New American Standard Bible

Psalm 138

Thanksgiving for the Lord’s Favor.

A Psalm of David.

1I will give You thanks with all my heart;
I will sing praises to You before the gods.
I will bow down toward Your holy temple
And give thanks to Your name for Your lovingkindness and Your [a]truth;
For You have magnified Your [b]word [c]according to all Your name.
On the day I called, You answered me;
You made me bold with strength in my soul.

All the kings of the earth will give thanks to You, O Lord,
When they have heard the words of Your mouth.
And they will sing of the ways of the Lord,
For great is the glory of the Lord.
For though the Lord is exalted,
Yet He regards the lowly,
But the haughty He knows from afar.

Though I walk in the midst of trouble, You will [d]revive me;
You will stretch forth Your hand against the wrath of my enemies,
And Your right hand will save me.
The Lord will accomplish what concerns me;
Your lovingkindness, O Lord, is everlasting;
Do not forsake the works of Your hands.

Notas al pie

  1. Psalm 138:2 Or faithfulness
  2. Psalm 138:2 Or promise
  3. Psalm 138:2 Or together with
  4. Psalm 138:7 Or keep me alive

Swedish Contemporary Bible

Psalms 138

Psalm 138

Tacksamhet för bönesvar

1Av David.

Jag vill prisa dig av hela mitt hjärta.

Jag vill lova dig med sång inför gudarna.

2Jag böjer mig ner, mot ditt heliga tempel,

och prisar ditt namn

för din nåd och trofasthet.

För du har upphöjt ditt namn och ditt ord över allting.

3När jag ropade till dig svarade du mig,

du styrkte mig och gav mig ny kraft.

4Alla kungar på jorden ska prisa dig, Herre,

när de får höra dina ord.

5De ska sjunga om Herrens vägar,

för Herrens härlighet är stor.

6Herren är den högste, men han ser till de låga.

De stolta genomskådar han redan på långt håll.

7När jag måste gå igenom nöd,

håller du mig vid liv.

Du sträcker ut din hand mot mina fienders vrede,

och med din mäktiga hand räddar du mig.

8Herren kommer att fullborda sitt verk för mig.

Herre, din nåd varar för evigt.

Överge inte dina händers verk.