New American Standard Bible

Psalm 37

Security of Those Who Trust in the Lord, and Insecurity of the Wicked.

A Psalm of David.

1Do not fret because of evildoers,
Be not envious toward wrongdoers.
For they will wither quickly like the grass
And fade like the green herb.
Trust in the Lord and do good;
Dwell in the land and [a]cultivate faithfulness.
Delight yourself in the Lord;
And He will give you the desires of your heart.
Commit your way to the Lord,
Trust also in Him, and He will do it.
He will bring forth your righteousness as the light
And your judgment as the noonday.

[b]Rest in the Lord and wait [c]patiently for Him;
Do not fret because of him who prospers in his way,
Because of the man who carries out wicked schemes.
Cease from anger and forsake wrath;
Do not fret; it leads only to evildoing.
For evildoers will be cut off,
But those who wait for the Lord, they will inherit the land.
10 Yet a little while and the wicked man will be no more;
And you will look carefully for his place and he will not be there.
11 But the humble will inherit the land
And will delight themselves in abundant prosperity.

12 The wicked plots against the righteous
And gnashes at him with his teeth.
13 The Lord laughs at him,
For He sees his day is coming.
14 The wicked have drawn the sword and bent their bow
To cast down the afflicted and the needy,
To slay those who are upright in conduct.
15 Their sword will enter their own heart,
And their bows will be broken.

16 Better is the little of the righteous
Than the abundance of many wicked.
17 For the arms of the wicked will be broken,
But the Lord sustains the righteous.
18 The Lord knows the days of the [d]blameless,
And their inheritance will be forever.
19 They will not be ashamed in the time of evil,
And in the days of famine they will have abundance.
20 But the wicked will perish;
And the enemies of the Lord will be like the [e]glory of the pastures,
They vanish—like smoke they vanish away.
21 The wicked borrows and does not pay back,
But the righteous is gracious and gives.
22 For those blessed by Him will inherit the land,
But those cursed by Him will be cut off.

23 The steps of a man are established by the Lord,
And He delights in his way.
24 When he falls, he will not be hurled headlong,
Because the Lord is the One [f]who holds his hand.
25 I have been young and now I am old,
Yet I have not seen the righteous forsaken
Or his [g]descendants begging bread.
26 All day long he is gracious and lends,
And his [h]descendants are a blessing.

27 Depart from evil and do good,
[i]So you will abide forever.
28 For the Lord loves [j]justice
And does not forsake His godly ones;
They are preserved forever,
But the [k]descendants of the wicked will be cut off.
29 The righteous will inherit the land
And dwell in it forever.
30 The mouth of the righteous utters wisdom,
And his tongue speaks justice.
31 The law of his God is in his heart;
His steps do not slip.
32 The wicked spies upon the righteous
And seeks to kill him.
33 The Lord will not leave him in his hand
Or let him be condemned when he is judged.
34 Wait for the Lord and keep His way,
And He will exalt you to inherit the land;
When the wicked are cut off, you will see it.

35 I have seen a wicked, violent man
Spreading himself like a luxuriant [l]tree in its native soil.
36 Then [m]he passed away, and lo, he was no more;
I sought for him, but he could not be found.
37 Mark the [n]blameless man, and behold the upright;
For the man of peace will have a [o]posterity.
38 But transgressors will be altogether destroyed;
The [p]posterity of the wicked will be cut off.
39 But the salvation of the righteous is from the Lord;
He is their strength in time of trouble.
40 The Lord helps them and delivers them;
He delivers them from the wicked and saves them,
Because they take refuge in Him.

Notas al pie

 1. Psalm 37:3 Or feed securely or feed on His faithfulness
 2. Psalm 37:7 Or Be still
 3. Psalm 37:7 Or longingly
 4. Psalm 37:18 Lit complete; or perfect
 5. Psalm 37:20 I.e. flowers
 6. Psalm 37:24 Or who sustains him with His hand
 7. Psalm 37:25 Lit seed
 8. Psalm 37:26 Lit seed
 9. Psalm 37:27 Or And dwell forever
 10. Psalm 37:28 Lit judgment
 11. Psalm 37:28 Lit seed
 12. Psalm 37:35 Lit native; Heb obscure
 13. Psalm 37:36 Ancient versions read I passed by
 14. Psalm 37:37 Lit complete; or perfect
 15. Psalm 37:37 Lit an end
 16. Psalm 37:38 Lit end

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 37

Ang Dangatan sang Malaot kag sang Maayo

1Indi ka magpanginit sa malaot nga mga tawo,
ukon magkahisa sa ila nga mga nagahimo sang malain.
Kay sa indi madugay mangin pareho sila sa hilamon nga magakalamatay
ukon pareho sa malagtom nga mga tanom nga magakalalaya.

Magsalig ka sa Ginoo kag maghimo sang maayo.
Magpuyo ka sa duta nga wala sing may ginakahadlukan nga katalagman.
Pangitaa ang imo kalipay sa Ginoo
kag ihatag niya sa imo ang imo ginahandom.
Itugyan ang bug-os mo nga kabuhi sa Ginoo;
magsalig sa iya kag himuon niya ini:
Ipahayag niya sang klaro nga matarong ka kag wala sing sala,
pareho ka klaro sang adlaw nga nagasilak kon udto.
Magpakalinong ka sa presensya sang Ginoo kag maghulat nga mapailubon sa iya nga himuon.
Indi ka magpanginit sa mga tawo nga mainuswagon, nga madinalag-on sa ila malaot nga mga plano.
Indi ka magpangakig ukon magkaugot sa ila.
Indi ka magpanginit, kay makapalain lang ina sa imo.
Kay ang malaot nga mga tawo palayason sa duta sang Israel,
pero atong nagasalig sa Ginoo padayon nga magaestar[a] sa sina nga duta.
10 Sa indi madugay magakaladula ang mga malaot.
Bisan pangitaon pa ninyo sila, indi na ninyo sila makita.
11 Pero ang mga mapainubuson padayon nga magaestar sa duta sang Israel nga maayo gid ang ila kahimtangan.

