatamanda,
11 mwa Mulungu ine ndimadalira ndipo sindidzachita mantha.
    Kodi munthu angandichite chiyani?

12 Ndiyenera kuchita zomwe ndinalumbira kwa Mulungu;
    ndidzapereka nsembe zanga zachiyamiko kwa inu.
13 Pakuti mwawombola moyo wanga ku imfa
    ndi mapazi anga kuti ndingagwe,
kuti ndiyende pamaso pa Mulungu
    mʼkuwala kwa moyo.