New American Standard Bible

Psalm 41

The Psalmist in Sickness Complains of Enemies and False Friends.

For the choir director. A Psalm of David.

1How blessed is he who considers the [a]helpless;
The Lord will deliver him in a day of [b]trouble.
The Lord will protect him and keep him alive,
And he shall [c]be called blessed upon the earth;
And do not give him over to the desire of his enemies.
The Lord will sustain him upon his sickbed;
In his illness, You [d]restore him to health.

As for me, I said, “O Lord, be gracious to me;
Heal my soul, for I have sinned against You.”
My enemies speak evil against me,
“When will he die, and his name perish?”
And [e]when he comes to see me, he speaks [f]falsehood;
His heart gathers wickedness to itself;
When he goes outside, he tells it.
All who hate me whisper together against me;
Against me they devise my hurt, saying,
“A wicked thing is poured out [g]upon him,
That when he lies down, he will not rise up again.”
Even my close friend in whom I trusted,
Who ate my bread,
Has lifted up his heel against me.

10 But You, O Lord, be gracious to me and raise me up,
That I may repay them.
11 By this I know that You are pleased with me,
Because my enemy does not shout in triumph over me.
12 As for me, You uphold me in my integrity,
And You set me in Your presence forever.

13 Blessed be the Lord, the God of Israel,
From everlasting to everlasting.
Amen and Amen.

Notas al pie

  1. Psalm 41:1 Or poor
  2. Psalm 41:1 Or evil
  3. Psalm 41:2 Or be blessed
  4. Psalm 41:3 Lit turn all his bed
  5. Psalm 41:6 Or if he
  6. Psalm 41:6 Or emptiness
  7. Psalm 41:8 Or within

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 41

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Wodala ndi munthu amene amaganizira anthu osauka;
    Yehova amamuwombola pa nthawi yamsautso.
Yehova adzamuteteza ndi kusunga moyo wake;
    Yehova adzamudalitsa iye mʼdziko
    ndipo sadzamupereka ku zofuna za adani ake.
Yehova adzamuthandiza pamene akudwala
    ndipo adzamuchiritsa pa bedi lake la matenda.

Ndinati, “Inu Yehova, mundichitire chifundo;
    chiritseni pakuti ndakuchimwirani.”
Adani anga mwankhwidzi amanena za ine kuti,
    “Kodi munthu ameneyu adzafa liti kuti ayiwalike?”
Pamene wina abwera kudzandiona,
    amayankhula mwachinyengo, pomwe mtima wake ukusonkhanitsa zachipongwe;
    kenaka iye amatuluka ndi kukalengeza kunja.

Adani anga onse amanongʼonezana pamodzi kulimbana nane,
    iwo amalingalira zoyipa kwambiri za ine, ponena kuti,
“Matenda owopsa amugwira;
    sadzaukapo pamalo pamene wagona.”
Ngakhale bwenzi langa la pamtima amene ndinamudalira,
    iye amene amadya pamodzi ndi ine
    watukula chidendene chake kulimbana nane.

10 Koma Yehova mundichititre chifundo,
    dzutseni kuti ndiwabwezere.
11 Ine ndikudziwa kuti mukukondwera nane,
    pakuti mdani wanga sandigonjetsa.
12 Mu ungwiro wanga Inu mumandisunga
    ndi kundiyimika pamaso panu kwamuyaya.

13 Atamandike Yehova Mulungu wa Israeli
    kuchokera muyaya mpaka muyaya.
            Ameni ndi Ameni.