New American Standard Bible

Psalm 145

The Lord Extolled for His Goodness.

A Psalm of Praise, of David.

1I will extol You, my God, O King,
And I will bless Your name forever and ever.
Every day I will bless You,
And I will praise Your name forever and ever.
Great is the Lord, and highly to be praised,
And His greatness is unsearchable.
One generation shall praise Your works to another,
And shall declare Your mighty acts.
On the glorious [a]splendor of Your majesty
And on Your wonderful works, I will meditate.
Men shall speak of the [b]power of Your awesome acts,
And I will tell of Your greatness.
They shall [c]eagerly utter the memory of Your abundant goodness
And will shout joyfully of Your righteousness.

The Lord is gracious and merciful;
Slow to anger and great in lovingkindness.
The Lord is good to all,
And His mercies are over all His works.
10 All Your works shall give thanks to You, O Lord,
And Your godly ones shall bless You.
11 They shall speak of the glory of Your kingdom
And talk of Your power;
12 To make known to the sons of men [d]Your mighty acts
And the glory of the majesty of [e]Your kingdom.
13 Your kingdom is [f]an everlasting kingdom,
And Your dominion endures throughout all generations.

14 The Lord sustains all who fall
And raises up all who are bowed down.
15 The eyes of all [g]look to You,
And You give them their food in due time.
16 You open Your hand
And satisfy the desire of every living thing.

17 The Lord is righteous in all His ways
And kind in all His deeds.
18 The Lord is near to all who call upon Him,
To all who call upon Him in truth.
19 He will fulfill the desire of those who fear Him;
He will also hear their cry and will save them.
20 The Lord keeps all who love Him,
But all the wicked He will destroy.
21 My mouth will speak the praise of the Lord,
And all flesh will bless His holy name forever and ever.

Notas al pie

  1. Psalm 145:5 Or majesty of Your splendor
  2. Psalm 145:6 Or strength
  3. Psalm 145:7 Or bubble over with
  4. Psalm 145:12 Lit His
  5. Psalm 145:12 Lit His
  6. Psalm 145:13 Lit a kingdom of all ages
  7. Psalm 145:15 Lit wait; or hope for

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 145

Psalmul 145[a]

O cântare de laudă. Al lui David.

Te voi înălţa, Dumnezeul meu, Împărate!
    Voi binecuvânta Numele Tău în veci de veci!
Te voi binecuvânta în fiecare zi,
    voi lăuda Numele Tău în veci de veci!

Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă!
    Măreţia Lui nu are margini!
Fiecare generaţie va lăuda lucrările Tale:
    să vestească cu toţii isprăvile Tale!
Voi spune despre splendoarea slavei măreţiei Tale
    şi voi istorisi despre minunile Tale![b]
Oamenii vor vorbi despre puterea Ta cea înfricoşătoare,
    iar eu voi povesti despre măreţia Ta.
Vor trâmbiţa aducerea-aminte a marii Tale bunătăţi
    şi vor aclama cu bucurie dreptatea Ta.

Domnul este binevoitor şi milos,
    încet la mânie şi bogat în îndurare.
Domnul este bun cu toţi,
    îndurarea Lui se întinde peste toate lucrările Sale.
10 Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne,
    iar credincioşii Tăi Te vor binecuvânta!
11 Vor mărturisi despre slava împărăţiei Tale
    şi vor vorbi despre măreţia Ta,
12 ca să facă cunoscut fiilor oamenilor isprăvile Tale
    şi slava splendorii împărăţiei Tale.
13 Împărăţia Ta este o împărăţie veşnică
    şi stăpânirea Ta dăinuie din generaţie în generaţie.

Domnul este credincios tuturor promisiunilor Sale
    şi plin de îndurare faţă de tot ce a creat.[c]
14 Domnul îi sprijină pe toţi cei ce cad
    şi îi îndreaptă pe toţi cei încovoiaţi!
15 Ochii tuturor se îndreaptă cu nădejde către Tine,
    iar Tu le dai hrana la vreme.
16 Îţi deschizi mâna
    şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă.

17 Domnul este drept în toate căile Sale
    şi plin de îndurare faţă de tot ce a făcut!
18 Domnul este aproape de toţi cei ce-L cheamă,
    de toţi cei ce-L cheamă în adevăr.
19 El împlineşte dorinţa celor ce se tem de El,
    aude strigătul lor după ajutor şi-i salvează.
20 Domnul este păzitorul tuturor celor ce-L iubesc,
    dar îi nimiceşte pe toţi cei răi.

21 Gura mea va rosti lauda Domnului
    şi orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt
        pentru totdeauna.

Notas al pie

  1. Psalmii 145:1 Titlu. Este un psalm acrostih (în textul ebraic fiecare verset, inclusiv 13b, începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor).
  2. Psalmii 145:5 TM; Q, LXX, Siriacă: Vor vorbi despre mărimea slăvită a măreţiei Tale / şi vor relata minunile Tale.
  3. Psalmii 145:13 Un mss TM, Q, LXX, Siriacă; cele mai multe mss TM nu conţin ultimele două linii