New American Standard Bible

Psalm 25

Prayer for Protection, Guidance and Pardon.

A Psalm of David.

1To You, O Lord, I lift up my soul.
O my God, in You I trust,
Do not let me be ashamed;
Do not let my enemies exult over me.
Indeed, none of those who wait for You will be ashamed;
[a]Those who deal treacherously without cause will be ashamed.

Make me know Your ways, O Lord;
Teach me Your paths.
Lead me in Your truth and teach me,
For You are the God of my salvation;
For You I wait all the day.
Remember, O Lord, Your compassion and Your lovingkindnesses,
For they have been [b]from of old.
Do not remember the sins of my youth or my transgressions;
According to Your lovingkindness remember me,
For Your goodness’ sake, O Lord.

Good and upright is the Lord;
Therefore He instructs sinners in the way.
He leads the [c]humble in justice,
And He teaches the [d]humble His way.
10 All the paths of the Lord are lovingkindness and truth
To those who keep His covenant and His testimonies.
11 For Your name’s sake, O Lord,
Pardon my iniquity, for it is great.

12 Who is the man who fears the Lord?
He will instruct him in the way he should choose.
13 His soul will abide in [e]prosperity,
And his [f]descendants will inherit the [g]land.
14 The [h]secret of the Lord is for those who fear Him,
[i]And He will make them know His covenant.
15 My eyes are continually toward the Lord,
For He will [j]pluck my feet out of the net.

16 Turn to me and be gracious to me,
For I am lonely and afflicted.
17 [k]The troubles of my heart are enlarged;
Bring me out of my distresses.
18 Look upon my affliction and my [l]trouble,
And forgive all my sins.
19 Look upon my enemies, for they are many,
And they hate me with violent hatred.
20 Guard my soul and deliver me;
Do not let me be ashamed, for I take refuge in You.
21 Let integrity and uprightness preserve me,
For I wait for You.
22 Redeem Israel, O God,
Out of all his troubles.

Notas al pie

 1. Psalm 25:3 Or Let those...be ashamed
 2. Psalm 25:6 Or everlasting
 3. Psalm 25:9 Or afflicted
 4. Psalm 25:9 Or afflicted
 5. Psalm 25:13 Lit good
 6. Psalm 25:13 Lit seed
 7. Psalm 25:13 Or earth
 8. Psalm 25:14 Or counsel or intimacy
 9. Psalm 25:14 Or And His covenant, to make them know it
 10. Psalm 25:15 Lit bring out
 11. Psalm 25:17 Some commentators read Relieve the troubles of my heart
 12. Psalm 25:18 Lit toil

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 25

Pangamuyo para sa Proteksyon kag Pagtuytoy sang Dios

11-2 Ginoo nga akon Dios,
sa imo ako nagapangamuyo kag nagasalig.
Indi pagtuguti nga mahuy-an ako
ukon magkalipay ang akon mga kaaway sa akon pagkapierdi.
Ang nagasalig sa imo indi mahuy-an,
pero ang nagaluib sa imo nga wala man lang sing kabangdanan mahuy-an.

Ginoo, tudlui ako sang imo mga pamaagi.
Tudlui ako sa pagkabuhi nga suno sa imo kamatuoran,
kay ikaw ang Dios nga akon manluluwas.
Ikaw ang akon ginasaligan permi.
Dumduma, Ginoo, ang imo kaluoy kag gugma nga imo ginpakita halin pa gid sang una.
Indi na pagdumduma ang mga sala nga nahimo ko sang pamatan-on pa ako.
Suno sa imo gugma dumduma ako, Ginoo,
agod mapakita mo ang imo kaayo.

Maayo kag matarong ka, Ginoo,
gani ginatudluan mo ang mga makasasala sang imo pamaagi.
Ginatuytuyan mo ang mga mapainubuson sa paghimo sang husto.
Ginatudluan mo sila sang imo pamaagi.
10 Sa tanan mo nga ginahimo, ginapakita mo ang imo gugma kag katutom sa mga nagasunod sa ginapatuman sang imo kasuguan.
11 Bisan madamo ang akon mga sala, Ginoo, patawara ako,
agod mapadunggan ka.
12 Ang mga nagatahod sa imo, Ginoo, tudluan mo sang dalan nga dapat nila agyan.
13 Magakabuhi sila nga mainuswagon
kag ang ila mga kaliwat padayon nga magaestar sa duta[a] sang Israel.
14 Malapit ka, Ginoo, sa mga nagatahod sa imo
kag ginapadumdom mo sila sang imo kasugtanan.
15 Sa imo ako permi nagadangop,
kay ikaw ang nagaluwas sa akon sa katalagman.
16 Talupangda ako kag kaluoyi,
kay nagaisahanon ako kag ginapigos.
17 Nagdamo na gid ang akon mga kalisod;
hilwaya ako sa akon mga pagpalibog.
18 Talupangda ang akon mga pag-antos,
kag patawara ang tanan ko nga sala.
19 Tan-awa kon daw ano kadamo ang akon mga kaaway
kag kon daw ano ang ila pagdumot sa akon.
20 Tipigi ang akon kabuhi kag luwasa ako!
Indi ako pagpakahuy-i, kay sa imo ako nagapangayo sang proteksyon.
21 Matarong ang akon kabuhi[b] kag wala sing kasawayan,
gani protektari ako.
Kay nagasalig ako sa imo.
22 Luwasa, O Dios, ang mga Israelinhon sa tanan nila nga kalisod.

Notas al pie

 1. 25:13 padayon… sa duta: sa literal, magapanubli sang duta.
 2. 25:21 ang akon kabuhi: ukon, ikaw.