New American Standard Bible

Psalm 52

Futility of Boastful Wickedness.

For the choir director. A [a]Maskil of David, [b]when Doeg the Edomite came and told Saul and said to him, “David has come to the house of Ahimelech.”

1Why do you boast in evil, O mighty man?
The lovingkindness of God endures all day long.
Your tongue devises destruction,
Like a sharp razor, O worker of deceit.
You love evil more than good,
Falsehood more than speaking what is right. [c]Selah.
You love all words that devour,
O deceitful tongue.

[d]But God will break you down forever;
He will snatch you up and tear you away from your tent,
And uproot you from the land of the living. Selah.
The righteous will see and fear,
And will laugh at him, saying,
“Behold, the man who would not make God his refuge,
But trusted in the abundance of his riches
And was strong in [e]his evil desire.”

But as for me, I am like a green olive tree in the house of God;
I trust in the lovingkindness of God forever and ever.
I will give You thanks forever, because You have done it,
And I will wait on Your name, for it is good, in the presence of Your godly ones.

Notas al pie

  1. Psalm 52:1 Possibly Contemplative, or Didactic, or Skillful Psalm
  2. Psalm 52:1 1 Sam 22:9
  3. Psalm 52:3 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
  4. Psalm 52:5 Or Also
  5. Psalm 52:7 Or his destruction

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 52

Psalmul 52

Pentru dirijor. Un maschil[a] al lui David, compus pe vremea când edomitul Doeg a venit la Saul şi l-a înştiinţat pe acesta, zicându-i: „David s-a dus în casa lui Ahimelek!“

Viteazule, ce te lauzi cu răutatea ta?
    Ce te lauzi, tu, care eşti toată ziua o ruşine pentru Dumnezeu?[b]
Numai dezastru plănuieşte limba ta!
    Este ca un brici ascuţit,
        viclean ce eşti!
Tu iubeşti mai degrabă răul decât binele
    şi minciuna decât cuvântul drept.Sela
Tu iubeşti numai cuvintele nimicitoare,
    limbă înşelătoare.

Dumnezeu te va doborî pe vecie;
    te va apuca şi te va smulge din cortul tău;
        te va dezrădăcina din pământul celor vii.Sela
Cei drepţi vor vedea şi se vor teme;
    vor râde de el:
„Acesta este omul care nu-L lua pe Dumnezeu
    drept refugiu al său,
ci se încredea în marile lui bogăţii
    şi creştea în putere distrugându-i pe alţii.“

Eu însă sunt ca un măslin verde
    în Casa lui Dumnezeu,
căci mă încred în îndurarea lui Dumnezeu
    pentru veci de veci.
Te voi lăuda mereu pentru că ai lucrat;
    voi nădăjdui în Numele Tău, căci este binevoitor
        faţă de credincioşii Tăi![c]

Notas al pie

  1. Psalmii 52:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  2. Psalmii 52:1 Sensul frazei în ebraică este nesigur; sau: ta? / Îndurarea lui Dumnezeu ţine pentru totdeauna; sau, cf. Siriacă: răutatea ta / îndreptată împotriva celui credincios? Toată ziua
  3. Psalmii 52:9 Sau: binevoitor; / Te voi lăuda în prezenţa credincioşilor Tăi.