12 Ang mga malaot nagaplano sing malain sa mga matarong,
kag ginakainitan nila sila.
13 Pero nagakadlaw lang ang Ginoo sa mga malaot,
kay nahibaluan niya nga madali na lang ang tion nga laglagon sila.
14 Ginagabot sang mga malaot ang ila mga espada
kag ginabinat nila ang ila mga pana
agod patyon ang mga kubos kag mga imol nga nagakabuhi sing husto.
15 Pero sila mismo ang matuhog sang ila mga espada,
kag ang ila mga pana pamalion.

16 Ang diutay nga iya sang matarong mas maayo pa sang sa madamo nga manggad sang mga malaot.
17 Kay kuhaon sang Ginoo ang ikasarang sang mga malaot,
pero buligan niya ang mga matarong.
18 Nagakabalaka ang Ginoo sa mga pagkinahanglan sang mga tawo nga ang ila kabuhi wala sing kasawayan.
Kag ang ila palanublion mangin ila hasta san-o.
19 Sa tion sang kalamidad indi sila maano,
bisan pa sa tion sang gutom may madamo sila nga pagkaon.
20 Pero ang mga malaot magakalaglag.
Sila nga mga kaaway sang Ginoo magakalamatay pareho sa bulak.
Magakaladula sila nga daw aso.

21 Ang mga malaot nagahulam kag wala nagabayad.
Pero ang mga matarong mahinatagon.
22 Ang mga ginapakamaayo sang Ginoo padayon nga magaestar sa duta sang Israel.
Pero ang mga ginapakamalaot niya palayason sa sina nga duta.
23 Ginagiyahan sang Ginoo ang mga tikang sang tawo nga ang iya pagkabuhi makapalipay sa iya.
24 Bisan masandad siya, indi siya matumba
tungod kay ginauyatan siya sang Ginoo.

25 Halin sang akon pagkabata hasta subong nga tigulang na ako,
wala pa ako makakita nga ang mga matarong ginpabay-an sang Ginoo
ukon ang ila mga kabataan nagapangayo-ngayo sang pagkaon.
26 Permi pa gani sila nagahatag kag nagapahulam,
kag ang ila mga kabataan nangin pagpakamaayo sa iban.

27 Likawi ang malain kag himua ang maayo
agod makaestar kamo sa duta sang Israel hasta san-o.
28 Kay naluyag ang Ginoo sa hustisya
kag wala niya ginapabay-an ang mga matutom sa iya.
Pagatipigan niya sila hasta san-o,
pero ang mga kaliwat sang mga malaot palayason sa duta sang Israel.
29 Ang mga matarong iya padayon nga magaestar sa sina nga duta hasta san-o.

30 Ang ginahambal sang matarong may kaalam kag husto.
31 Ginahuptan niya ang kasuguan sang iya Dios sa iya tagipusuon kag wala niya ginalapas ini.
32 Ang mga malaot nagahulat sa pagsalakay sa mga matarong,
kag nagatinguha sila sa pagpatay sa ila.
33 Pero indi pag-itugyan sang Ginoo ang mga matarong sa kamot sang mga malaot.
Indi niya pag-itugot nga ang mga matarong sentensyahan nga silutan kon dal-on sila sa korte.

34 Magsalig ka sa Ginoo kag sunda ang iya pamaagi,
kag padunggan niya ikaw kay padayon niya ikaw nga paestaron sa duta sang Israel.
Makita mo kon palayason na ang mga malaot sa sina nga duta.

35 May nakita ako sadto nga malaot nga tawo nga nagapamigos.
Ginakabig niya ang iya kaugalingon nga labaw sang sa iban;
pareho siya sa matag-as nga mga kahoy nga sedro sang Lebanon.[b]
36 Pero sang ulihi napatay siya;[c] wala na siya.
Ginpangita ko siya, pero wala ko na siya makita.
37 Tan-awa sing maayo ang tawo nga wala sing kasawayan kag nagakabuhi sing husto kag malinong.
May maayo siya nga palaabuton.[d]
38 Pero ang tanan nga makasasala pagalaglagon;
dulaon ang ila maayo nga palaabuton.[e]
39 Ang kaluwasan sang mga matarong nagahalin sa Ginoo.
Siya ang ila mabakod nga dalangpan sa tion sang kalisod.
40 Ginabuligan niya sila kag ginaluwas sa mga malaot,
tungod kay nagapangayo sila sang proteksyon sa iya.

Notas al pie

 1. 37:9 padayon nga magaestar: sa literal, magapanubli; ukon, magapanag-iya. Amo man sa mga bersikulo 11, 22, 29, 34.
 2. 37:35 Ginakabig… Lebanon: Amo ini sa Septuagint, pero sa Hebreo indi klaro.
 3. 37:36 napatay siya: sa Septuagint, paglabay ko.
 4. 37:37 May maayo siya nga palaabuton: ukon, May mga kaliwat siya.
 5. 37:38 maayo nga palaabuton: ukon, mga kaliwat.