New American Standard Bible

Psalm 142

Prayer for Help in Trouble.

[a]Maskil of David, when he was [b]in the cave. A Prayer.

1I cry aloud with my voice to the Lord;
I make supplication with my voice to the Lord.
I pour out my complaint before Him;
I declare my trouble before Him.
When my spirit [c]was overwhelmed within me,
You knew my path.
In the way where I walk
They have hidden a trap for me.
Look to the right and see;
For there is no one who regards me;
[d]There is no escape for me;
No one cares for my soul.

I cried out to You, O Lord;
I said, “You are my refuge,
My portion in the land of the living.
“Give heed to my cry,
For I am brought very low;
Deliver me from my persecutors,
For they are too strong for me.
“Bring my soul out of prison,
So that I may give thanks to Your name;
The righteous will surround me,
For You will deal bountifully with me.”

Notas al pie

  1. Psalm 142:1 Possibly Contemplative, or Didactic, or Skillful Psalm
  2. Psalm 142:1 1 Sam 22:1; 24:3
  3. Psalm 142:3 Lit fainted
  4. Psalm 142:4 Lit Escape has perished from me

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 142

Psalmul 142

Un maschil[a] al lui David, compus pe vremea când se ascundea în peşteră. O rugăciune.

Cu glasul meu eu strig către Domnul,
    cu glasul meu eu caut îndurare la Domnul.
Îmi vărs plângerea înaintea Lui,
    îmi povestesc necazul înaintea Lui.

Când duhul îmi este mâhnit,
    Tu-mi cunoşti cărarea.
Pe calea pe care merg,
    ei mi-au ascuns curse.
Priveşte la dreapta mea şi ia aminte;
    nimeni nu mă mai cunoaşte!
Am rămas fără adăpost;
    nimănui nu-i pasă de viaţa mea!

Te chem, Doamne,
    zicând: „Tu eşti adăpostul meu,
        moştenirea mea pe pământul celor vii!“
Ascultă-mi strigătul,
    căci sunt foarte nenorocit!
Izbăveşte-mă de prigonitorii mei,
    căci sunt mai tari decât mine!
Scoate-mă din temniţă,
    ca să laud Numele Tău!
Cei drepţi se vor aduna împrejurul meu
    când îmi vei face bine.

Notas al pie

  1. Psalmii 142:1 Titlu. Vezi Ps. 32