New American Standard Bible

Psalm 135

Praise the Lord’s Wonderful Works. Vanity of Idols.

1[a]Praise [b]the Lord!
Praise the name of the Lord;
Praise Him, O servants of the Lord,
You who stand in the house of the Lord,
In the courts of the house of our God!
[c]Praise [d]the Lord, for the Lord is good;
Sing praises to His name, for it is lovely.
For [e]the Lord has chosen Jacob for Himself,
Israel for His [f]own possession.

For I know that the Lord is great
And that our Lord is above all gods.
Whatever the Lord pleases, He does,
In heaven and in earth, in the seas and in all deeps.
[g]He causes the [h]vapors to ascend from the ends of the earth;
Who makes lightnings for the rain,
Who brings forth the wind from His treasuries.

[i]He smote the firstborn of Egypt,
[j]Both of man and beast.
[k]He sent signs and wonders into your midst, O Egypt,
Upon Pharaoh and all his servants.
10 [l]He smote many nations
And slew mighty kings,
11 Sihon, king of the Amorites,
And Og, king of Bashan,
And all the kingdoms of Canaan;
12 And He gave their land as a heritage,
A heritage to Israel His people.
13 Your name, O Lord, is everlasting,
Your [m]remembrance, O Lord, [n]throughout all generations.
14 For the Lord will judge His people
And will have compassion on His servants.
15 The idols of the nations are but silver and gold,
The work of man’s hands.
16 They have mouths, but they do not speak;
They have eyes, but they do not see;
17 They have ears, but they do not hear,
Nor is there any breath at all in their mouths.
18 Those who make them will be like them,
Yes, everyone who trusts in them.

19 O house of Israel, bless the Lord;
O house of Aaron, bless the Lord;
20 O house of Levi, bless the Lord;
You who [o]revere the Lord, bless the Lord.
21 Blessed be the Lord from Zion,
Who dwells in Jerusalem.
[p]Praise [q]the Lord!

Notas al pie

 1. Psalm 135:1 Or Hallelujah!
 2. Psalm 135:1 Heb Yah
 3. Psalm 135:3 Or Hallelujah!
 4. Psalm 135:3 Heb Yah
 5. Psalm 135:4 Heb Yah
 6. Psalm 135:4 Or special treasure
 7. Psalm 135:7 Lit The one who
 8. Psalm 135:7 I.e. clouds
 9. Psalm 135:8 Lit The one who
 10. Psalm 135:8 Lit From man to beast
 11. Psalm 135:9 Lit The one who
 12. Psalm 135:10 Lit The one who
 13. Psalm 135:13 Or memorial
 14. Psalm 135:13 Lit to
 15. Psalm 135:20 Lit fear
 16. Psalm 135:21 Or Hallelujah!
 17. Psalm 135:21 Heb Yah

Swedish Contemporary Bible

Psalms 135

Psalm 135

En lovsång som prisar Herrens under

1Halleluja!

Prisa Herrens namn,

prisa honom, ni Herrens tjänare,

2ni som står i Herrens hus,

på förgårdarna till vår Guds hus.

3Prisa Herren, för han är god!

Lovsjung hans namn,

för det är underbart.

4Herren har utvalt Jakob åt sig

och Israel till sin egendom.

5Jag vet att Herren är stor,

vår Herre är större än alla gudar.

6Herren gör allt vad han vill

både i himlen och på jorden, i haven och i djupen.

7Han låter molnen stiga upp vid horisonten,

han sänder blixt och regn

och han sänder ut vindarna från sina förråd.

8I Egypten dödade han de förstfödda

bland både människor och djur.

9Han sände tecken och under till Egypten,

till farao och dennes tjänstefolk.

10Han besegrade många folk

och dödade mäktiga kungar,

11Sichon, amoréernas kung,

Og, Bashans kung

och alla Kanaans kungar.

12Han gav deras länder

som en arvslott till sitt folk Israel.

13Herre, ditt namn består i evighet.

I alla tider kommer man att minnas dig, Herre.

14Herren skaffar rätt åt sitt folk

och förbarmar sig över sina tjänare.

15Folkens gudar är silver och guld,

verk av människohänder.

16De har munnar som inte kan tala

och ögon som inte kan se.

17De har öron som inte kan höra,

och i deras munnar finns ingen andedräkt.

18De som har gjort dem ska bli som de,

liksom alla som sätter sin lit till dem.

19Israels släkt, prisa Herren!

Arons släkt, prisa Herren!

20Levis släkt, prisa Herren!

Prisa Herren, ni som fruktar honom!

21Prisad vare Herren från Sion,

han som bor i Jerusalem.

Halleluja!