New American Standard Bible

Psalm 132

Prayer for the Lord’s Blessing upon the Sanctuary.

A Song of Ascents.

1Remember, O Lord, on David’s behalf,
All his affliction;
How he swore to the Lord
And vowed to the Mighty One of Jacob,
“Surely I will not [a]enter my house,
Nor [b]lie on my bed;
I will not give sleep to my eyes
Or slumber to my eyelids,
Until I find a place for the Lord,
[c]A dwelling place for the Mighty One of Jacob.”

Behold, we heard of it in Ephrathah,
We found it in the field of [d]Jaar.
Let us go into His [e]dwelling place;
Let us worship at His footstool.
Arise, O Lord, to Your resting place,
You and the ark of Your strength.
Let Your priests be clothed with righteousness,
And let Your godly ones sing for joy.

10 For the sake of David Your servant,
Do not turn away the face of Your anointed.
11 The Lord has sworn to David
A truth from which He will not turn back:
“Of the fruit of your body I will set upon your throne.
12 “If your sons will keep My covenant
And My testimony which I will teach them,
Their sons also shall sit upon your throne forever.”

13 For the Lord has chosen Zion;
He has desired it for His habitation.
14 “This is My resting place forever;
Here I will dwell, for I have desired it.
15 “I will abundantly bless her provision;
I will satisfy her needy with bread.
16 “Her priests also I will clothe with salvation,
And her godly ones will sing aloud for joy.
17 “There I will cause the horn of David to spring forth;
I have prepared a lamp for Mine anointed.
18 “His enemies I will clothe with shame,
But upon himself his crown shall shine.”

Notas al pie

  1. Psalm 132:3 Lit come into the tabernacle of
  2. Psalm 132:3 Lit go up into the couch of
  3. Psalm 132:5 Lit Dwelling places
  4. Psalm 132:6 Or the wood
  5. Psalm 132:7 Lit dwelling places

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 132

Psalmul 132

Un cântec de pelerinaj

Doamne, aminteşte-Ţi de David
    şi de toate necazurile lui,
de cel ce I-a jurat Domnului,
    cel ce I-a făcut un jurământ Puternicului lui Iacov:
„Nu voi intra în cortul căminului meu,
    nici nu mă voi sui în aşternutul patului meu,
nu voi da somn ochilor mei,
    nici aţipire pleoapelor mele,
până când nu voi găsi un loc pentru Domnul,
    un Lăcaş pentru Puternicul lui Iacov“.

„Iată, noi am auzit despre el[a] în Efrata
şi l-am găsit pe terenurile împădurite[b].
Să mergem la Lăcaşul Lui,
    să ne închinăm la picioarele tronului Său!“
Ridică-Te, Doamne, şi vino în locul Tău de odihnă,
    Tu şi chivotul tăriei Tale!
Preoţii Tăi să se îmbrace cu dreptate,
    iar credincioşii Tăi să strige de bucurie.

10 Din pricina lui David, robul Tău,
    nu-Ţi întoarce faţa de la unsul Tău!
11 Domnul i-a jurat lui David adevărul
    şi nu se va răzgândi:
„Îl voi pune pe tronul tău
    pe unul dintre urmaşii tăi.
12 Dacă fiii tăi vor păzi legământul Meu
    şi mărturiile Mele, pe care îi voi învăţa,
atunci chiar şi fiii lor vor sta pe tronul tău
    pentru totdeauna“.

13 Domnul a ales Sionul,
    El a dorit să locuiască acolo.
14 „Acesta este locul Meu de odihnă pentru totdeauna.
    Aici voi locui, căci l-am dorit.
15 Îi voi binecuvânta din belşug hrana
    şi-i voi sătura cu pâine săracii.
16 Îi voi îmbrăca preoţii cu mântuire,
    iar credincioşii lui vor striga de bucurie.

17 Acolo îi voi ridica lui David un urmaş[c]
    şi-i voi aprinde o candelă unsului Meu.
18 Îi voi îmbrăca duşmanii cu ruşine,
    dar pe fruntea lui va străluci coroana.“

Notas al pie

  1. Psalmii 132:6 Cu referire la chivot
  2. Psalmii 132:6 Sau: pe terenurile lui Iaar, fiind vorba despre Chiriat-Iearim
  3. Psalmii 132:17 Lit.: Acolo voi face ca un corn să crească pentru David, cornul fiind în concepţia antică un simbol al puterii sau al unui conducător puternic; vezi şi Ier. 23:5; Zah. 3:8; 6:12