New American Standard Bible

Psalm 29

The Voice of the Lord in the Storm.

A Psalm of David.

1Ascribe to the Lord, O [a]sons of the mighty,
Ascribe to the Lord glory and strength.
Ascribe to the Lord the glory [b]due to His name;
Worship the Lord in [c]holy array.

The voice of the Lord is upon the waters;
The God of glory thunders,
The Lord is over [d]many waters.
The voice of the Lord is powerful,
The voice of the Lord is majestic.
The voice of the Lord breaks the cedars;
Yes, the Lord breaks in pieces the cedars of Lebanon.
He makes Lebanon skip like a calf,
And Sirion like a young wild ox.
The voice of the Lord hews out [e]flames of fire.
The voice of the Lord [f]shakes the wilderness;
The Lord shakes the wilderness of Kadesh.
The voice of the Lord makes the deer to calve
And strips the forests bare;
And in His temple everything says, “Glory!”

10 The Lord sat as King at the flood;
Yes, the Lord sits as King forever.
11 [g]The Lord will give strength to His people;
[h]The Lord will bless His people with peace.

Notas al pie

  1. Psalm 29:1 Or sons of gods
  2. Psalm 29:2 Lit of His name
  3. Psalm 29:2 Or the majesty of holiness
  4. Psalm 29:3 Or great
  5. Psalm 29:7 I.e. lightning
  6. Psalm 29:8 Or causes...to whirl
  7. Psalm 29:11 Or May the Lord give
  8. Psalm 29:11 Or May the Lord bless

Het Boek

Psalmen 29

1Door David.

Geef de Here eer, bewoners van de hemelen.
Bewijs Hem eer
en prijs zijn grootheid en zijn kracht.
Prijs zijn naam
en buig u neer voor zijn heilige verschijning.
De stem van de Here klinkt over de zee.
De Almachtige God laat de donder weergalmen.
De Here beheerst de geweldige wateren.
De stem van de Here is krachtig.
De stem van de Here is glorieus.
De stem van de Here laat de cederbomen breken,
zelfs de ceders van de Libanon.
De bomen van de Libanon springen op als kalveren
en de bomen van de Hermon als woudossen.
De stem van de Here splijt de vlammen.
De stem van de Here laat de woestijnen sidderen.
De woestijn van Kades beeft onder zijn stem.
De stem van de Here doet hertenjongen geboren worden.
De stem van de Here laat het schors van de bomen vallen.
In zijn paleis brengt iedereen Hem eer.
10 De Here was verheven boven de grote watervloed,
Hij is de verheven Koning tot in eeuwigheid.
11 De Here zal zijn volk kracht geven
en zegenen door het vrede te geven.