New American Standard Bible

Psalm 48

The Beauty and Glory of Zion.

A Song; a Psalm of the sons of Korah.

1Great is the Lord, and greatly to be praised,
In the city of our God, His holy mountain.
Beautiful in elevation, the joy of the whole earth,
Is Mount Zion in the far north,
The city of the great King.
God, in her palaces,
Has made Himself known as a stronghold.

For, lo, the kings assembled themselves,
They passed by together.
They saw it, then they were amazed;
They were terrified, they [a]fled in alarm.
[b]Panic seized them there,
Anguish, as of a woman in childbirth.
With the east wind
You break the ships of Tarshish.
As we have heard, so have we seen
In the city of the Lord of hosts, in the city of our God;
God will establish her forever. [c]Selah.

We have thought on Your lovingkindness, O God,
In the midst of Your temple.
10 As is Your name, O God,
So is Your praise to the ends of the earth;
Your right hand is full of righteousness.
11 Let Mount Zion be glad,
Let the daughters of Judah rejoice
Because of Your judgments.
12 Walk about Zion and go around her;
Count her towers;
13 Consider her ramparts;
Go through her palaces,
That you may tell it to the next generation.
14 For [d]such is God,
Our God forever and ever;
He will guide us [e]until death.

Notas al pie

  1. Psalm 48:5 Lit were hurried away
  2. Psalm 48:6 Lit Trembling
  3. Psalm 48:8 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
  4. Psalm 48:14 Lit this
  5. Psalm 48:14 Lit upon; some mss and the Gr read forever

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 48

Psalmul 48

Un cântec. Un psalm al korahiţilor.

Mare este Domnul
    şi foarte vrednic de laudă,
        în cetatea Dumnezeului nostru,
muntele Lui cel sfânt!
    Frumoasă înălţime,
        bucuria întregului pământ,
    ca înălţimile Ţafon[a], aşa este muntele Sionului,
    cetatea[b] marelui Împărat!
În palatele ei, Dumnezeu
    se face cunoscut ca fiind întăritura ei.

Iată că regii se adunaseră
    şi înaintaseră cu toţii,
dar când I-au văzut cetatea, au înlemnit,
    s-au îngrozit şi au fugit.
Acolo i-a apucat frica,
    i-a cuprins durerea ca la naştere.
Le-ai făcut precum vântul de răsărit
    care zdrobeşte corăbiile de Tarşiş[c].
Ceea ce am auzit,
    am şi văzut
în cetatea Domnului Oştirilor,
    în cetatea Dumnezeului nostru:
        Dumnezeu o întăreşte pe vecie!Sela
Dumnezeule, la îndurarea Ta ne gândim
    în mijlocul Templului Tău!
10 Dumnezeule, aşa cum este Numele Tău,
    tot astfel şi lauda Ta ajunge până la marginile lumii.
        Dreapta Ta este plină de dreptate.
11 Muntele Sionului se bucură
    şi satele lui Iuda se înveselesc
        din pricina judecăţilor Tale.

12 Daţi ocol Sionului, înconjuraţi-l,
    număraţi-i turnurile!
13 Admiraţi-i fortificaţiile,
    străbateţi-i[d] citadelele,
        ca să povestiţi generaţiei următoare!
14 Acest Dumnezeu este Dumnezeul nostru pentru veci de veci!
    El ne va conduce până la moarte!

Notas al pie

  1. Psalmii 48:2 Munte sacru în Aram (Siria) unde se credea că îşi are locuinţa zeul suprem al canaaniţilor, Baal; sau: ca înălţimile din nord
  2. Psalmii 48:2 Sau: pământ. / Muntele Sionului, la nord / de cetatea Marelui Împărat; ţafon înseamnă şi nord
  3. Psalmii 48:7 Sau: corăbiile negustorilor; Tarşiş era probabil cea mai îndepărtată colonie feniciană în acea vreme, situată în Spania ori Sardinia. De aceea, o „corabie de Tarşiş“ era una solidă, în stare să transporte marfă la distanţe mari
  4. Psalmii 48:13 Sensul termenului ebraic este nesigur