New American Standard Bible

Psalm 32

Blessedness of Forgiveness and of Trust in God.

A Psalm of David. A [a]Maskil.

1How blessed is he whose transgression is forgiven,
Whose sin is covered!
How blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity,
And in whose spirit there is no deceit!

When I kept silent about my sin, my [b]body wasted away
Through my [c]groaning all day long.
For day and night Your hand was heavy upon me;
My [d]vitality was drained away as with the fever heat of summer. [e]Selah.
I acknowledged my sin to You,
And my iniquity I did not hide;
I said, “I will confess my transgressions to the Lord”;
And You forgave the [f]guilt of my sin. Selah.
Therefore, let everyone who is godly pray to You [g]in a time when You may be found;
Surely in a flood of great waters they will not reach him.
You are my hiding place; You preserve me from trouble;
You surround me with [h]songs of deliverance. Selah.

I will instruct you and teach you in the way which you should go;
I will counsel you with My eye upon you.
Do not be as the horse or as the mule which have no understanding,
Whose trappings include bit and bridle to hold them in check,
Otherwise they will not come near to you.
10 Many are the sorrows of the wicked,
But he who trusts in the Lord, lovingkindness shall surround him.
11 Be glad in the Lord and rejoice, you righteous ones;
And shout for joy, all you who are upright in heart.

Notas al pie

  1. Psalm 32:1 Possibly Contemplative, or Didactic, or Skillful Psalm
  2. Psalm 32:3 Or bones, substance
  3. Psalm 32:3 Lit roaring
  4. Psalm 32:4 Lit life juices were turned into the drought of summer
  5. Psalm 32:4 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
  6. Psalm 32:5 Or iniquity
  7. Psalm 32:6 Lit in a time of finding out
  8. Psalm 32:7 Or shouts

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 32

Psalmul 32

Al lui David. Un maschil[a].

Ferice de cel a cărui nelegiuire este iertată,
    de cel al cărui păcat este acoperit!
Ferice de omul
    căruia Domnul nu-i ţine în seamă vina
        şi în duhul căruia nu există înşelăciune!

Când tăceam, mi se uscau oasele
    din pricina gemetelor mele necurmate.
Zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea;
    vlaga îmi ajunsese ca o uscăciune văratică.Sela
Atunci mi-am mărturisit păcatul
    şi nu Ţi-am ascuns vina mea.
Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului nelegiuirile!“,
    şi astfel Tu mi-ai iertat vina şi păcatul.Sela.
De aceea fiecare credincios să Ţi se roage
    câtă vreme mai poţi fi găsit,
iar când apele vor fi mari,
    pe el nu-l vor atinge.
Tu eşti un adăpost pentru mine!
    Tu mă vei păzi de necaz,
        înconjurându-mă cu cântări de izbăvire!Sela
„Eu te voi instrui şi te voi învăţa calea pe care trebuie să mergi;
    te voi sfătui şi ochiul Meu va veghea asupra ta.
Nu fi[b] ca un cal sau ca un catâr
    fără discernământ,
care numai strunit cu un frâu şi cu o zăbală
    se apropie de tine!“
10 De multe dureri are parte cel rău,
    dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat de îndurare.

11 Bucuraţi-vă în Domnul, înveseliţi-vă, voi, cei drepţi!
    Strigaţi de bucurie, toţi cei cu inima cinstită!

Notas al pie

  1. Psalmii 32:1 Titlu. Probabil un termen literar sau muzical, având un sens nesigur; şi în Ps. 32, 42, 44, 45, 52, 53, 54, 55, 74, 78, 89 şi 142
  2. Psalmii 32:9 Ebr.: fiţi