New American Standard Bible

Psalm 52

Futility of Boastful Wickedness.

For the choir director. A [a]Maskil of David, [b]when Doeg the Edomite came and told Saul and said to him, “David has come to the house of Ahimelech.”

1Why do you boast in evil, O mighty man?
The lovingkindness of God endures all day long.
Your tongue devises destruction,
Like a sharp razor, O worker of deceit.
You love evil more than good,
Falsehood more than speaking what is right. [c]Selah.
You love all words that devour,
O deceitful tongue.

[d]But God will break you down forever;
He will snatch you up and tear you away from your tent,
And uproot you from the land of the living. Selah.
The righteous will see and fear,
And will laugh at him, saying,
“Behold, the man who would not make God his refuge,
But trusted in the abundance of his riches
And was strong in [e]his evil desire.”

But as for me, I am like a green olive tree in the house of God;
I trust in the lovingkindness of God forever and ever.
I will give You thanks forever, because You have done it,
And I will wait on Your name, for it is good, in the presence of Your godly ones.

Notas al pie

  1. Psalm 52:1 Possibly Contemplative, or Didactic, or Skillful Psalm
  2. Psalm 52:1 1 Sam 22:9
  3. Psalm 52:3 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
  4. Psalm 52:5 Or Also
  5. Psalm 52:7 Or his destruction

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 52

Ang Paghukom kag ang Kaluoy sang Dios

1Kamo nga mga gamhanan nga mga tawo,
ngaa nga ginapabugal ninyo ang inyo kalautan?
Indi bala nga ang Dios maayo permi sa inyo?
Nagaplano kamo sa paglaglag sa iban.
Ang inyo dila pareho sa matalom nga labaha.
Ang pagpangdaya amo ang inyo ginahimo.
Ginahigugma ninyo ang malain imbes ang maayo,
kag ang kabutigan imbes ang kamatuoran.
Kamo nga mga dayaon, luyag ninyo nga pasakitan ang iban paagi sa inyo mga pulong.
Sigurado nga laglagon kamo sang Dios sa wala sing katapusan.
Dakpon niya kamo kag guyuron paguwa sa inyo mga balay.
Kag bawion niya ang inyo kabuhi.
Makita ini sang mga matarong kag matingala sila.
Kadlawan nila kamo kag magasiling sila,
“Tan-awa ninyo ang mga tawo nga wala nagasalig sa Dios bilang ila mabakod nga dalangpan.
Sa baylo nagasalig sila sa ila madamo nga manggad
kag naggamhanan pa gid sila paagi sa pagpanglaglag sa iban.”

Pero ako iya pareho sa kahoy nga olibo nga nagatubo sa templo sang Dios.
Nagasalig ako sa iya gugma sa wala sing katapusan.

O Dios, pasalamatan ko ikaw hasta san-o tungod sang imo ginhimo.
Magasalig ako sa imo kay maayo ka sa imo matutom nga katawhan.[a]

Notas al pie

  1. 52:9 kay maayo… katawhan: ukon, kay maayo ikaw. Dayawon ko ikaw sa atubangan sang imo matutom nga katawhan.