New American Standard Bible

Psalm 25

Prayer for Protection, Guidance and Pardon.

A Psalm of David.

1To You, O Lord, I lift up my soul.
O my God, in You I trust,
Do not let me be ashamed;
Do not let my enemies exult over me.
Indeed, none of those who wait for You will be ashamed;
[a]Those who deal treacherously without cause will be ashamed.

Make me know Your ways, O Lord;
Teach me Your paths.
Lead me in Your truth and teach me,
For You are the God of my salvation;
For You I wait all the day.
Remember, O Lord, Your compassion and Your lovingkindnesses,
For they have been [b]from of old.
Do not remember the sins of my youth or my transgressions;
According to Your lovingkindness remember me,
For Your goodness’ sake, O Lord.

Good and upright is the Lord;
Therefore He instructs sinners in the way.
He leads the [c]humble in justice,
And He teaches the [d]humble His way.
10 All the paths of the Lord are lovingkindness and truth
To those who keep His covenant and His testimonies.
11 For Your name’s sake, O Lord,
Pardon my iniquity, for it is great.

12 Who is the man who fears the Lord?
He will instruct him in the way he should choose.
13 His soul will abide in [e]prosperity,
And his [f]descendants will inherit the [g]land.
14 The [h]secret of the Lord is for those who fear Him,
[i]And He will make them know His covenant.
15 My eyes are continually toward the Lord,
For He will [j]pluck my feet out of the net.

16 Turn to me and be gracious to me,
For I am lonely and afflicted.
17 [k]The troubles of my heart are enlarged;
Bring me out of my distresses.
18 Look upon my affliction and my [l]trouble,
And forgive all my sins.
19 Look upon my enemies, for they are many,
And they hate me with violent hatred.
20 Guard my soul and deliver me;
Do not let me be ashamed, for I take refuge in You.
21 Let integrity and uprightness preserve me,
For I wait for You.
22 Redeem Israel, O God,
Out of all his troubles.

Notas al pie

 1. Psalm 25:3 Or Let those...be ashamed
 2. Psalm 25:6 Or everlasting
 3. Psalm 25:9 Or afflicted
 4. Psalm 25:9 Or afflicted
 5. Psalm 25:13 Lit good
 6. Psalm 25:13 Lit seed
 7. Psalm 25:13 Or earth
 8. Psalm 25:14 Or counsel or intimacy
 9. Psalm 25:14 Or And His covenant, to make them know it
 10. Psalm 25:15 Lit bring out
 11. Psalm 25:17 Some commentators read Relieve the troubles of my heart
 12. Psalm 25:18 Lit toil

Swedish Contemporary Bible

Psalms 25

Psalm 25

En bön om nåd, ledning och förlåtelse

1Av David.

Till dig, Herre, sätter jag mitt hopp,[a]

2du min Gud, på dig förtröstar jag.

Låt mig inte komma på skam,

och låt inte mina fiender triumfera över mig.

3Ingen som hoppas på dig behöver någonsin skämmas.

Men de som utan orsak handlar svekfullt ska stå där med sin skam.

4Herre, visa mig dina vägar,

lär mig dina stigar!

5Led mig i din sanning och undervisa mig,

du min frälsnings Gud.

Jag hoppas på dig, alltid.

6Herre, tänk på din barmhärtighet

och nåd som du alltid har visat.

7Tänk inte på min ungdoms synder,

mina överträdelser,

utan kom ihåg mig i din nåd,

tänk på mig i din godhet, Herre.

8Herren är god och rättsinnig,

därför visar han syndarna vägen.

9Han vägleder de ödmjuka rätt,

han undervisar de ödmjuka om sin väg.

10Alla Herrens vägar är nåd och trofasthet

för dem som håller hans förbund och befallningar.

11Herre, för ditt namns skull,

förlåt min synd, för den är stor.

12Vem det än är som fruktar Herren,

honom låter Herren veta vilken väg han ska välja.

13Han får leva ett gott liv,

och hans barn ska ärva landet.

14Herren har förtroende för dem som fruktar honom,

och de får insyn i hans förbund.

15Jag ser alltid upp till Herren,

för han frigör min fot ur nätet.

16Vänd dig till mig, var nådig mot mig,

för jag är ensam och nertyngd.

17Min ångest blir allt värre.

Befria mig från min nöd!

18Se hur jag lider och vilket elände jag har!

Förlåt mig alla mina synder!

19Se hur många fiender jag har

och hur våldsamt de hatar mig!

20Bevara mitt liv och rädda mig!

Låt mig inte komma på skam,

för jag tar min tillflykt till dig.

21Låt oskuld och uppriktighet bevara mig,

för mitt hopp står till dig.

22O, Gud, befria Israel från all dess nöd!

Notas al pie

 1. 25:1 Ordagrant: lyfter jag min själ