New American Standard Bible

Psalm 45

A Song Celebrating the King’s Marriage.

For the choir director; according to the [a]Shoshannim. A [b]Maskil of the sons of Korah. A Song of Love.

1My heart [c]overflows with a good theme;
I [d]address my [e]verses to the [f]King;
My tongue is the pen of a ready writer.
You are fairer than the sons of men;
Grace is poured [g]upon Your lips;
Therefore God has blessed You forever.

Gird Your sword on Your thigh, O [h]Mighty One,
In Your splendor and Your majesty!
And in Your majesty ride on victoriously,
For the cause of truth and meekness and righteousness;
Let Your right hand teach You [i]awesome things.
Your arrows are sharp;
The peoples fall under You;
Your arrows are in the heart of the King’s enemies.

Your throne, O God, is forever and ever;
A scepter of uprightness is the scepter of Your kingdom.
You have loved righteousness and hated wickedness;
Therefore God, Your God, has anointed You
With the oil of joy above Your fellows.
All Your garments are fragrant with myrrh and aloes and cassia;
Out of ivory palaces stringed instruments have made You glad.
Kings’ daughters are among Your noble ladies;
At Your right hand stands the queen in gold from Ophir.

10 Listen, O daughter, give attention and incline your ear:
Forget your people and your father’s house;
11 Then the King will desire your beauty.
Because He is your Lord, bow down to Him.
12 The daughter of Tyre will come with a gift;
The rich among the people will seek your favor.

13 The King’s daughter is all glorious within;
Her clothing is interwoven with gold.
14 She will be led to the King in embroidered work;
The virgins, her companions who follow her,
Will be brought to You.
15 They will be led forth with gladness and rejoicing;
They will enter into the King’s palace.

16 In place of your fathers will be your sons;
You shall make them princes in all the earth.
17 I will cause Your name to be remembered in all generations;
Therefore the peoples will give You thanks forever and ever.

Notas al pie

 1. Psalm 45:1 Or possibly Lilies
 2. Psalm 45:1 Possibly Contemplative, or Didactic, or Skillful Psalm
 3. Psalm 45:1 Lit is astir
 4. Psalm 45:1 Lit am saying
 5. Psalm 45:1 Lit works
 6. Psalm 45:1 Probably refers to Solomon as a type of Christ
 7. Psalm 45:2 Or through
 8. Psalm 45:3 Or warrior
 9. Psalm 45:4 Or fearful

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 45

Psalmul 45

Pentru dirijor. Se cântă ca şi „Crinii“. Al korahiţilor. Un maschil[a]. Un cântec de dragoste.

Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă.
    Eu zic: „Îmi dedic versurile regelui!“
        Limba mea este pana iscusită a unui scriitor!

Eşti cel mai frumos dintre fiii oamenilor!
    Harul este revărsat pe buzele tale;
        de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie.
Încinge-ţi sabia la coapsă, viteazule,
    splendoarea şi măreţia ta!
În măreţia ta, călăreşte biruitor
    pentru cauza adevărului, a smereniei şi a dreptăţii!
Dreapta ta să înfăptuiască isprăvi de temut!
    Săgeţile tale ascuţite să străpungă inima duşmanilor regelui
        şi popoarele să cadă sub picioarele tale![b]

Tronul Tău, Dumnezeule[c], este pentru veci de veci,
    iar sceptrul împărăţiei Tale este un sceptru al dreptăţii!
Tu ai iubit dreptatea şi ai urât răutatea;
    de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns
        cu untdelemn de bucurie, mai presus decât pe tovarăşii Tăi.

Toate veşmintele tale sunt înmiresmate cu smirnă, aloe şi casia.
    În palate de fildeş, instrumentele cu corzi te înveselesc.
Fiice de regi îţi sunt ţiitoare[d],
    regina îţi stă la dreapta, înveşmântată toată numai în aur de Ofir.

10 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea!
    Uită-ţi poporul şi casa părintească!
11 Atunci regele va tânji după frumuseţea ta.
    Pentru că îţi este domn, supune-te lui!
12 Fiica Tirului[e] va veni cu daruri;
    oameni bogaţi îţi vor căuta bunăvoinţa.

13 Fiica regelui este plină de strălucire înăuntrul palatului;
    veşmântul ei este ţesut cu fir de aur.
14 Cu haine brodate este adusă înaintea regelui;
    este însoţită de fecioare,
        care sunt aduse înaintea ta.[f]
15 Sunt aduse cu bucurie şi cu veselie,
    iar ele intră în palatul regelui.

16 Fiii tăi vor lua locul părinţilor tăi;
    pe ei îi vei pune prinţi în toată ţara.
17 Îţi voi aminti numele din neam în neam;
    de aceea te vor lăuda popoarele în veci de veci.

Notas al pie

 1. Psalmii 45:1 Titlu. Vezi Ps. 32
 2. Psalmii 45:5 Sensul versetului în ebraică este nesigur
 3. Psalmii 45:6 Psalmul este unul mesianic, care Îi este aplicat în Noul Testament lui Isus Cristos; însă în contextul său istoric, psalmul se referă la regele din dinastia davidică, care domneşte în Numele lui Dumnezeu
 4. Psalmii 45:9 Lit.: fac parte din suita ta; Siriacă: O fiică de rege face parte din suita sa
 5. Psalmii 45:12 Sau: Tirienii; sau: Prinţesa din Tir
 6. Psalmii 45:14 Cele mai multe mss TM; 2 mss TM: fecioarele, însoţitoarele ei, o urmează / fiind aduse înaintea ei.